25 Μαΐ 2022

Το νέο όραμα για τον Δήμο Κιμώλου


Από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κιμώλου «πέρασε» η εισήγηση για το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού για τον Δήμο, για το διάστημα 2022-2023, με στόχο τον προγραμματισμό τοπικής και λειτουργικής ανάπτυξης του οργανισμού.

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου, προωθείται για έγκριση προς το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κιμώλου 2022-2023.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προσδιορίζεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων καθώς και η ανάπτυξη νέων, που θα πρέπει να υλοποιήσει ο Δήμος Κιμώλου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Στο σχέδιο τονίζεται, πως η παραγωγική δομή του νησιού, ο φυσικός - οικιστικός πλούτος, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, οι νέες τουριστικές τάσεις δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες για τον Δήμο. Επιπλέον, η αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Δήμου στην αειφόρο διαχείριση των τοπικών φυσικών πόρων και στην βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και των τεχνικών υποδομών, ενώ παράλληλα, η προώθηση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Τέλος, η αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής - κοινωνικής κρίσης και της πανδημίας αφορούν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης, στην υλοποίηση δράσεων οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, στην προώθηση των ευκαιριών εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών στις τοπικές επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στην εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, το σχέδιο αποσκοπεί στην αναβάθμιση και διεύρυνση της λειτουργίας του σε όλους τους τομείς, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της δράσης του.

Ενταγμένες πράξεις του Δήμου Κιμώλου

Όπως τονίζεται, ο Δήμος Κιμώλου έχει εντάξει πράξεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα, συνολικού ύψους 7,32 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι έχουν ενταχθεί τα έργα «Δίκτυα ύδρευσης Δήμου Κιμώλου» και «Δίκτυα αποχέτευσης και αναβάθμιση ΕΕΛ Δήμου Κιμώλου». Στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ έχουν ενταχθεί η προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, η προμήθεια αθλητικού δαπέδου για το νηπιαγωγείο – δημοτικό σχολείο Κιμώλου, η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, η σύνταξη/επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών για τη βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών (Ψάθη, Άγιος Μηνάς, Καλαμίτσι) και η κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων.

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο Δήμος Κιμώλου έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ύψους 190.000 ευρώ.

Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος έχει υποστηριχθεί από τη ΜΟΔ για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης» για τους οικισμούς του Χωριού και της Ψάθης και του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Κιμώλου», επίσης για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών του Χωριού και της Ψάθης.

Στις προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου, ο Δήμος Κιμώλου έχει υποβάλει δύο προτάσεις και συγκεκριμένα, την εκπόνηση ΣΦΗΟ και την προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων.

Επιπλέον, στον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο Δήμος Κιμώλου ενέταξε το έργο «Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης».

Στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδα αφαλάτωσης Κιμώλου», η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, καθώς και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κιμώλου, όπως η μελέτη Πράσινου Σημείου, το ΣΜΑΥ και οι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης, η επέκταση του ΧΥΤΑ και μετατροπή του σε ΧΥΤ και η προμήθεια εξοπλισμού, μέσω του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου.

Στο πρόγραμμα CLLD/LEADER έχει ενταχθεί το έργο του ψηφιακού ξεναγού για τη γεωπολιτσμικής κληρονομιάς Κιμώλου.

Επιπλέον, ο Δήμος Κιμώλου συμμετέχει στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και μέλη τους Δήμους και τις κατά τόπους οικείες Μητροπόλεις, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WiFi4EU, ενώ για την ανακύκλωση έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου για τις δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων».

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο συνάγεται το συμπέρασμα, ότι ο Δήμος Κιμώλου συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσίασαν το πρόγραμμα ΕΣΠΑ καθώς και ανάλογα εθνικά προγράμματα, ενώ αξιοποίησε ικανοποιητικά τα προγράμματα για την αυτοδιοίκηση και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας.

Προοπτικές χρηματοδότησης για τη νέα προγραμματική περίοδο

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναλύεται ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και σχετικών προγραμμάτων που υλοποιούνται σταδιακά, καθώς και τη στόχευση των νέων προγραμμάτων. Επίσης, αναλύεται και η ειδική αναφορά που γίνεται για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου επισημαίνεται ότι η πολύ υψηλή εξάρτηση της οικονομίας των νησιών από τον τουρισμό, καθιστά ευάλωτες τις τοπικές οικονομίες στις διακυμάνσεις των παγκόσμιων τουριστικών ροών. Ως εκ τούτου, κρίνεται πως ο Δήμος Κιμώλου θα έχει αυξημένες δυνατότητες χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για να τις αξιοποιήσει. Ως εκ τούτου, προτείνονται ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, διαχωρισμένες σε έξι τομείς προτεραιότητας και συγκεκριμένα:

 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού
 2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων
 3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας
 4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών
 5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη
 6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών

Όσον αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προτείνονται ενδεικτικά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, ενώ τονίζεται, πως το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Δήμο Κιμώλου, ώστε να χρηματοδοτήσει τους αναπτυξιακούς του στόχους, όπως επίσης και τα εθνικά προγράμματα (Νέαρχος, Αντώνης Τρίτσης, Πράσινο Ταμείο κλπ).

Προετοιμασία για τις πρόσθετες αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου, προβλέπεται και η μεταφορά πρόσθετων επιπλέον αρμοδιοτήτων στους Δήμους βάσει του ν. 4876/2021. Ειδικότερα προβλέπεται η μεταφορά 54 επιπλέον αρμοδιοτήτων στους νησιωτικούς Δήμους.

Στο σχέδιο αναλύονται οι αρμοδιότητες του Δήμου Κιμώλου, αλλά και η διαδημοτική και διαβαθμιδική συνεργασία που έχει ήδη εδραιωθεί και μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, με άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και άλλοι Δήμοι).

