18 Ιαν 2018

Οι πολύπλευρες και μοναδικές γεωλογικές έρευνες της Νίκης Ευελπίδου για την Νάξο video

Οι εκπληκτικές και άγνωστες στο ευρύ κοινό γεωλογικές έρευνες της καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Νίκης Ευελπίδου για την Νάξο που "οφείλει χάριτας" στην εκλεκτή επιστήμονα!

 Του Νίκου Λεβογιάννη 

 Πριν από λίγες ημέρες (στις 16 Ιανουαρίου 2018) άκουσα για πρώτη φορά το όνομα ΝΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωλογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πληροφορήθηκα για τις πολύχρονες γεωλογικές έρευνές της στη Νάξο, που συνδέονται και με αρχαιολογικές έρευνες, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακά στοιχεία από τους προϊστορικούς χρόνους. Αισθάνομαι ενοχές που δεν γνωρίζω την εκπληκτική αυτή επιστήμονα και ναξιώτισσα, έστω κι αν δεν κατάγεται απο το νησί μας. Ευχαριστώ όμως από καρδιάς την Ελένη Παπαϊωάννου που με ενημέρωσε για την εκλεκτή αυτή κυρία και για το ερευνητικό της έργο στη Νάξο. 

 Η Νάξος "οφείλει χάριτας" στην καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου 

 Η Νίκη Ευελπίδου, προσφέρει ανιδιοτελώς τη θαυμαστή επιστημονική της κατάρτιση στη Νάξο, ερευνώντας και μελετώντας κάθε πτυχή του τομέα της με σκοπό τη γνώση του παρελθόντος για την κατανόηση της εξέλιξης του μέλλοντος, ώστε να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον από ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, στο μέτρο του ανθρωπίνως εφικτού. Παράλληλα, προβάλλει τη Νάξο διεθνώς στην επιστημονική κοινότητα των γεωλόγων και όχι μόνο, με συνέπεια η Νάξος να αποτελεί πόλο έλξης για έρευνα και περιήγηση σ’ ένα απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό και πολιτιστικό τοπίο. Η αφοσίωση, η προσήλωση, η ανελλιπής παρουσία, το ουσιαστικό και αδιάλειπτο ενδιαφέρον της κας Ευελπίδου, τα τελευταία είκοσι χρόνια, για τη Νάξο, «το νησί της», όπως η ίδια την αποκαλεί, συνιστούν ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο και τους Ναξιώτες. Συνέπεια αυτών είναι να αναβιώσει η ιστορία της περιοχής 6.000 χρόνια πριν από σήμερα. Υπογραμμίζουμε, ότι η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε σε παγκόσμιας εμβέλειας επιστημονικά περιοδικά, με συνέπεια, η Νάξος να αποτελεί θέμα προς μελέτη, στην επιστημονική κοινότητα. 

 Οι πολύπλευρες και μοναδικές γεωλογικές έρευνες της Νίκης Ευελπίδου για την Νάξο

Η κα Νίκη Ευελπίδου από το 1997 επισκέφτεται τη Νάξο και από τότε «παραμένει» προσφέροντας ανιδιοτελώς την οξύνοια και την επιστημονική της πολύπλευρη κατάρτιση, στην έρευνα, στην ανάδειξη, στην προβολή και στην προστασία της Νάξου. Οι έρευνες και οι μελέτες της εστιάζονται στα γεωμορφολικά στοιχεία του νησιού καθώς και στις ενδογενείς και εξωγενείς δυνάμεις που διαμορφώνουν το σημερινό ανάγλυφο του τόπου. Η κα Ευελπίδου καταγράφει στοιχεία που συμβάλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, πρώτον, ως προς τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και δεύτερον, ως προς τη γεωλογική σύσταση των πετρωμάτων των ορεινών όγκων του νησιού. Τα στοιχεία, τα συνέλεξε ερευνώντας το υποθαλλάσιο περιβάλλον του νησιού, κολυμπώντας το περίπλου του και με επιτόπια έρευνα στα βουνά. 

 Η Νίκη Ευελπίδου, ερευνώντας τη Γεωλογία της Νάξου και τα μεταμορφικά φαινόμενα, πραγματοποιεί μετρήσεις σε 694 ρήγματα και διακλάσεις. Παρατηρεί και συμπεραίνει πως η επικρατούσα άποψη για τη διεύθυνση των δευτερευόντων αξόνων πτυχών και γραμμώσεων, των τεκτονικών γραμμών δηλαδή, του μιγματιτικού δόμου, δεν είναι ΒΒΑ-ΝΝΔ, αλλά ΔΒΔ-ΑΝΑ, συμπέρασμα στο οποίο συγκλίνει η ανάλυση των διευθύνσεων των 71 ρηγμάτων του γεωλογικού χάρτη του ΕΘΙΓΜΕ, (προγενέστερη ονομασία του ΙΓΜΕ). Είναι κατανοητό πως πρόκειται για εξειδικευμένο επιστημονικό θέμα. Ωστόσο, επιλέχθηκε για να καταδειχθεί η αδιάψευστη ακρίβεια της έρευνας με τη συλλογή πλήθους στοιχείων, ώστε να εξαχθούν τα ορθά συμπεράσματα, αφού πραγματοποίησε έρευνα σε σχεδόν δεκαπλάσιο αριθμό ρηγμάτων, απ’ ό,τι το ΙΓΜΕ. 

Το στοιχείο αυτό αναφέρεται για έναν επιπρόσθετο λόγο. Το ερευνητικό έργο της κας Ευελπίδου δεν είναι –ενδεχομένως- αρκούντως γνωστό και διαδεδομένο στη Νάξο, στη Διοίκηση, και ίσως γι’ αυτό δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα συμπεράσματά της στη μελέτη του Πρότυπου Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

 Προϊόν της ίδιας διδακτορικής διατριβής είναι η κατασκευή θεματικών GIS χαρτών, όπως γεωμορφολογικός, τοπογραφικών κλίσεων, υδρογραφικής πυκνότητας και συχνότητας, αναγλύφου κ.λπ., με χρηστικότερο για τη Διοίκηση το χάρτη χρήσεων γης. Ο γεωμορφολογικός χάρτης της Νάξου, ένας από τους πέντε γεωμορφολογικούς χάρτες που υπάρχουν στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε σε κλίμακα 1:1.000 για το σύνολο του νησιού. 

Για την κατασκευή του, πέρα από τις μεθόδους τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας, που ακολούθησε, η κα Ευελπίδου χρειάστηκε να περπατήσει για περισσότερο από 7 μήνες το νησί, προκειμένου να αποτυπώσει τα γεωμορφολογικά του χαρακτηριστικά. Το σύνολο των ψηφιακών GIS δεδομένων που παρήχθησαν στο διδακτορικό της, καθώς και το ίδιο το πόνημα, παραδόθηκαν στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και τον σχεδιασμό της υφιστάμενης κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων.

Από το 2008 το ενδιαφέρον της Γεωλόγου στράφηκε στα γεωπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά του νησιού, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του. Πολυάριθμες ρηχές γεωτρήσεις που έφτασαν 6 μέτρα βάθος, έλαβαν χώρα. 120 μέτρα πυρήνων μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και για χρόνια μελετήθηκαν η στρωματογραφία τους και ο τρόπος ιζηματογένεσης και έγιναν τεχνικές δοκιμές για να καθοριστεί με ακρίβεια το υλικό, οι κοκκομετρικές αναλύσεις, η μελέτη της πανίδας κ.α. Το 2010 η παλαιογεωγραφία της υποθαλάσσιας περιοχής του όρμου του Αγίου Γεωργίου είχε διερευνηθεί.