Για την αντιμετώπιση αυτών αναλύεται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, με την επισήμανση, πως ο Δήμος Κιμώλου εμφανίζει αρνητική εικόνα όσον αφορά στην άσκηση βασικών αρμοδιοτήτων, λόγω ελλιπούς στελέχωσής του, ενώ αντιμετωπίζει τα κλασικά οργανωτικά προβλήματα των μικρών νησιωτικών δομών και ως εκ τούτου ο ΟΕΥ είναι σε μεγάλο βαθμό ανενεργό, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στον Δήμαρχο και τους δύο Αντιδημάρχους, που έχουν επιβαρυνθεί με διοικητικές εργασίες.

Το 2020 ξεκίνησε η διαδικασία τροποποίησης του Ο.Ε.Υ., η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Βάσει αυτού, η οργανωτική δομή παραμένει βασικά η ίδια, αλλά προβλέπονται νέες ειδικότητες και αυξημένο προσωπικό (μόνιμο και ΙΔΟΧ), οπότε η άσκηση των περισσότερων αρμοδιοτήτων θα είναι εφικτή, αλλά και η επιλογή προϊσταμένων.

Αποτύπωση του οράματος του Δήμου Κιμώλου

Το όραμα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης του Δήμου για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Με βάση τα παραπάνω, το όραμα του Δήμου Κιμώλου για την περίοδο 2019-2023 συνοψίζεται ως εξής: «Κίμωλος: νησί της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με πολιτιστική ταυτότητα και κοινωνική συνοχή».

Οι κατευθυντήριες αρχές που υιοθετούνται για την προσέγγιση του οράματος αυτού, αφορούν στην ενίσχυση του ρόλου του Δήμου Κιμώλου, με ανάληψη πρωτοβουλιών στον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, στην ενίσχυση της οικονομικής συνοχής του νησιού με στήριξη της τοπικής παραγωγής και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αλληλεγγύης. Επίσης τονίζεται ότι ο Δήμος Κιμώλου θα διεκδικεί και θα αγωνίζεται στο πλευρό των δημοτών του για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί.

Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι άξονες και τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου, μαζί με τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης, συνοδευόμενα από προτεινόμενα έργα υποδομής και ανάπτυξης σε διάφορους τομείς, όπως το οδικό δίκτυο, τα λιμενικά έργα, έργα ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφοτισμός, αναβάθμιση ιαματικών λουτρών, ανάδειξη Κάστρου, οριοθέτηση μονοπατιών, η δημιουργία νέων δομών (παιδικός σταθμός, ΚΔΑΠ, «Βοήθεια στο Σπίτι») και η ανάπτυξη υφιστάμενων (αναβάθμιση Γηροκομείου), η υποστήριξη καινοτομικών προϊόντων, ψηφιακές υποδομές και δράσεις, αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου κλπ.

Πηγή : https://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

Νέο βιβλίο “Η δημιουργία του Αιγαίου – Από την ποίηση στις γεωεπιστήμες”


Μια γεωλογική προσέγγιση, από τον πόνο του νου του Ξενοφάνη Κολοφώνιου μέχρι το "Άξιον Εστί" του Οδυσσέα Ελύτη - Από τον καθηγητή Σπύρο Παυλίδη, μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ)

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Γερμανός το νέο βιβλίο του Ομότιμου Καθηγητή Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σπύρου Παυλίδη, με τίτλο “Η δημιουργία του Αιγαίου – Aπό την ποίηση στις γεωεπιστήμες”. 

 “Ο πολιτισμός μας κάνει ένα ανόητο λάθος όταν διατηρεί αποστάσεις μεταξύ επιστήμης και ποίησης: και τα δύο είναι εργαλεία με τα οποία μπορούμε να δούμε καλύτερα την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του κόσμου”, γράφει ο Ιταλός θεωρητικός φυσικός και συγγραφέας Carlo Rovelli. Ο Οδυσσέας Ελύτης αναφέρει πως “Ένα τοπίο δεν είναι όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο, απλώς, σύνολο γης, φυτών και υδάτων.

 Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη. Τα φυσικά στοιχεία, οι βράχοι, τα δένδρα, οι θάλασσες, που φλέγονται κάτω από τον ίδιο ήλιο και κατοικούνται από τις ίδιες υπερφυσικές δυνάμεις.” 

 Τόσο ο ποιητής όσο κι ο επιστήμονας έχουν ως αντικείμενο πραγμάτευσής τους τον άνθρωπο και τη Φύση. Κινητήρια δύναμή είναι ένα “γιατί”, μια εσωτερική ανάγκη αναζήτησης.Γη και δημιουργία ενός τόπου, διάλογος ενός λαού με το περιβάλλον, η γεωλογική δημιουργία του Αιγαίου ακολουθώντας την πορεία της “Γενέσεως” του “Άξιον Εστί” του Ελύτη, ποίηση, μύθος, φιλοσοφία και επιστημονική προσέγγιση είναι το αντικείμενο αυτού του βιβλίου. 

 “Ένα χρέος πρέπει να βαραίνει κάθε ολοκληρωμένο επιστήμονα. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα, στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας, ο σημερινός επιστήμονας είναι πλέον ανάγκη να στοχάζεται πάνω στην ειδικότητά του, αλλά και πέραν αυτής, για τις νέες ιδέες που απορρέουν από την επιστήμη του, για παλιά και νέα προβλήματα που απασχολούν την ανθρώπινη σκέψη. 

Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσει τις εμπειρίες από τις προσπάθειες της επιστημονικής έρευνας”, υπογραμμίζει ο ίδιος ο συγγραφέας. 

Πηγή : https://atlantea.news/

to synoro blog

Φιλοζωικός Σύλλογος Σερίφου Ανακαλύπτοντας και προστατεύοντας τα λιβάδια της ποσειδωνίας στα νησιά μας


ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 20.30 ΣΤΟ ΚΑΦΕ INDIGO

 Τα προστατευόμενα λιβάδια Ποσειδωνίας, συναντώνται μόνο στην Μεσόγειο από τα ρηχά νερά έως και τα βάθη 50 μέτρων. Διατηρούν θεμελιώδη ρόλο στη διατήρηση της υγείας και παραγωγικότητας των θαλασσίων οικοσυστημάτων. 