Δείτε το video
Η αναπαράσταση του παλαιοπεριβάλλοντος και η εξέλιξη της περιοχής τα τελευταία 6000 περίπου χρόνια, είχε επιτευχθεί. Τα πρώτα αποτελέσματα έκαναν το γύρο του κόσμου μέσω του επιστημονικού περιοδικού Geodinamica Acta (Περιοδικό Γεωδυναμικής), ένα από τα κορυφαία στην επιστημονική ερευνητική κοινότητα. Τίτλος του θέματος “Yria (western Naxos island, Greece): Sea level changes in Upper Holocene and palaeogeographical reconstruction” (Ύρια (δυτική Νάξος, Ελλάδα): 

Μεταβολές στάθμης θάλασσας στο Ανώτερο Ολόκαινο (δηλ. τα τελευταία 6000 χρόνια) και παλαιογεωγραφική αναπαράσταση»). Η ίδια εργασία ταξίδεψε και παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο συνέδριο «7th International Conference of Geomorphology – 7ο Διεθνές Συνέδριο Γεωμορφολογίας», στην Μελβούρνη, το μεγαλύτερο παγκόσμιο συνέδριο στο χώρο των Γεωμορφολόγων, που διοργανώνεται από την Διεθνή Ένωση Γεωμορφολόγων (International Association of Geomorphologists). 

 Το 2010 η Γεωλόγος ασχολείται με τις παράκτιες θίνες του νησιού. Λαμβάνονται δώδεκα δείγματα από όλη την Νάξο, τα οποία εξετάζονται σε ειδικά εργαστήρια στην Γερμανία, με στόχο να χρονολογηθούν οι θίνες με τη μέθοδο της Οπτικά Διεγερμένης Φωταύγειας, μια εξεζητημένη μέθοδο χρονολόγησης. Τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάζονται στην Βέρνη, στο παγκοσμίως κορυφαίο συνέδριο για τις γεωεπιστήμες του Τεταρτογενούς «XVIII INQUA Congress» που διοργανώνεται κάθε 4 χρόνια από τη Διεθνή Ένωση Έρευνας του Τεταρτογενούς (International Union for Quaternary Research). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι θίνες δημιουργήθηκαν την τελευταία χιλιετία και δεν έχουν επηρεαστεί από τις μεταβολές της θαλάσσιας στάθμης. 

 Από το 2010 μέχρι και σήμερα, η κα Ευελπίδου, ασχολείται με την ανάπτυξη των ταφόνι στη Νάξο. Πρόκειται για την κυψελοειδή μορφή αποσάθρωσης του γρανοδιορίτη, που απαντάται σε διάφορα σημεία της Νάξου, κυρίως όμως στα δυτικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το λόφο της Στελίδας. Μέχρι στιγμής έχουν μετρηθεί επισταμένα 207 ταφόνι (αριθμός που δεν έχει προσεγγίσει κανένας άλλος ερευνητής στην διεθνή βιβλιογραφία). 

 Ο πίνακας των μετρήσεων αφορά σε 20 χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν γεωμορφολογικά και μορφομετρικά στοιχεία, ασυνέχειες, τεκτονικά χαρακτηριστικά, αποθέσεις, βιολογικό πληθυσμό, χρωματικές διαφορές, μετρήσεις αντοχής με μεθόδους μη καταστροφικές (Schmidt hammer) κ.ά. 

Ειδικά για τη μέτρηση αντοχής, σε κάθε ένα από τα 207 ταφόνι που μελετήθηκαν ελήφθησαν 15 μετρήσεις σε διάφορες θέσεις της ίδιας γεωμορφής (π.χ. οροφή, βάση, εξωτερική οροφή, στο μη διαβρωμένο πέτρωμα προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις, κτλ). 

Δείγματα από τα ταφόνι ελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια ορυκτολογίας και γεωχημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εξετάστηκε η εσωτερική δομή τους με οπτικό μικροσκόπιο και μικροσκόπιο σάρωσης και με ακτίνες Χ και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Οι γεωμορφές ταφόνι στην Αμερική και την Αυστραλία, όπου συνήθως απαντώνται, προσελκύουν το επιστημονικό ενδιαφέρον εξαιτίας της πολυπλοκότητας του σχηματισμού τους, συγχρόνως, αποτελούν περιοχές θεματικού τουρισμού. Η έρευνα αυτή είναι σε εξέλιξη και η είναι η πρώτη φορά που μελετώνται τα ταφόνι στον Ελλαδικό χώρο. Την ίδια περίοδο, η Γεωλόγος τοποθέτησε όργανα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο στην υδρογραφική λεκάνη του χειμάρρου Παρατρέχου με σκοπό τη μελέτη του πλημμυρικού κινδύνου. Μετεωρολογικοί σταθμοί εγκαθίστανται στα ανάντη και στα κατάντη της λεκάνης κατάκλυσης, μελετώνται τα ιδιαίτερα γεωλογικά, γεωμορφολογικά και μορφομετρικά χαρακτηριστικά της, ενώ παροχόμετρο εγκαταστάθηκε στην έξοδο του χειμάρρου, προκειμένου να μετρηθεί ο χρόνος κατά τον οποίο μια βροχόπτωση στη λεκάνη του υδρογραφικού δικτύου προκαλεί πλημμύρα στην απόληξή του. 

Η μελέτη κατέληξε σε ένα μοντέλο πλημμυρικού κινδύνου για τον Παρατρέχο και σήμερα χρησιμοποιείται ως πρότυπο για την ανάπτυξη ενός alarm system σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας στις μεσογειακές Eυρωπαϊκές χώρες που πάσχουν από αντίστοιχα προβλήματα αιφνίδιων πλημμυρών (flash floods). Το 2012, και μετά από 2 χρόνια συστηματικής εργασίας μέσα στο νερό, ο υποθαλάσσιος χώρος της Νάξου, παρουσιάζεται στο επιστημονικό περιοδικό υψηλού κύρους Continental Shelf Research (Έρευνα της Υφαλοκρηπίδας). 

Είναι μια έρευνα που απογείωσε την Νίκη Ευελπίδου, αφού αποκτά τον πιο τιμητικό τίτλο, αυτόν της βράβευσης και αναγνώρισης από την Ακαδημία Αθηνών, ως εργασία με την οποία προωθείται η γεωλογική γνώση του ελληνικού χώρου και ως υψηλής στάθμης επιστημονική μελέτη η οποία συμβάλει στη γνώση ενός σημαντικού γεωλογικού γεγονότος του πρόσφατου παρελθόντος. 

Το ίδιο έτος, και ορμώμενη από τις καταβυθίσεις που εντόπισε στον υποθαλάσσιο χώρο της Νάξου, δημοσίευσε στο διεθνές περιοδικό Global and Planetary Change (Παγκόσμιες και Πλανητικές Μεταβολές) την εργασία «Global sea level rise and the disappearance of tidal notches” (παγκόσμια ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης και εξαφάνιση των παλιρροιακών εγκοπών)
Δείτε το video
Η εργασία της αυτή, προκαλεί αίσθηση στην ερευνητική κοινότητα, καθώς, αποτελεί το έναυσμα για καινούριες έρευνες, δημοσιεύσεις, σχόλια και συζητήσεις πάνω στο θέμα της εν λόγω εργασίας. Το 2012, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις εργαστηριακές εργασίες στους πυρήνες της Νάξου, η Γεωλόγος δημοσιεύει την εργασία «Holocene palaeogeographical reconstruction of the western part of Naxos island (Greece) - Παλαιογεωγραφική αναπαράσταση του δυτικού τμήματος της Νάξου (Ελλάδα) κατά το Ολόκαινο», στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Quaternary International (Διεθνές Περιοδικό για την περίοδο του Τεταρτογενούς), κορυφαίο περιοδικό για παλαιοπεριβαλλοντικές μελέτες. 

Η παλαιογεωγραφική αναπαράσταση της δυτικής Νάξου είναι πλέον γεγονός. Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του νησιού παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο European Geosciences Union, General Assembly (Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών), κορυφαίο Ευρωπαϊκό συνέδριο στον χώρο των Γεωεπιστημών. Επιπροσθέτως, το 2014 ο υποθαλάσσιος χώρος της Νάξου παρουσιάζεται στο διεθνές συνέδριο «The Geoarchaeology of Mediterranean Islands” (Η Γεωαρχαιολγία των νησιών της Μεσογείου) και δημοσιεύεται στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of Earth Science (Διεθνές Περιοδικό των Επιστημών της Γης) με τίτλο «Evidence of repeated late Holocene rapid subsidence in the SE Cyclades (Greece) deduced from submerged notches – Στοιχεία πολλαπλών καταβυθίσεων στις ΝΑ Κυκλάδες (Ελλάδα) από βυθισμένες εγκοπές». 

Εντοπίζονται για πρώτη φορά πολλαπλές καταβυθίσεις τεκτονικής προέλευσης στη Νάξο και συσχετίζονται με αρχαιολογικά δεδομένα, καθώς και με τα αποτελέσματα των ρηχών γεωτρήσεων. Το 2012 η Dr Ευελπίδου, ακολουθώντας το παράδειγμα (1997) του καθηγητή της Σαμπώ Βίκτωρα, δίνει στη (διδακτορική) φοιτήτρια της, Dr Ελεάνα Καρκάνη, τη διατριβή «Μελέτη της γεωμορφολογικής και περιβαλλοντικής εξέλιξης της παράκτιας ζώνης των Κεντρικών Κυκλάδων». Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνετα σε τέσσερα χρόνια και είναι η τρίτη κατά σειρά με θέμα τη Νάξο. 

Η Νίκη Ευελπίδου, σε μια προσπάθεια ανάδειξης του τόπου στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, επιλέγει η διατριβή αυτή να γραφτεί και να παρουσιαστεί στα αγγλικά, ενώ στην εξεταστική επιτροπή εμπλέκει συναδέλφους της από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Από το 2012 μέχρι το 2016 οι έρευνες εστιάζονται στους ακτόλιθους της Νάξου και δημοσιεύονται στο διεθνές περιοδικό «Marine Geology – Θαλάσσια Γεωλογία». 

Τα δείγματα των ακτόλιθων εξετάζονται σε ειδικά εργαστήρια στη Γερμανία για να χρονολογηθούν. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δείχνει την εξέλιξη των παλαιοακτών της Νάξου τα τελευταία 4500 

Τα τελευταία δύο χρόνια η Dr Ευελπίδου ασχολείται με τις λιμνοθάλασσες του νησιού και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά. Σε τακτά χρονικά διαστήματα συλλέγονται δείγματα νερού και ιζήματος και λαμβάνουν χώρα αναλύσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια τόσο του ΕΚΠΑ όσο και του ΕΛΚΕΘΕ. Επιπρόσθετα, προσελκύοντας βιολόγους στην έρευνα της Νάξου, μελετά την ιδιαίτερη κατανομή της πανίδας στα διαφορετικά γεωπεριβάλλοντα του νησιού μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι σε εξέλιξη και αναμένονται σύντομα. 

 Πλέον, η δραστηριότητα της κας Ευελπίδου για την επιστημονική έρευνα στη Νάξο, επεκτείνεται και υπερβαίνει τα εθνικά μας όρια. Αναπτύσσει ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για διάφορα γεωλογικά-περιβαλλοντικά θέματα του νησιού μας και τα προβάλλει διαδικτυακά, αλλά και σε πανευρωπαϊκές επιστημονικές συναντήσεις στις οποίες συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. 

 Στα πλαίσια συνεργασιών της με άλλα Πανεπιστήμια έρχονται φοιτητές από το εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Αμερική) για να τους επιβλέψει στις εργασίες υπαίθρου στην Νάξο και να τους διδάξει γεωμορφολογία στο "φυσικό γεωλογικό εργαστήρι", όπως ονομάζει το νησί. Αξίζει να αναφερθεί, τον τελευταίο χρόνο, στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Erasmus + η κα Ευελπίδου διοργανώνει στη Νάξο τρία σεμινάρια εντατικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, με διδάσκοντες και διδασκόμενους από χώρες της Ευρώπης, της Μεσογείου, μέχρι και της Αμερικής και της Ιαπωνίας. 

Σε μια μόνο χρονιά, οι 60 καλύτεροι νέοι επιστήμονες στο χώρο των γεωεπιστημών, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα γεωλογίας, περιβάλλοντος και γεωαρχαιολογίας, για 15 ημέρες στη Νάξο. Με τον τρόπο αυτό η γνώση για τα ιδιαίτερα γεωπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Νάξου, ταξιδεύει σε Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τυνησία, Ισραήλ, Κύπρο, Ιαπωνία, Ιράν. Το όφελος για τη Νάξο είναι πολλαπλό και υψηλής στάθμης.

 Οι επισκέπτες, εκτός της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, γνωρίζουν τις ομορφιές και τον πλούτο του νησιού σε πολιτισμό, προϊόντα, ποιότητα υπηρεσιών και ενδεχομένως, θελήσουν είτε να επιστρέψουν με την οικογένεια και τους φίλους τους είτε να κάνουν έρευνα στην ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών της Νάξου.

 Μελέτη και ανάλυση των φυσικών κινδύνων 

 Άλλος πολύ σημαντικός τομέας του πολύπλευρου έργου της κας Νίκης Ευελπίδου στη Νάξο είναι η μελέτη και ανάλυση των φυσικών κινδύνων η οποία λαμβάνει χώρα μελετώντας πραγματικά προβλήματα σε πραγματικό χρόνο και πεδίο. Τα δεδομένα μεταφέρονται στο εργαστήριο για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία –προβλέπεται- να γνωστοποιηθούν στην επόμενη επίσκεψη της ομάδας επιστημόνων και θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό να αξιοποιηθούν Επιπροσθέτως, αξίζει να υπογραμμιστεί η προσπάθεια που καταβάλλει η κα Ευελπίδου για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διεργασίες και τις ευαίσθητες ισορροπίες αυτού». Πολύ συχνά, στις περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις των μαθητών των σχολείων της Νάξου, αναφέρεται στην εξέλιξη του νησιού τα τελευταία 6000 χρόνια. Η γνώση για την προστασία του περιβάλλοντος μεταδίδεται με τρόπο κλιμακωτό, δηλαδή, οι διδάσκοντες στους φοιτητές κι εκείνοι στους μαθητές. Για το σκοπό αυτό ανέπτυξε δημιούργησε ντοκυμαντέρ μικρού μήκους στα οποία εκλαϊκεύονται τα αποτελέσματα της πολύχρονης έρευνάς της και τα οποία έχουν αποσταλεί στο σύνολο των σχολείων της Νάξου. Τον Σεπτέμβριο 2017, έλαβε χώρα σχολείο εντατικής εκπαίδευσης στο νησί μας. Παράλληλα, μια σειρά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους γυρίζονται, τα οποία αναδεικνύουν τόσο το πρότυπο σχολείο εντατικής εκπαίδευσης, που διοργάνωσε η Νίκη Ευελπίδου, όσο και το φυσικό γεωλογικό εργαστήρι που ονομάζεται Νάξος. Σκηνές από τα ντοκιμαντέρ αυτά, θα παρουσιαστούν από την Commission ως πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην Ευρώπη για εκπαίδευση νέων ερευνητών ιδιαίτερων ειδικοτήτων και δυνατοτήτων. 