Περισσότερα από 300 είδη φυκών και πάνω από 1000 είδη θαλάσσιων ζώων ζουν στα λιβάδια Ποσειδωνίας, συμπεριλαμβανομένου και ενός μεγάλου αριθμού ειδών εμπορικής σημασίας.

 Δυστυχώς, στις μέρες μας, τα λιβάδια Ποσειδωνίας μειώνονται σε ανησυχητικούς ρυθμούς και σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούνται σε ερημοποίηση, ιδίως στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο. Tο Αιγαίο στηρίζει έως σήμερα ορισμένες από τις σημαντικότερες εκτάσεις λιβαδιών Ποσειδωνίας που έχουν εναπομείνει στη Μεσόγειο. 

 Η Ποσειδωνία δεν είναι φύκος, αλλά ένα πολυετές «ανώτερο» φυτό. Ανθοφορεί κάθε λίγα χρόνια κατά τους φθινοπωρινούς μήνες. Το λουλούδι και ο καρπός της έχουν χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα.

Σέριφος Απόρριψη του αιτήματοςτης θεατρικής παράστασης « Περσέας και Ανδρομέδα» λόγω υψηλού κόστους


Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 911/28-03-22 αίτημα της παιδικής σκηνής «Κάρμεν Ρουγγέρη», προτείνεται η πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης « Περσέας και Ανδρομέδα», στο νησί μας. Το συνολικό κόστος της εν λόγω παράστασης, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά: αμοιβή έκτος έδρας ηθοποιών και τεχνικών (13 άτομα) 1,5 μέρες:1860,00€, Μισθοί: 800,00€, φορτηγό 2 μέρες: 600,00€, εταιρεία: 740,00€, καθώς και τα μεταφορικά, ανέρχεται περίπου στις 7.000,00€. 

Προτείνεται η πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Περσέας και Ανδρομέδα», καθώς αποτελεί η συγκεκριμένη παράσταση κομμάτι της μυθολογίας του τόπου μας, αλλά κι έναν από τους ωραιότερους μύθους των προγόνων μας. Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν του την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την απόρριψη του αιτήματος της παιδικής σκηνής «Κάρμεν Ρουγγέρη» για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης « Περσέας και Ανδρομέδα», καθώς το κόστος της παράστασης δεν είναι εφικτό να καλυφθεί από το Δήμο Σερίφου.

 Ο . Χρυσολωράς Θ. μειοψηφήσαν. 

Πηγή : https://et.diavgeia.gov.gr/

to synoro blog

Προς υλοποίηση το έργο ''αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου'


Μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της ''Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής'' για την υλοποίηση του έργου ''αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου' 

Πηγή : 

Δήμος Σερίφου


to synoro blog

24 Μαΐ 2022

Σαντορίνη: Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης


Ο Δήμαρχος Θήρας, Αντώνης Σιγάλας, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με την ερευνητική – επιστημονική ομάδα του ΕΜΠ υπό τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σερράο, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νησιού. 

 Συγκεκριμένα οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν σε θέματα συντονισμού των ενεργειών, στα πλαίσια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για παροχή επιστημονικής υποστήριξης στο Δήμο κατά την εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για τον χωρικό σχεδιασμό. Υπενθυμίζεται, ότι η εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σαντορίνης έχει ήδη ανατεθεί, μετά από διαγωνισμό, από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ενώ ο Δήμος θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και θεσμοθέτησης του. 

 Η συνάντηση αυτή, φέρνει τη Σαντορίνη ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς η ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου θα καθορίσει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης του νησιού, τις χρήσεις γης, τα τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα, αλλά και τη χωροθέτηση των μεγάλων έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό. 

 Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την συνάντηση «ιδιαίτερα παραγωγική» και τόνισε ότι «η επιστημονική επάρκεια των στελεχών της ερευνητικής ομάδας και ιδιαίτερα του επιστημονικού υπεύθυνου καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Σερράου, αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα του αποτελέσματος και διασφαλίζουν την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου στην εκπόνηση του ΕΠΣ». 

Πηγή : https://cycladesopen.gr/

to synoro blog

Η ΕΕΤΑΑ ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Δήμων του Ν. Αιγαίου για τη σημαντική στήριξη που παρέχει ο φορέας στην απορρόφηση πόρων για έργα


Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, συζητήθηκε το ζήτημα της συνδρομής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης προς τους υποστελεχωμένους Δήμους για την απορρόφηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα.

Έχοντας προηγηθεί, μία εκτενέστατη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νησιωτική αυτοδιοίκηση, όσον αφορά στην απορρόφηση των διαθέσιμων, εθνικών και ευρωπαϊκών, πόρων για την υλοποίηση έργων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, κ. Σπύρος Σπυρίδων και υπηρεσιακά στελέχη του φορέα, ενημέρωσαν τα μέλη της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, αναφορικά με τα εργαλεία που δίνει πλέον προς τους μικρούς νησιωτικούς Δήμους σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Επιπλέον, ΠΕΔ και ΕΕΤΑΑ συνεργάζονται για την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης, όσον αφορά στη νησιωτικότητα, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.

Αναφορά έγινε επίσης και στη συνεργασία μεταξύ ΠΕΔ Ν. Αιγαίου και ΕΕΤΑΑ, για την εκπόνηση μελέτης, σχετικής με την ανακατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στα νησιά, στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου που έχει ανοίξει για το μείζον αυτό θέμα από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), εκ μέρους της οποίας παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο πρόεδρος, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σημαντικά εργαλεία στήριξης των Δήμων από την ΕΕΤΑΑ

Κατά την ενημέρωσή του προς τα μέλη της ΠΕΔ και εκπροσώπους των Δήμων του Νότιου Αιγαίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, κ. Σπύρος Σπυρίδων, άνοιξε την τοποθέτησή του τονίζοντας, ότι στον ορίζοντα του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος διαφαίνεται μία πολύ μεγάλη πρόκληση για τους νησιωτικούς Δήμους.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, οι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδότησης στο νέο ΕΣΠΑ (2021-2027), στις προσκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα, καθώς επίσης και σε μικρότερα προγράμματα, όπως αυτό του Πράσινου Ταμείου, αλλά και σε προσκλήσεις που θα ανοίξουν, ώστε να αξιοποιηθούν τα αδιάθετα κονδύλια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Σύμφωνα με τον κ. Σπυρίδων, πρόκειται για μία πρωτοφανή ευκαιρία για την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να αντλήσει πόρους και να προχωρήσει μελέτες και έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Παρ’ όλα αυτά, όπως εξήγησε, το Νότιο Αιγαίο αποτελεί την χωρική περιφέρεια με τα μεγαλύτερα προβλήματα, όσον αφορά στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων αυτών και ως εκ τούτου, οφείλουν να δοθούν άμεσες λύσεις για την άμβλυνση αυτών.