Παγκόσμια προβολή

 Επιπροσθέτως εκτός από τα ντοκιματέρ, η Νίκη Ευελπίδου παρουσιάζει ναξιώτικες περιοχές επιστημονικού ενδιαφέροντας σε έντυπα, αντίστοιχων θεματικών και περιεχομένων. Πρόσφατα, θαυμάσαμε τη φωτογραφία της Αλυκής και της λιμνοθάλασσας του Αγ. Γεωργίου της Νάξου μας, να γίνεται εξώφυλλο στο ‘Journal of Coastal Research’ (Περιοδικό Παράκτιας Έρευνας), το κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό για έρευνες που σχετίζονται με την παράκτια και υποθαλάσσια ζώνη. Η φωτογραφία συνοδεύεται από μια μικρή αναφορά στη Νάξο και το αντικείμενο της έρευνας της Νίκης Ευελπίδου, η οποία έχει καταφέρει να προβάλλει τη νησί παγκοσμίως και με τον καλύτερο τρόπο, ειδικά στους επιστημονικούς κύκλους. Η Νάξος ταξιδεύει για 2,5 μήνες στην παγκόσμια γεωπεριβαλλοντική επιστημονική κοινότητα. Το ίδιο εξώφυλλο χρησιμοποιήται εν συνεχεία από τον διεθνή οργανισμό Coastal Education & Research Foundation (Ίδρυμα Παράκτιας Εκπαίδευσης και Έρευνας), όπου προβάλλεται ακόμη και σήμερα στην κεντρική σελίδα του. Επιπλέον, στο National Geographic παρουσιάζεται αφιέρωμα για την περιοχή της Πλάκας. Στο περιοδικό μίλησε η ομάδα της Νίκης Ευελπίδου κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου. Παράλληλα, εκτός από τον ξένο τύπο, η κ. Νίκη Ευελπίδου έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα ιδιαίτερα γεωπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Νάξου, σε ελληνικά έντυπα, όπως: τα Νέα, την Ελευθεροτυπία, το Έθνος και σε Μ.Μ.Ε όπως: Skai, Nerit κ.α. Συνέπεια αυτών είναι ο κατάλογος της κοινωνικής συνεισφοράς της προς το νησί να εμπλουτίζεται διαρκώς, παρόλο που, μόνο ένα μικρό τμήμα του είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της. 

 Συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού 

 Αξίζει να αναφερθεί, ότι το καλοκαίρι του 2017 με παρότρυνση του Συλλόγου Σκαδιωτών - Μεσωτών, αναπτύχθηκε συνεργασία της κας Ευελπίδου με το Υπουργείο Πολιτισμού, συγκεκριμένα την Εφορεία Σπηλαιολογίας - Παλαιοανθρωπολογίας, προκειμένου να μελετήσουν και να αναδείξουν από κοινού τον καρστικό πλούτο της Νάξου. Μια σειρά από δράσεις συζητήθηκαν και ο αμοιβαίος ενθουσιασμός είχε ως αποτέλεσμα τις άμεσες κινήσεις και από τους δύο φορείς προκειμένου να προχωρήσουν στην υλοποίηση. Ήδη ο εκπρόσωπος της Εφορείας Σπηλαιολογίας-Παλαιοανθρωπολογίας Δρ. Φάνης Μαυρίδης, μετά από πρόσκληση της κ. Ευελπίδου, επισκέφθηκε τη Νάξο κατά τη διάρκεια του εντατικού σχολείου ταχύρρυθμης εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, McAgenda, προκειμένου να καθοριστεί και επίσημα η αρχή της συνεργασίας αυτής στις καρστικές γεωμορφές της Νάξου. Αναμένεται το τυπικό θέμα των αδειών προκειμένου να ξεκινήσει και επίσημα η έρευνα στα σπήλαια. 

 Νέες έρευνες 

 Σήμερα, η κα Νίκη Ευελπίδου συνεχίζει τη μελέτη της γεωπεριβαλλοντικής εξέλιξης της Νάξου έχοντας προσελκύσει στην ομάδα της και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνα από την Αμερική. Οι νέες έρευνες επικεντρώνονται στον υποθαλάσσιο χώρο των ακτών του νησιού, μελετώντας τους αμμώδεις βυθούς και το υπόβαθρο τους, προσπαθώντας να φτάσουν πιο πίσω στο χρόνο και να κατανοήσουν την εξέλιξη της παράκτιας και υποθαλάσσιας ζώνης. *(εκτενές απόσπασμα από γραπτή εισήγηση της Ελένης Παπαϊωάννου στο Δ.Σ. της ΟΝΑΣ για την ανακήρυξη της Νίκης Ευελπίδου ως επίτιμου δημότη της Νάξου) 

Πηγή : http://www.naxostimes.gr

to synoro blog

Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα λόγω των ισχυρών ανέμων

Φωτο 
 Giannikos Vasiliadis Μέγα λιβάδι
 Προβλήματα με το «καλημέρα» προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν τις τελευταίες ώρες στα πελάγη. Σύμφωνα με το Λιμενικό δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο από Ραφήνα, Λαύριο και Πειραιά. Αντίθετα κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για τα νησιά του Σαρωνικού. 

 Την ίδια ώρα η πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε 33 κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη..Σύμφωνα με το http://kaipoutheos.blogspot.gr της Σίφνου Το ΣΟΛΩΜΟΣ μετά την δύσκολη πρόσδεση του στο λιμανι της Σίφνου πήγε στην Μήλο οπου οι θυελλώδης ανεμοι δεν το αφησαν να δέσει και το κρατάνε ακόμα εκεί αροδου.


 Πηγή :

to synoro blog

17 Ιαν 2018

Καταπατημένες εκτάσεις μπορούν πλέον να εξαγοραστούν

Τη νομιμοποίηση καταπατημένων και εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου το οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς των συγκεκριμένων εκτάσεων, οι οποίες βρίσκονται εντός των προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Βήματος», πρόκειται για δασικές εκτάσεις, οι οποίες είχαν εκχερσωθεί και καλλιεργούνταν πριν συμπεριληφθούν στις ευρύτερες περιοχές του δικτύου Natura.

 Οι συγκεκριμένοι αγρότες, οι οποίοι είχαν καταπατήσει δασική γη, θα μπορούν πλέον να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με την εξαγορά εκτάσεων στις περιοχές όπου αναρτήθηκαν Δασικοί Χάρτες. 

 Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, το οποίο παρουσίασε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος.

 Ειδικότερα, το άρθρο 18 προβλέπει την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα υπαγωγής των συγκεκριμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην διαδικασία εξαγοράς που προβλέπει ο νόμος 998/79 (παράγραφοι 5 έως 11 του άρθρου 47 και 47Β). 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αιτιολογική έκθεση, η ισχύουσα διάταξη «οδηγεί σε διαφορετική αντιμετώπιση των εκτάσεων που καλλιεργούνταν επί σειρά ετών και μεταγενέστερα συμπεριλήφθησαν στις ευρύτερες περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι η γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να μην αποκλειστεί από το ειδικό καθεστώς προστασίας της ευρύτερης περιοχής». 

 Σύμφωνα με την αιτιολογία του νομοθέτη η νέα ρύθμιση «οδηγεί σε άρση της διακριτικής μεταχείρισης ορισμένων πολιτών». Στη χώρα μας ο κατάλογος των περιοχών Natura περιελάμβανε 419 περιοχές και αυξήθηκαν σε 446 με την ένταξη νέων περιοχών (κυρίως θαλάσσιων) και τη διεύρυνση των ορίων στις υφιστάμενες περιοχές με υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 50743/2017 (Β’ 4432)). Τ

ο δίκτυο Natura της χώρας αυξάνεται κατά 0,2% και από 27,7% της χερσαίας έκτασής της θα καλύπτει το 27,9%. Αντίστοιχα, οι θαλάσσιες περιοχές προστασίας ανέρχονται στο 22,3% από το 6,12% που ήταν έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2017, οπότε είχε εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ. 

πηγή: in.gr   

to synoro blog

Ψήφισμα Δήμου Μήλου κατά του προκαταρκτικού σχεδίου του ΑΔΜΗΕ για την Γεωθερμία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου στην συνεδρίαση του την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, με την υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση του, εξέδωσε ομόφωνο Ψήφισμα κατά του Προκαταρκτικού Σχεδίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), που αφορά το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019-2028, επικαιροποιώντας το από 19/04/2011 Ψήφισμα του: 

 Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη: 
- Τις αρνητικές συνέπειες τέτοιων εγχειρημάτων, που έχει ήδη βιώσει ο Μηλέικος λαός.