Στην κατεύθυνση αυτή, όπως σημείωσε, η ΕΕΤΑΑ, η εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας προέρχεται από την αυτοδιοίκηση και το κράτος, εδώ και περίπου 10 μήνες, έχει συστήσει μία ιδιαίτερα ενισχυμένη τεχνική υπηρεσία, με πρώτιστο στόχο την στήριξη των νησιωτικών Δήμων. Ήδη, μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Σπυρίδων, «τρέχουν» 40 προγραμματικές συμβάσεις με Δήμους του Ν. Αιγαίου για έργα και προμήθειες και η ροή αυτή συνεχίζεται με αυξητικό ρυθμό.

Πέραν όμως από το προσωπικό της ΕΕΤΑΑ, ο κ. Σπυρίδων τόνισε, πως η Εταιρεία έχει καταρτίσει ένα μητρώο μηχανικών (μελετητών και κατασκευαστών), με πάνω από 1000 μέλη. Στο πλαίσιο αυτό και στην περίπτωση που ένας Δήμος επιθυμεί να προχωρήσει άμεσα σε κάποια μελέτη ή έργο, μπορεί να αντλεί από το μητρώο αυτό ad hoc λ.χ. έναν ή δύο μηχανικούς, προκειμένου να βοηθήσουν στην εκτέλεση του συγκεκριμένου πονήματος, με ελάχιστο κόστος και χωρίς ο Δήμος να επιβαρυνθεί με την πρόσληψη ατόμων για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγκαίο. Αυτό, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, καθώς η διαδικασία απαιτεί μόνο τη σύναψη μίας προγραμματικής σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ. Παράλληλα, αν ο Δήμος δε διαθέτει επαρκώς στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία, η ΕΕΤΑΑ μπορεί να αναλάβει το ρόλο της διευθύνουσας υπηρεσίας ή ακόμη και της αναθέτουσας αρχής, ώστε να μπορέσουν να απορροφηθούν τα κονδύλια και να εκτελεστεί το έργο άρτια, ακόμη και από πάρα πολύ μικρούς Δήμους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον κ. Σπυρίδων, ενισχυτικά λειτουργούν επίσης οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, που αυτό το διάστημα συστήνονται από φορείς της αυτοδιοίκησης, τα δίκτυα πόλεων, η ΜΟΔ, αλλά και οι διαδημοτικές συνεργασίας, κατά τις οποίες ισχυρότεροι Δήμοι ενισχύουν μικρότερους.

Ειδική μελέτη για τη νησιωτικότητα και τη νέα προγραμματική περίοδο

Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης και μελέτης για τη νησιωτικότητα και τη νέα προγραμματική περίοδο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η οποία εκτελείται για λογαριασμό της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου από την ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο κ. Σπυρίδων ενημέρωσε, πως εκεί καταγράφονται τα προβλήματα και οι ανάγκες που έχουν οι νησιωτικοί χώροι και περιγράφονται πολιτικές, εξειδικευμένες για τις νησιωτικές περιοχές.

Στη μελέτη, προτείνονται δράσεις, είτε οριζόντιες για τα νησιά, ή κατά ομάδες νησιών, ενώ υποστηρίζονται σημαντικές πολιτικές, όπως είναι οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), ένα ισχυρό βοηθητικό εργαλείο που περιλαμβάνεται στο νέο ΕΣΠΑ και αφορά σε συνολικούς πόρους 1,5 δις ευρώ. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, οι ΟΧΕ αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, που θα συμβάλουν στην άμβλυνση ή και κάλυψη των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Με παρέμβασή του στο σημείο αυτό, ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κ. Δημήτρης Λιανός, ζήτησε να προβλεφθούν και περιπτώσεις πολυνησιωτικών Δήμων, ώστε οι παρεμβάσεις να λαμβάνουν υπόψιν και αυτού του είδους τις ιδιαιτερότητες.

Παν-νησιωτικό σχέδιο ανακατανομής των ΚΑΠ

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεργασία μεταξύ ΕΕΤΑΑ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΠΕΔ Ν. Αιγαίου σχετικά με την ανακατανομή των ΚΑΠ.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, έχει αναθέσει στην ΕΕΤΑΑ τη μελέτη για την ανακατανομή των ΚΑΠ, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες των Δήμων. Προκειμένου να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τα νησιά, η ΠΕΔ Ν. Αιγαίου έχει αναθέσει στην ΕΕΤΑΑ την εκπόνηση παράλληλης, ειδικής μελέτης, που αφορά στους ΚΑΠ των νησιωτικών Δήμων, το βέλτιστο δυνατό ύψος αυτών, αλλά και τον τρόπο δικαιότερης ανακατανομής τους.

Αξίζει να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό, όπως υπενθυμίστηκε και από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, κ. Καμπουράκη, ότι με πρωτοβουλία της ΠΕΔ, έχει δημιουργηθεί ένα φόρουμ όλων των νησιωτικών περιοχών (Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, νησιωτικοί Δήμοι Αττικής, Σποράδες, Σαμοθράκη και Κρήτη), προκειμένου το αποτέλεσμα της μελέτης που θα συνταχθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΕΤΑΑ, να αφορά σε όλο τον ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Από το τεχνικό στέλεχος της ΕΕΤΑΑ σημειώθηκε, πως το σημαντικότερο πρόβλημα όσον αφορά στους νησιωτικούς ΚΑΠ, αποτελεί η δραματική μείωση της ΣΑΤΑ, η οποία από 1 εκατομμύριο ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, έχει φτάσει στις 180.000 ευρώ συνολικά για τους νησιωτικούς Δήμους. Επισημάνθηκε τέλος, ότι βασικότερο ζήτημα όλων, είναι η ανάγκη αύξησης των ΚΑΠ, καθώς χωρίς την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει ανακατανομή τους. Ωστόσο, στο πλαίσιο της μελέτης, θα επιχειρηθεί η κατάρτιση ενός όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικού και διαφανούς συστήματος κατανομής.

Πηγή : https://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

Γυρίσματα ταινίας διεθνούς παραγωγής στην Κίμωλο


Τις ημέρες αυτές πραγματοποιούνται τα γυρίσματα αυστριακής ταινίας, με τίτλο «Griechenland», στο νησί της Κιμώλου, προβάλλοντας το νησί διεθνώς, μέσα από την προβολή της σε όλη την Ευρώπη.

 Η εταιρεία παραγωγής Green Olive Films έχει αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής της νέας κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους με τίτλο “Griechenland” («Ελλάδα»), σε συνεργασία με την Αυστριακή εταιρεία παραγωγής E&A FILMS. Η ταινία, η οποία ανήκει στην κατηγορία του κωμικού δράματος (δραμεντί), επικεντρώνεται στην ζωή ενός νεαρού Αυστριακού, ο οποίος μαθαίνει πως ο αληθινός του πατέρας ζει στην Ελλάδα, και αποφασίζει να έρθει να τον βρει. 

 Τα γυρίσματα ξεκίνησαν μέσα στον Μάιο, και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως και τα μέσα Ιουνίου, το αργότερο, ενώ για την πραγματοποίηση των σχετικών γυρισμάτων σε διάφορα μέρη του νησιού, ο Δήμος Κιμώλου, μέσω ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δώσει την άδειά του. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ροζάννα Λογοθέτη σημείωσε, πως είχε ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα πριν 2 χρόνια και είχε συναντηθεί και μιλήσει με τους παραγωγούς και τους συντελεστές για την ταινία αυτή, γνώριζε δε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μόνο οφέλη θα προκύψουν για το νησί μας και τους κατοίκους του με αυτή την ταινία. Για αυτό και πρέπει να αδράξουμε της ευκαιρίας και να μην αφήσουμε να χαθεί». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Δήμαρχος Κιμώλου, κ. Κωνσταντίνος Βεντούρης, υπογράμμισε, πως η εν λόγω δράση αποτελεί σημαντική διαφήμιση για το νησί της Κιμώλου και θα δώσει αξιόλογη ώθηση, όχι μόνο τουριστική, αλλά και κοινωνική. 

 Πηγή : https://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

Οταν αρμενίζουμε στραβά, δεν μας φταίει ο γιαλός


Γιάννης Σπιλάνης

Η «καυτή πατάτα» βρίσκεται στα χέρια των επιχειρηματιών τουρισμού και του κράτους που πρέπει να συμβάλουν, ο καθένας με βάση τις δικές του αρμοδιότητες, να αντιμετωπίσουν το «hands drain». 

Η εμφάνιση του προβλήματος της έλλειψης μεγάλου αριθμού εργαζόμενων από τον τουρισμό, ειδικά μετά από τις πολλαπλές κρίσεις που ζούμε ως χώρα εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, έπεσε για πολλούς, και ιδιαίτερα για τους τουριστικούς επιχειρηματίες όπως φαίνεται, «ως κεραυνός εν αιθρία». Είναι προφανές ότι δεν είχαν κατανοήσει τον βαθμό σημασίας της επιδείνωσης των όρων εργασίας (μισθού και συνθηκών) ή σκόπιμα δεν ενδιαφέρονταν διότι πίστευαν ότι και στην περίπτωση αυτή θα λειτουργούσε κάποιος αυτοματισμός «απελπισίας» των ανέργων για ευκαιριακή απασχόληση εξαιτίας των σταθερά υψηλών ποσοστών ανεργίας στη χώρα. 

 Η αβεβαιότητα της δυνατότητας να εργαστούν που επισώρευσε η πανδημία, η απομάκρυνση από τον χώρο μεγάλου τμήματος όσων έβλεπαν τον τουρισμό ως μια ευκαιριακή απασχόληση, αλλά και όσων έβλεπαν ότι τα «καθαρά» έσοδα από την εργασία αυτή συρρικνώνονταν χρόνο με τον χρόνο, φαίνεται ότι τελικά βάρυναν στη τελική επιλογή. Οι Ελληνες επιχειρηματίες του τουρισμού, όπως και πολλοί συνάδελφοί τους ανά τον κόσμο, δεν έχουν αντιληφθεί ότι η χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας έχει όρια.

Παρόμοια φαινόμενα «μεγάλης παραίτησης», που εμφανίστηκαν παγκόσμια και όχι μόνο στον τουρισμό, έχουν την ίδια βάση: την προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής που έχει γίνει «φετίχ» στην παγκοσμιοποιημένη νεοφιλελεύθερη οικονομία μας. 

Και ενώ αυτή η προσέγγιση φαίνεται λογική όταν εξετάζεται από τη σκοπιά της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και προφανώς δικαιολογείται η κάθε προσπάθεια μείωσης κάθε σπατάλης, πώς εξηγείται η ανάθεση σε μια καθαρίστρια να καθαρίζει όχι δέκα αλλά είκοσι δωμάτια σε μια βάρδια που δεν τελειώνει; Βασικό ερώτημα είναι αν η πίεση προς τους εργαζόμενους γίνεται γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης της επιχείρησης ή αν αυτό χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για υπερκέρδη. 