 - Τη συλλογικά εκφρασμένη αγανάκτησή του, που έχοντας δεινοπαθήσει στο παρελθόν από προσπάθειες εκμετάλλευσης της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας, δεν δέχεται να γίνει για μία ακόμα φορά πειραματόζωο. 

 - Το αναφαίρετο δικαίωμα των Μηλιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους και την υγεία των παιδιών τους. 

ΔΗΛΩΝΕΙ Για ακόμα μία φορά, με τον πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο, το ΟΧΙ του στην εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας στο νησί μας

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ Την αλαζονική, απαράδεκτη και αντιδημοκρατική συμπεριφορά των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης που αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. 

 ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΜΗΛΟ 

Πηγή : https://www.mileikanea.gr

to synoro blog

Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Άνδρου για τον αποχαρακτηρισμό του Γυμνασίου Τ.Λ. Κορθίου ως δυσπρόσιτοΕπιατολή του Δημάρχου Άνδρου Θεοδόση Σουσούδη για τον αποχαρακτηρισμό του Γυμνασίου Λ.Τ. Κορθίου ως δυσπρόσιτο: 

 «Κύριε Υπουργέ, 

 Ο Δήμος Άνδρου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ των 430 σχολείων που υποβαθμίζονται πανελλαδικά, βρίσκεται και το Γυμνάσιο Τ.Λ. στην περιοχή Κορθίου της Άνδρου. 

 Εν τω μεταξύ, παράδοξο είναι το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Κορθίου λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο Πίσω Μεριάς, το οποίο πρόσφατα χαρακτηρίστηκε δυσπρόσιτο. Σημειώνεται δε, ότι το Γυμνάσιο Τ.Λ. Κορθίου ανήκει στην ίδια δημοτική κοινότητα με το Δημοτικό της Πίσω Μεριάς, ωστόσο τα δύο σχολεία διαφοροποιούνται, πλέον, στον χαρακτηρισμό. Σας καλούμε να λάβετε υπόψη τη νησιωτικότητα, την ιδιαίτερη μορφολογία και τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις στο νησί μας.

 Το Κόρθι απέχει 24 χιλιόμετρα από τη Χώρα της Άνδρου, καλύπτοντας, μάλιστα, τα κριτήρια χιλιομετρικής απόστασης από την πρωτεύουσα του νησιού. 

 Παράλληλα, το σχολείο αυτό απέχει από το λιμάνι του νησιού περίπου 40 χιλιόμετρα, καθιστώντας την πρόσβαση οδικώς ιδιαιτέρως επίπονη, ενώ τα μέσα συγκοινωνίας δεν επαρκούν για τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών.

 Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν το Γυμνάσιο Τ.Λ. Κορθίου, δεδομένου ότι είναι αναπληρωτές κατά τα 2/3, ο αποχαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτου ακυρώνει την επιλογή τους με στόχο τη συγκέντρωση μορίων. Την ίδια ώρα, αυξάνεται ο κίνδυνος συγχώνευσης σχολικών μονάδων, ακόμα και το κλείσιμο ορισμένων εξ αυτών, λόγω της ενδεχόμενης συρρίκνωσης προσωπικού και κατ’ επέκταση μαθητικού δυναμικού. 

 Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην υποβάθμιση των εκπαιδευτικών μονάδων και αιτούμαστε η περιοχή του Κορθίου Άνδρου να ενταχθεί και πάλι στις δυσπρόσιτες περιοχές. 

 Εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις ανάγκες των δημοτών μας, καθώς και των ίδιων των εκπαιδευτικών, θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή αδικεί το νησί της Άνδρου και την ευρύτερη περιοχή του Κορθίου. Τέλος, καλούμε το ΥΠΕΠΘ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, με την άμεση επαναφορά της προηγούμενης μοριοδότησης για το Γυμνάσιο Τ.Λ. Κορθίου

 Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

Συνεχίζονται τα έργα στο λιμάνι της Παροικιάς και το 2018

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του λιμανιού της Παροικιάς με ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την όψη του και θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του ενόψει της τουριστικής περιόδου. Μετά την επίστρωση της κεντρικής προβλήτας με βιομηχανικό δάπεδο, σειρά έχει η επισκευή και αποκατάσταση του παραλιακού πεζοδρομίου, από τον κεντρικό λιμένα έως το Κέντρο Υγείας και η αποκατάσταση της στέψης του παραλιακού στηθαίου. Το έργο κρίθηκε απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση των πεζών καθώς το πεζοδρόμιο παρουσίαζε έντονες διαβρώσεις από τη θάλασσα. 

 Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περιλαμβάνουν την καθαίρεση της υφιστάμενης πλακόστρωσης, την τοποθέτηση αγωγού και την κατασκευή τριών (3) φρεατίων διακλάδωσης για μελλοντική διέλευση καλωδίων, την επίστρωση του πεζοδρομίου με σχιστόπλακες χωρικού τύπου, την παράλληλη κατασκευή διαδρόμου, πλάτους 1,00 μ. με πλάκες μαρμάρου και την κατασκευή διαδρόμου όδευσης τυφλών με ειδικές πλάκες πλάτους 0,40 μ. 

Τέλος, στην στέψη του παραλιακού στηθαίου του πεζοδρομίου, στο αντίστοιχο τμήμα του, θα γίνει επίστρωση με πλάκες μαρμάρου όμοιων χαρακτηριστικών και προσαρμογή της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων στην τελική στάθμη. 

 Το έργο θα πραγματοποιηθεί με ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και ο προϋπολογισμός σύμβασης ανέρχεται σε 34.810,29 ευρώ. Ο Δήμαρχος Πάρου τόνισε ότι «Στόχος μας είναι η αισθητική και λειτουργική αναμόρφωση όλης της παραλιακής ζώνης του λιμανιού της Παροικιάς με έργα και παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την όψη της και θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και τις τουριστικές υπηρεσίες του νησιού». 

Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

Συμφωνήθηκε η διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπεγράφη η Προγραμματική συμφωνία ΥΠΕΣ – ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ για την απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου να υλοποιηθεί η Δράση «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία», επισημοποιήθηκε με την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας ανάμεσα στα τρία μέρη. 

 Η συμφωνία υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, Κώστα Αγοραστό και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη. Παρών στην υπογραφή ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης καθώς και οι επικεφαλής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, (ΕΕΤΑΑ), του φορέα υλοποίησης της εν λόγω Δράσης, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Πρόεδρος και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος. 

 Η συγκεκριμένη Δράση, προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014–2020. 

 Αποκέντρωση και ενίσχυση των αυτοδιοικητικών θεσμών και των τοπικών κοινωνιών

 «Κύριο μέλημα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη», τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι «η χρονιά αυτή θα είναι η χρονιά της Αυτοδιοίκησης». 

Αυτό όπως διευκρίνισε θα σφραγιστεί από τα αυτοδιοικητικά γεγονότα, όπως είναι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και θα επισφραγιστεί από άλλες ενέργειες όπως τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τεθούν φέτος στη διάθεση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για μία πιο στοχευμένη, πιο αποτελεσματική και υποστηρικτική δουλειά, ως κυβέρνηση, απέναντι στο έργο της αυτοδιοίκησης. 

 «Έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε προγράμματα, χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και βάζουν ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια, για την αποκέντρωση και την ενίσχυση των αυτοδιοικητικών θεσμών και των τοπικών κοινωνιών», σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. 

 Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κερδίσουμε το μέλλον των συνανθρώπων μας

«Επιτέλους, ξεκινά ένα έργο το οποίο ήθελε και χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση», τόνισε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κ. Αγοραστός και πρόσθεσε: «θεωρούμε επιβεβλημένο η διαδικασία να κινηθεί γρήγορα ώστε να φθάσουμε το συντομότερο σε μια Αυτοδιοίκηση που να λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και λιγότερη γραφειοκρατία». 

 Ο κ. Αγοραστός επαναβεβαίωσε την κεντρική θέση της ΕΝΠΕ για «Αυτοδιοίκηση που να είναι απρόσωπη στην εξυπηρέτηση των πολιτών, να μην έρχεται δηλαδή ο πολίτης σε επαφή με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τις υπηρεσίες.

 Στόχος μας είναι κάθε πολίτης να εξυπηρετείται γρήγορα με βάση τις αρχές αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και της σωστής αξιολόγησης», σημείωσε και συνέχισε: «το ζητούμενο είναι και οι υπηρεσίες του κεντρικού κράτους να λειτουργούν γρήγορα, γιατί με τις αποφάσεις τους κρίνεται η έκβαση σημαντικών υποθέσεων, εθνικής και τοπικής εμβέλειας. 

Να μην υπάρχουν δηλαδή καθυστερήσεις και δεύτερες σκέψεις». Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ επαναβεβαίωσε την βούληση των Περιφερειών να συνεργαστούν σε δράσεις και προγράμματα προς όφελος του πολίτη και υπογράμμισε: 

«Με την προγραμματική σύμβαση ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κερδίσουμε το μέλλον των συνανθρώπων μας. Εμείς ως Περιφέρειες ξέρουμε να συνεργαζόμαστε, γιατί η συνεργασία είναι στο DNA μας, και να φθάνουμε σε θετικά, δημιουργικά αποτελέσματα. Βέβαια, δεν παραβλέπουμε τις δυσκολίες. 
Χρειάζεται να μην παρασυρόμαστε από διάφορες, επικαιρικές ή λαϊκίστικες ιδιομορφίες, ιδιοτυπίες, ιδεοληψίες, γιατί θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που, όπως αναφέρει το Σύνταγμα, να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση προς όφελος των πολιτών».

 Κοινός στόχος η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη

 Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή σήμερα της προγραμματικής συμφωνίας, σημειώνοντας ότι «σήμερα γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά…

Και είναι σημαντικό, γιατί η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί έργο-σημαία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-20. Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ είχε καταθέσει εξαρχής συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, αφενός για τη μεθοδολογία υλοποίησης και αφετέρου για τη στοχοθεσία και τα παραδοτέα του έργου.

 Είναι σαφές ότι τα παραδοτέα του έργου σχετικά με την προτυποποίηση και την απλούστευση των διαδικασιών σε συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές, αλλά και την εκπόνηση κοινών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων, αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη ένταξη των ΤΠΕ στη λειτουργία των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών. 

Στοιχείο που θα συνεισφέρει ουσιαστικά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Θα είμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και θα στηρίξουμε την ΕΕΤΑΑ ως φορέα υλοποίησης της δράσης, η οποία πιο ώριμη από ποτέ, είμαι βέβαιος ότι θα υλοποιήσει το έργο τάχιστα και με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Θα πρέπει όμως να συντελεστεί η ίδια πρακτική και στη λειτουργία της κεντρικής διοίκησης προκειμένου να επιτευχθεί η ομογενοποίηση των σχετικών διαδικασιών μέσω κοινών προτύπων λειτουργίας για την αποφυγή τυχόν ασυμβατοτήτων, δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση κοινός στόχος πρέπει να είναι η καλύτερη λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών και η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ανάγκες που φαίνεται να εξυπηρετούνται ουσιαστικά με την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας και την έναρξη εφαρμογής του σημαντικού αυτού έργου. 

Ασφαλώς από μόνη της η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αρκεί. Βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία, που θεωρούμε ότι τώρα είναι η ώρα να προχωρήσει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στην ίδια τη λειτουργία του κράτους.…

Η ΚΕΔΕ και το ΥΠΕΣ συνεργαζόμαστε με βασικό στόχο μας την μετάβαση σ’ αυτή τη νέα εποχή. Κι όπου υπάρχει καλή συνεργασία, υπάρχουν καλά αποτελέσματα» 

Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

Σίφνος: Ψαριά βλάχου βάρους 75 κιλών (!!!)

Αυτό μάλιστα είναι δώρο για την ονομαστική του εορτή. Και σε αντίθεση με ότι συνηθίζεται ο Αντώνης Αθυμαρίτης θα κάνει δώρο σε όσους σήμερα (ανήμερα της ονομαστικής του εορτής) θα επιχειρήσουν να του δώσουν ευχές… 

Ο λόγος; Μα γιατί πολύ απλά έγραψε …ιστορία ψαρεύοντας δύο βλάχους (βαθύψαρο συγγενές με τον ροφό) συνολικού βάρους 105 κιλών… 

Και το πιο εντυπωσιακό; Ο ένας εκ των δύο έχει βάρος 75 κιλά, που είναι ένας από τους βαρύτερους βλάχους που έχει ψαρέψει κάποιος επίσημα στα ελληνικά νερά… 

 Ο Αντώνης Αθυμαρίτης είναι Σιφνιός και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το γεγονός ότι ψαρεύει σε καθαρά νερά στις Κυκλάδες και βέβαια έχει από μικρός πάθος με τη θάλασσα και την αλιεία… 

 Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα http://kaipoutheos.blogspot.gr/2018/01/75.html?m=1«Ο Αντώνης Αθυμαρίτης σε μια μόνο ψαριά του έβγαλε δύο βλάχους, έναν 75 και έναν 30 κιλών και οι κάτοικοι της Σίφνου δεν έμειναν «ασυγκίνητοι», αφού όλοι έσπευσαν για να δουν την ψαριά του».

 Όπως μάλιστα αναφέρει και στο βίντεο που υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα, χρησιμοποίησε ως δόλωμα «κολιό φρέσκο» για να δελεάσει το μοναχικό ψάρι που αρέσκεται να ζει σε μεγάλα βάθη και σε αμμώδεις βυθούς… 

 Και όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα Wikipedia.org «Οι βλάχοι όπως και όλα τα ψάρια της οικογένειας των σερανιδών θεωρούνται από κάποιους ερευνητές ως ερμαφρόδιτα, δηλαδή συμβαίνει ν΄ αυτογονιμοποιούνται και τα αυγά τους να πλέουν στην επιφάνεια.

Το μήκος του φθάνει το 1,5 μέτρο και το βάρος του τα 120 κιλά (στις ελληνικές θάλασσες φθάνει τα 80 κιλά).Το χρώμα του είναι καφέ ομοιόμορφο ή γκριζωπό με σκόρπιες βούλες κιτρινωπές που στα μικρότερης ηλικίας είναι πυκνότερες.

 Γενικά το σώμα του χαρακτηρίζεται χονδρό, με το κεφάλι να αποτελεί το 1/3 του μήκους του. Οι βλάχοι αλιεύονται κυρίως με τράτα, με χοντρό παραγάδι, ειδικά το καλοκαίρι, καθώς και με καθετέs» 

 Όσο για το ρεκόρ που λέγαμε; Με βάση μία βόλτα στο διαδίκτυο, ο γνωστός τραγουδιστής Στέλιος Ρόκκος τον Νοέμβριο του 2014 έπιασε έναν γιγαντιαίο βλάχο βάρους 80 κιλών κι άμεσα προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram. 