 Με βάση τα στοιχειώδη οικονομικά, μια επιχείρηση είναι οικονομικά βιώσιμη όταν τα έσοδά της είναι υψηλότερα από τα κόστη, σταθερά και λειτουργικά, αφήνοντας και ένα «εύλογο» ποσοστό κέρδους ως αμοιβή για τη ανάληψη του επιχειρηματικού ρίσκου. 

Αν δεν συμβαίνει αυτό, μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με αύξηση της τιμής του πωλούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, είτε με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση θα σωρεύσει ζημιές και θα κλείσει. Το τι τελικά θα επιλέξει η επιχείρηση εξαρτάται από τη θέση της στην αγορά, αφού όταν έχει δεσπόζουσα θέση (π.χ. μονοπώλιο) έχει σχετικά ελεύθερα τα χέρια της να κινηθεί και προς τις δυο κατευθύνσεις και να εξασφαλίσει υπερκέρδη. Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση συνήθως ξεκινά από το δεύτερο και τα πιθανά θύματά της είναι τρία: οι προμηθευτές της, οι εργαζόμενοι της και το περιβάλλον. 

Η επιλογή αυτή εμφανίζεται ως η μοναδική όταν η αγορά είναι άκρως ανταγωνιστική και η παραμικρή αύξηση της τιμής πώλησης κινδυνεύει να οδηγήσει σε κατάρρευση των εσόδων. 

Ταυτόχρονα η συγκράτηση των τιμών πώλησης «ακούγεται» θετικά στα αυτιά των καταναλωτών που θέλουν να απολαύσουν με το διαθέσιμο εισόδημά τους όσο περισσότερα αγαθά με το μικρότερο δυνατό κόστος, χωρίς να εξετάζουν ποιος «πληρώνει το μάρμαρο». Τελικά μπορεί να είναι άμεσα ο ίδιος ο καταναλωτής λόγω της υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος, της υποβάθμισης της παροχής υπηρεσίας ή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αλλά και έμμεσα ο ίδιος ως παραγωγός ή εργαζόμενος άλλης επιχείρησης. Τι συμβαίνει με τον ελληνικό τουρισμό; Εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, η ανάπτυξη των προορισμών χαμηλού κόστους εργασίας με το ίδιο τουριστικό προϊόν (του ήλιου, της θάλασσας και της παραλίας – 3S) που έχει η χώρα μας, έχει φέρει σε δύσκολη θέση μεγάλο τμήμα του ελληνικού τουρισμού. 

Ετσι ένα ελληνικό resort που προσπαθεί να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο στην Τουρκία, την Τυνησία, την Αίγυπτο, τις Μαλδίβες διαθέτει στην αγορά προϊόν στην ίδια τιμή χωρίς να έχει τα ίδια κόστη, είτε προμηθευτών, είτε εργαζόμενων, είτε περιβαλλοντικά. Αποτέλεσμα είναι να εισάγει φτηνά και χειρότερης ποιότητας προϊόντα αντί να χρησιμοποιεί τα τοπικά, να κακοπληρώνει τους εργαζόμενους, εισαγόμενους ή μη, και τέλος να επιβαρύνει το περιβάλλον ώστε να μειώσει το λειτουργικό του κόστος. Υπάρχει λύση;

 Η οικονομική επιστήμη δίνει τη λύση (διαφοροποίηση προϊόντος) και η πολιτική οφείλει να την ακολουθήσει. Στην περίπτωση του τουρισμού είναι αυτό που επαναλαμβάνουμε οι επιστήμονες της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης περί διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος με την αξιοποίηση των ειδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας (περιβάλλον, πολιτισμός, αγροδιατροφή) για παραγωγή ποιοτικού τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας (δηλαδή με ενσωμάτωσης εξειδικευμένης εργασίας). 

 Επομένως το «μπαλάκι» ή -καλύτερα- η «καυτή πατάτα» βρίσκεται στα χέρια των επιχειρηματιών τουρισμού και του κράτους που πρέπει να συμβάλουν, ο καθένας με βάση τις δικές του αρμοδιότητες, να αντιμετωπίσουν το «hands drain» του τουρισμού. Αρκεί να μη συνεχίσουν να υιοθετούν την άποψη ότι φταίνε οι εργαζόμενοι και η χαμηλή εκπαίδευσή τους (και το ότι πράγματι συμβαίνει είναι δική τους ευθύνη) όπως κάνουν συνολικά σε επίπεδο χώρας, όπου δεν αναγνωρίζουν ότι οι πεντακόσιες χιλιάδες εκπαιδευμένοι νέοι που έφυγαν στην περίοδο της κρίσης γιατί δεν έβρισκαν δουλειά στην Ελλάδα, βρήκαν στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου.

 Οταν αρμενίζουμε στραβά, ας μη θεωρούμε ότι στράβωσε ο γιαλός. 

 * Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, δ/ντής Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου 
Πηγή : https://www.efsyn.gr/


to synoro blog

Τήλος: Μετασχηματίζεται στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων


Στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων μετασχηματίζεται η Τήλος, με την ενιαία λύση ανακύκλωσης όλων των αποβλήτων. Οι κάδοι απορριμμάτων έφυγαν, μάλιστα τους πρώτους μήνες εφαρμογής του προγράμματος https://www.justgozero.com/el/tilos/
“Just Go Zero Tilos”,, οι κάτοικοι το αγκάλιασαν και η ανακύκλωση ήδη έχει ξεπεράσει το 86%.

Ολα είναι έτοιμα στην Τήλο για τα εγκαίνια του καινοτόμου προγράμματος “Just Go Zero Tilos”, παρουσία των υπουργών Άκη Σκέρτσου και Κώστα Σκρέκα. Το έργο υλοποιείται με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της Polygreen σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου και ως στόχο έχει να μετασχηματίσει την Τήλο στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων. 

 Σύμφωνα με τη δήμαρχο, Μαρία Καμμά Αλιφέρη, η επίτευξη του στόχου για μηδενικά απόβλητα δεν είναι πολύ μακριά, αφού ήδη στους πρώτους μήνες εφαρμογής του η ανακύκλωση ξεπερνά το 86%. Η υπηρεσία «Just Go Zero» είναι μια ενιαία λύση διαχείρισης και ανακύκλωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων. 