 Άλλες αναφορές; 

Στη Μύκονο, τον Γενάρη του 2014 ο Γιάννης Πολυκανδριώτης έπιασε βλάχο με καθετή στα 190 μέτρα βάθος στα βορειοδυτικά της Μυκόνου, με το βάρος του ψαριού να είναι στα 50 κιλά. 
 Τον Μάιο του 2017, τρεις φίλοι Μουδανιώτες, έκαναν την ψαριά της χρονιάς στα ανοιχτά της Σιθωνίας! Έπιασαν με παραγάδι έναν βλάχο 72 κιλών (!!!) Και τέλος, στη Σύρο, πριν από περίπου μία εβδομάδα, ψαράς με την τεχνική της συρτής έπιασε βλάχο βάρους 63 κιλών λίγο έξω από το λιμάνι της Σύρου … 

Πηγή : https://www.naxospress.gr

to synoro blog

Ενδοκυκλαδικά δρομολόγια: Αποδοχή και απορρίψεις προτάσεων

Οι φάκελοι άνοιξαν… Καιρός δεν ήταν… Και από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των οικονομικών προσφορών από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σχετικά με τον πρόσφατο διαγωνισμό για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2017 μέχρι 31/10/2018 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις τριετούς διάρκειας. 

Και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι απορρίφθηκε η προσφορά της συμμετέχουσας εταιρίας με την επωνυμία ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη δρομολογιακή γραμμή ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ - ΑΙΓΙΑΛΗ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ και επιστροφή, όπως και τη γραμμή ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΘΗΡΑ – ΙΟΣ - ΚΑΤΑΠΟΛΑ. 

Μιλάμε για το “Express Scopelitis” που εδώ και χρόνια καλύπτει τις ανάγκες των Μικροκυκλαδικών και η αιτιολογία είναι ότι δεν προκύπτει από τα κατατιθέμενα έγγραφα του φακέλου η «Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 120 τ.μ. εκ των οποίων 40 τμ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων».

 Κίνηση που άμεσα δεν επηρεάζει την κάλυψη των αναγκών και τη δρομολόγηση του πλοίου στη γραμμή αλλά είναι τυπικού χαρακτήρα και όπως γνωρίζουμε έχουν ήδη αποσταλεί τα σχετικά έγγραφα και δεν τίθεται θέμα για την δρομολόγηση του πλοίου που αποτελεί όπως είναι γνωστό το "οξυγόνο" για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων...

 Από εκεί και πέρα, οι γραμμές στα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια τόσο από την Blue Star Ferries όσο και από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ, την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε και τέλος την HELLENIC SEA WAYS HELLENIC SEA WAYS HELLENIC SEA WAYS HELLENIC SEA WAYS HELLENIC SEA WAYS πέρασαν κανονικά και δεν υπάρχει ουσιαστικό ζήτημα…

 Οπότε με βάση το «Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής της υπ’ αριθμ. 2252.1.1/77895/17/31-10- 2017 

Προκήρυξης Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2018 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις τριετούς διάρκειας» έχουμε και λέμε: 

 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΜΗΛΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ και επιστροφή όπως και ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΣΙΦΝΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ και επιστροφή, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε., με προσφορά ανά δρομολογιακή γραμμή 17.980 €.

 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή, η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε., με προσφορά 6.900 €.

 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή, η BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε., με προσφορά 6.500 €. 

 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ και επιστροφή, η BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε., με προσφορά 2.678 €.

 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ 
– ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ - ΚΑΤΑΠΟΛΑ και επιστροφή, η BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε., με προσφορά 16.307 €.

 - ΣΥΡΟΣ- ΚΥΘΝΟΣ- ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, η HELLENIC SEA WAYS Α.Ν.Ε., με προσφορά 14.657,99 €.

 - ΣΥΡΟΣ- ΠΑΡΟΣ- ΝΑΞΟΣ- ΙΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ- ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, η HELLENIC SEA WAYS Α.Ν.Ε., με προσφορά 29.551 €. 

 - ΣΥΡΟΣ- ΠΑΡΟΣ- ΣΕΡΙΦΟΣ- ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ- ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, η HELLENIC SEA WAYS Α.Ν.Ε., με προσφορά 24.820,61 €.

 - ΣΥΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή, η HELLENIC SEA WAYS Α.Ν.Ε., με προσφορά 8.989,69€ 

Πηγή : https://www.naxospress.gr/

to synoro blog

Σαντορινιός: Πάνω από 10% το όφελος με την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου

Το χρονοδιάγραμμα ψήφισης και εφαρμογής των μέτρων επιδότησης του μεταφορικού κόστους στα νησιά, που σχεδιάζονται με στόχο να εξισορροπήσουν την κατάργηση των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ ο υφυπουργός Νησιωτικής Πολιτικής κ. Σαντορινιός εξήγησε μιλώντας στο ΑΠΕ:

 «Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο: Όσο κοστίζει η μεταφορά ενός επιβάτη ή ενός προϊόντος σε κάποια χιλιομετρική απόσταση στην ηπειρωτική Ελλάδα, τόσο θα πρέπει να κοστίζει και για τη νησιωτική Ελλάδα. Το επιπλέον κόστος θα πληρωθεί, θα επιδοτηθεί από κρατική χρηματοδότηση και μάλιστα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [...] 

 Το αργότερο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η μελέτη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με την γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αμέσως μετά θα προχωρήσουμε σε διαβούλευση και στην κατάθεση του νομοσχεδίου, το οποίο θα προβλέπει όλες αυτές τις ρυθμίσεις και ταυτόχρονα και ένα Παρατηρητήριο Τιμών, γιατί θα πρέπει να δούμε ότι πραγματικά γίνεται η εφαρμογή του μέτρου, ότι έχει ανταπόκριση στον τελικό καταναλωτή και ξεκινάμε από 1η Ιουλίου, αρχικά με τα 32 νησιά για το 2018 και από 1η Ιανουαρίου του 2019 για όλη τη νησιωτική Ελλάδα.

 Είναι μία μεγάλη θεσμική τομή και είναι κάτι που ζητούσαν οι νησιώτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια». 

 Και χθες μιλώντας «στο Κόκκινο» τόνισε ο κος Σαντορινιός ότι με την σταδιακή εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στα νησιά από την 1η Ιουλίου, ξεκινάει μία στοχευμένη πολιτική συνοχής για να εξαλειφθούν οι παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές και το κόστος διαβίωσης. 

Το υφιστάμενο καθεστώς του ΦΠΑ θα συνεχίσει να ισχύει στα πέντε νησιά που έχουν δεχθεί το κύριο βάρος του προσφυγικού ρεύματος μέχρι τις 30 Ιουνίου και στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου, «θα ξεκινήσει σταδιακά η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, που ουσιαστικά θα αφορά την μεταφορά αγαθών και νησιωτών από και προς τα νησιά», είπε ο κ. Σαντορινιός. 

 Όπως εκτίμησε, «ιδίως για την μεταφορά των αγαθών μπορεί να ξεπεράσει και το 10%» η ωφέλεια που θα προκύψει, ενώ διευκρίνισε ότι «για κάθε προϊόν είναι διαφορετικό το μεταφορικό κόστος». «Δημιουργείται μία πολιτική συνοχής, των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, για να εξαλείψουμε τους παράγοντες που αυξάνουν την τιμή στα προϊόντα και το κόστος διαβίωσης των νησιωτών. Είναι μία στοχευμένη πολιτική, όχι οριζόντια "επί δικαίων και αδίκων" όπως εφαρμοζόταν μέχρι τώρα», όπως τόνισε. 

Πηγή : https://www.naxospress.gr

to synoro blog

Διαχειριστικός Έλεγχος στο Δήμο Σερίφου;

Την διενέργεια έκτακτου γενικευμένου διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2011 μέχρι 2015 στο Δήμο Σερίφου ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο με έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε και στη Λαϊκή Συσπείρωση. 
Σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε Μαϊο, σε όλους τους Δήμους της χώρας ξεκινά η διαδικασία οικονομικού απολογισμού της χρονιάς που πέρασε. 