 Περιλαμβάνει την τοποθέτηση σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια, ειδικών συλλεκτών αποβλήτων, τα οποία διαχωρίζονται στην πηγή, συλλέγονται και ανακυκλώνονται, με την ανακύκλωση να περιλαμβάνει και ειδικές κατηγορίες όπως τα υπολείμματα τσιγάρων, στη μονάδα η οποία αντικατέστησε τον ΧΥΤΑ της περιοχής.

 Τη μονάδα 3 ΚΚΚ επισκέφθηκαν οι υπουργοί. Πλέον το νησί της Τήλου δεν έχει κάδους απορριμμάτων αφού κάθε σπίτι και επιχείρηση συλλέγει τα απόβλητα με κατάλληλο εξοπλισμό για τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά απόβλητα. Το “Just Go Zero Tilos” αναπτύσσει ένα τεχνολογικά προηγμένο, καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται. 

Πηγή : https://www.ertnews.gr/

to synoro blog

WWF Ελλάς: Τα οικονομικά της πρόληψης και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα


Παρουσιάστηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου από το WWF Ελλάς η απολογιστική έκθεση του διετούς προγράμματος με θέμα τη διαχείριση των κρατικών πόρων για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR).


Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη χρηματοδότηση της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών με τη συμβολή των πολιτών», είχε ως κεντρικό στόχο να ρίξει φως στο θέμα της διαχείρισης των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη δασοπυροπροστασία, να χαρτογραφήσει τα σημαντικότερα κενά στην όλη διαδικασία διάθεσης, απορρόφησης και αξιοποίησης αυτών των πόρων, και εν τέλει, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, να ενισχυθεί η εύρυθμη λειτουργία του εθνικού συστήματος δασοπυροπροστασίας.


Η ολοκλήρωση του έργου συμπίπτει με την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η οποία έρχεται μετά από μια δύσκολη χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε ο δεύτερος χειρότερος απολογισμός καμένων εκτάσεων των τελευταίων 20 ετών για τη χώρα μας (συνολικά 1,5 εκατ. καμένα στρέμματα). Το 2021, για μια ακόμα φορά, το εθνικό σύστημα δασοπυροπροστασίας βασισμένο εν πολλοίς σε μια κατασταλτική φιλοσοφία, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, με βαριές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, την άγρια ζωή, αλλά και την κοινωνία. Με την κλιματική κρίση να επιδρά καθοριστικά πλέον στην αύξηση της έντασης, αλλά και της συχνότητας των πυρκαγιών στη Μεσόγειο, είναι σαφές ότι χρειάζεται άμεσα μετακίνηση του ειδικού επιχειρησιακού βάρους από την καταστολή στη πρόληψη, αλλά και αναθεώρηση των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοδότηση των κρατικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.


Τι ρόλο, όμως, παίζουν οι πόροι που δίνονται για την αποτελεσματική ή μη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών; Η χρηματοδότηση της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα περιλαμβάνει ένα σύνθετο πλέγμα ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων που προέρχονται από πολλές πηγές (εθνικές και ενωσιακές) και διοχετεύονται σε εξίσου πολυάριθμους δικαιούχους, συνθέτοντας έτσι ένα δαιδαλώδες σύστημα διαδικασιών.


Ωστόσο, παρά την κομβική σημασία της διαχείρισης και κατανομής των χρηματοδοτήσεων, δεν έχει υπάρξει έως και σήμερα στη χώρα μας καμία προσπάθεια καταγραφής, αξιολόγησης και δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των πόρων που δαπανώνται στην πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τεκμηριωμένη απολογιστική αξιολόγηση του τί δουλεύει, τί πρέπει να βελτιωθεί και τί πρέπει να αλλάξει.


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέλυσε δύο σημαντικές πτυχές της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα: Αφενός, την εκτίμηση των πόρων που έχουν διατεθεί για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών κατά την περίοδο 2016-2020, και αφετέρου, την αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την κατανομή των πόρων στα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (χρηστή διακυβέρνηση, λογοδοσία, διαφάνεια).


Τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης του WWF Ελλάς αποτυπώνονται ως εξής:

 1. Ανισοκατανομή μεταξύ καταστολής και πρόληψης και υποαπορρόφηση: Το σύστημα χρηματοδότησης της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών εστιάζει κυρίως σε δράσεις καταστολής έναντι δράσεων πρόληψης. Μάλιστα, για την περίοδο 2016-2020, το 83,95% των συνολικών κρατικών πόρων κατευθύνεται προς την καταστολή και μόλις το 16,05% προς την πρόληψη. Την ίδια στιγμή, η τελευταία έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ κάνει έκκληση προς τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τις δαπάνες για την κατάσβεση των πυρκαγιών προτείνοντας τη διάθεση του 45% του προϋπολογισμού τους για την πρόληψη και την ετοιμότητα, το 35% για την καταστολή των πυρκαγιών και το 20% για την αποκατάσταση.

Παράλληλα, παρατηρείται υπο-απορρόφηση των πόρων, ειδικά στον τομέα της δασικής διαχείρισης, καθώς και καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση επαναλαμβανόμενων δράσεων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) μέχρι σήμερα έχουν απορροφηθεί συνολικά 26.546.715,8€ από τον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 49.812.023,39€ (απορρόφηση κατά 53,29%). Αντίστοιχα, στον θεματικό στόχο “Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη” από τα 817.462.866€ που είναι διαθέσιμα έχει συμβασιοποιηθεί και είναι σε διαδικασία υλοποίησης μόλις το 51,5% των πόρων. Και αυτό παρότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας με υλικό εξοπλισμό και η δασική διαχείριση.


Χαρακτηριστικό είναι επίσης, το γεγονός ότι στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” από τους 332 Δήμους της χώρας, τις 13 Περιφέρειες και τους Διαδημοτικούς Φορείς (Συνδέσμους), μέχρι στιγμής μόνο 11 δήμοι, 1 Περιφέρεια και 1 σύνδεσμος δήμων (ΣΠΑΥ) έχουν υποβάλει προτάσεις. Όπως αναδείχθηκε στα εργαστήρια διαβούλευσης που πραγματοποιήσαμε, αυτό οφείλεται στην έλλειψη συνεργασίας, σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και υλοποίησης ανάμεσα στα τμήματα Προγραμματισμού και Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

 1. Έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού της χρηματοδότησης των δράσεων πρόληψης και καταστολής: Η χρηματοδότηση των δράσεων πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών γίνεται αποσπασματικά, από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς ολοκληρωμένο και μακροχρόνιο κεντρικό σχεδιασμό για την καταγραφή των αναγκών και των απαιτούμενων δράσεων με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

 2. Ανεπαρκής τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των αποφάσεων και κενά στη συμμετοχή των πολιτών: Οι αποφάσεις κατανομής και διάθεσης των πόρων στηρίζονται σε μια αποσπασματική καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών από τους δικαιούχους φορείς χωρίς να προηγείται μία ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των απαιτούμενων δράσεων. Κενά διαπιστώθηκαν, επίσης, τόσο στη δημόσια πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες και στα έγγραφα βάσει των οποίων ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις κατανομής των πόρων, όσο και στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία καταγραφής των αναγκών ή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 3. Έλλειψη απολογιστικών εκθέσεων: Μέχρι σήμερα κανένας αρμόδιος δημόσιος φορέας δεν φαίνεται να συντάσσει εκθέσεις πεπραγμένων, στις οποίες να συμπεριλαμβάνεται και οικονομικός απολογισμός των έργων με βάση τους πόρους που έλαβε.

 4. Αποσπασματικότητα ελέγχων σχετικά με την αξιοποίηση των δημόσιων πόρων: Ενώ τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαχειρίζονται ενωσιακούς πόρους έχουν ένα δομημένο, αυστηρό και πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχων για τα πεπραγμένα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης των δασικών πυρκαγιών. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται ανά χρηματοδοτικό εργαλείο φαίνονται αποσπασματικοί και ελλιπείς, καθώς απουσιάζει η προηγούμενη τεκμηρίωση των αναγκών, στοιχείο που αποτελεί βασικό κενό στο υπάρχον σύστημα δασοπυροπροστασίας.

Βάσει των συμπερασμάτων αυτών, η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις του WWF, οι οποίες αποσκοπούν να ενισχύσουν τις δράσεις πρόληψης, κυρίως μέσα από την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων. Σημειώνεται πως οι προτάσεις αυτές αξιοποιούν και ενισχύουν το υφιστάμενο καθεστώς χρηματοδότησης και διαχείρισης των πόρων για τις δασικές πυρκαγιές, καθώς και τις προβλέψεις του πρόσφατου νόμου 4662/2020 (Α΄27) για τον εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων. Ειδικότερα, οι προτάσεις είναι οι εξής:

 1. Κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, που θα αποτελεί μέρος ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού για τη χρηματοδότηση δράσεων για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

 2. Ενίσχυση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4662/2020 (Α΄27) για τον αποτελεσματικό συντονισμό των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο της εφαρμογής του προτεινόμενου Εθνικού Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας.

 3. Δημιουργία μιας ανοιχτής Ενιαίας Πλατφόρμας Δεδομένων Χρηματοδότησης για την Αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών (με προτεινόμενη ονομασία ΗΦΑΙΣΤΟΣ) για την ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση δράσεων για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

 4. Δημιουργία ενός κεντρικού ελεγκτικού μηχανισμού στη ΓΓΠΠ για τον οικονομικό έλεγχο των αποφάσεων κατανομής και αξιοποίησης των πόρων. Ο μηχανισμός αυτός θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τις αποφάσεις κατανομής στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο σε ό,τι αφορά στην εναρμόνισή τους με το προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας και την αποδοτικότητά τους από οικονομικής άποψης, καθώς και την αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.

Η Παναγιώτα Μαραγκού, επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς, δήλωσε: «Η ανάγκη ενίσχυσης των πόρων για την πρόληψη σε σχέση με την καταστολή είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτεί επιπλέον και κατά κύριο λόγο, την εγκαθίδρυση κατάλληλων επιχειρησιακών πλαισίων, την κινητοποίηση της κοινωνίας και την αποτελεσματική και διαφανή χρήση των διαθέσιμων πόρων. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο που είναι ικανό να θωρακίσει τα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά και τις κοινωνίες από τις δασικές πυρκαγιές, μέσω της πρόληψης. Αρκεί, βέβαια, να τεθεί σε άμεση εφαρμογή».


Στη χαοτική νέα κανονικότητα που διαμορφώνει η κλιματική κρίση, οι πιο διαχειρίσιμες πυρκαγιές είναι εκείνες που προλαμβάνονται. Μόνο μέσω της πρόληψης, μπορεί να ελεγχθεί η εξάπλωσή τους και να ελαχιστοποιηθεί η έντασή τους. Η αλλαγή της κουλτούρας του συστήματος δασοπυροπροστασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο. Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης και τα σενάρια εξέλιξης του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών, θα εξασφαλίζει τη μετακίνηση της έμφασης στην πρόληψη, θα υπαγορεύει αναγκαίες αλλαγές στον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, θα αξιολογεί συστηματικά το σύστημα δασοπυροπροστασίας ώστε να εντοπίζει εγκαίρως κενά και παραλείψεις με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο.


Μια κουλτούρα που θα στηρίζεται στη συνεργασία, στην επιστημονική γνώση, και στη διακομματική συναίνεση. Θα μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος, θα αξιοποιεί τα πορίσματα των ειδικών επιτροπών και τις εκθέσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών αδιαφορώντας για τις όποιες βραχυχρόνιες πολιτικές σκοπιμότητες.


Η πλήρης έκθεση με τα συμπεράσματα, τις προτάσεις του WWF, καθώς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι διαθέσιμη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...