Μέχρι το τέλος του χρόνου ο οικονομικός απολογισμός μαζί με την έκθεση του ορκωτού λογιστή και άλλα συνοδευτικά έγγραφα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια καταλήγει στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Δημοτική Αρχή Σερίφου, όπως συνηθίζει, αγνόησε τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της και δεν πραγματοποιούσε από το 2011 μέχρι και σήμερα οικονομικό απολογισμό. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν ζητήσει, εγγράφως, από τη Δημοτική Αρχή να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα αλλά η Δημοτική Αρχή αδιαφορούσε και δεν απαντούσε η απαντούσε άλλα αντί άλλων. 

Έτσι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που ασκεί το σχετικό έλεγχο, μετά την άρνηση της Δημοτικής Αρχής να δώσει απαντήσεις παρέπεμψε το θέμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να ασκήσει τον γενικευμένο διαχειριστικό έλεγχο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

 Φαίνεται πως στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάρυναν και οι αναφορές της Λαϊκής Συσπείρωσης για ζητήματα οικονομικής φύσης, όπως η διαγραφή των 845.000€ και η διαφυγή εσόδων από τη Λιμενική ζώνη του Λιβαδιού και τα οποία, από ότι φαίνεται θα διερευνηθούν επίσης. 

Πηγή : https://lsserifos.blogspot.gr

to synoro blog

16 Ιαν 2018

Ενας από τα γνωστότερους πίνακες του 19ου αιώνα ενέπνευσε μια νέα αρχιτέκτονα, και δημιουργήθηκε αυτή η αυλή στη Σέριφο

Μόλις ολοκλήρωσε ένα από τα γνωστότερα έργα του 19ου αιώνα, τον πίνακά του A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, ο Georges Seura επέλεξε να τον τοποθετήσει σε ένα λευκό κάδρο, και ακόμη και σήμερα εκτίθεται κατ’ αυτόν τον τρόπο στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο. 

Σε ένα μικρό κυκλαδίτικό σπίτι, το «κάδρο» αποτελούν οι περιμετρικοί λευκοί τοίχοι και τα λευκά δοκάρια της πέργκολας που πλαισιώνουν τη σύνθεση της αυλής του.To σπίτι αυτό βρίσκεται στο χωριό Ράμος της Σερίφου, χτίστηκε το 1990 και έκτοτε αποτελεί την θερινή κατοικία ενός Γάλλου παραγωγού κινηματογράφου. 

Το 2014 ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη η ανακαίνιση των δύο αυλών και του δώματος της υπάρχουσας κατοικίας, ένα έργο που ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο MOLDarchitects το οποίο δραστηριοποιείται έντονα και δημιουργικά στο νησί των Κυκλάδων. 

 Και ο Πίνακας
 Έμπνευση για την ανακαίνιση αποτέλεσε το έργο του 1879 του -επίσης Γάλλου- ζωγράφου. Ο πίνακας αυτός άλλαξε την κατεύθυνση σύγχρονης τέχνης αποτελώντας την αρχή του νεο-ιμπρεσιονισμού.Ο Georges Seura ήταν ο εισηγητής του πουαντιγισμού (στιγματογραφία). Στον πουαντιγισμό, δεν χρησιμοποιείται παλέτα αφού τα χρώματα τοποθετούνται μεμονωμένα και απευθείας πάνω στον καμβά, κουκκίδα-κουκκίδα . 

Τα χρώματα συγχωνεύονται ως σύνολο με τη βοήθεια του εγκεφάλου και όχι της όρασης, όταν κοιτά κανείς τον πίνακα από απόσταση. Εκ πρώτης όψεως, η σχέση του μικρού λευκού σπιτιού με τον πολύχρωμο πίνακα δεν είναι εμφανής. 

Όπως εξηγεί η αρχιτέκτονας Ηλιάνα Κερεστετζή «αν από τον πίνακα αφαιρεθούν οι άνθρωποι και τα ζώα, αυτό που απομένει είναι ένας ουδέτερος πράσινος καμβάς, λίγα δέντρα και το νερό. Έτσι και στο μικρό αυτό σπίτι, υπάρχει ο λευκός καμβάς, δηλαδή το δάπεδο, οι τοίχοι, τα χτιστά έπιπλα.

 Στον καμβά αυτόν στέκονται ένα μακρόστενο παρτέρι με φυτά, η παρουσία της θάλασσας στη θέα, ενώ όλα τα υπόλοιπα χρώματα προστίθενται από την επίπλωση και την ανθρώπινη παρουσία». Τα δύο στέγαστρα αποτελούνται από λευκές διάτρητες ξύλινες επιφάνειες. Όταν πέφτει ο ήλιος σε αυτές οι ακτίνες περνούν από τις μικρές κυκλικές οπές, διαγράφοντας μικρούς φωτεινούς κύκλους στις επιφάνειες

.Έτσι, το αποτέλεσμα θυμίζει τη στιγματογραφία του ζωγράφου. «Με αντίστοιχη λογική επιλέχθηκαν τόσο τα πλακάκια με το επαναλαμβανόμενο γεωμετρικό μοτίβο που καλύπτουν την πίσω αυλή, στο χρώμα της άμμου -που εμφανίζεται σποραδικά και στον πίνακα- όσο και τα έπιπλα, τα οποία είτε είναι και αυτά διάτρητα, είτε αποτελούν μοναδικά στοιχεία που συνδεδεμένα μεταξύ τους δημιουργούν ένα σύνολο, όπως ακριβώς δημιουργούνται και οι φόρμες του πίνακα».

 Οι MOLDarchitects ιδρύθηκαν το 2011 από την Ηλιάνα Κερεστετζή. Η πρακτική τους ενσωματώνει την έρευνα, τον δημιουργικό πειραματισμό, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ,την κατασκευή, τον σχεδιασμό τοπίου, τις εικαστικές τέχνες και τον παραμετρικό σχεδιασμό.

Η δουλειά τους έχει συμπεριληφθεί σε ομαδικές εκθέσεις αρχιτεκτονικής και έχει δημοσιευθεί εκτενώς σε επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. To έργο τους μεταξύ άλλων έχει λάβει διακρίσεις όπως το Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2014 (Καλύτερο ιδιωτικό έργο για τα έτη 2009-2013), Bραβείο ΔΟΜΕΣ 2014 (Καλύτερο πρώτο έργο νέου αρχιτέκτονα των ετών 2009-2013), 1ΟΟ% Hotel Design Award 2016, υποψηφιότητα για βραβείο Mies van der Rohe 2015, υποψηφιότητα για Piranesi Award 2014 και για το East Centric Architecture Triennale Award 2016. 

 Όσον αφορά το έργο στον εξωτερικό χώρο του κυκλαδίτικου σπιτιού, κατά την αρχιτέκτονα «οι μεγάλες επιφάνειες των πάγκων προτρέπουν το σώμα και το πνεύμα να χαλαρώσουν, απολαμβάνοντας την ανάγνωση ενός βιβλίου, το άκουσμα μιας μουσικής ή ενός καλοκαιρινού ύπνου, κάτι που ίσως έκαναν και οι στατικές μορφές των ανθρώπων στο νησί του Grande Jatte του Παρισιού.

 Τη νύχτα o λευκός καμβάς αφομοιώνεται από το τοπίο και αυτό που μένει είναι μόνο οι μικροσκοπικές κυκλικές οπές των επιφανειών σαν μικρά φωτεινά “στίγματα” που ορίζουν γεωμετρίες στο σκοτάδι»

.Ο Georges Seura είχε πει “Some say they see poetry in my paintings, I see only science”. 

Με τη βοήθεια της αρχιτεκτονικής και των εργαλείων της, στο σπίτι της Σερίφου δημιουργήθηκε ο χώρος της αυλής, ως ένα ησυχαστήριο, όπου ο χρήστης απολαμβάνει την ηρεμία του τόπου ως συνέχεια της απλότητας που χαρακτηρίζει τον κυκλαδίτικο πολιτισμό και την ήρεμη ζωή στο χωριό Ράμος της Σερίφου.

 Πηγή : http://popaganda.gr/

to synoro blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...