30 Σεπ 2017

Erich Fromm – Η ευχαρίστηση σαν κριτήριο αξίας

Η ευδαιμονία (ευτυχία) δεν είναι η ανταμοιβή της αρετής, άλλα η ίδια η αρετή. Δεν απολαμβάνουμε την ευδαιμονία επειδή χαλιναγωγούμε τις επιθυμίες μας. Απεναντίας, ακριβώς επειδή απολαμβάνουμε την ευδαιμονία είμαστε ικανοί να τις χαλιναγωγήσουμε. Σπινόζα, «Ηθική» 

 Α. Η ευχαρίστηση σαν κριτήριο αξίας 

 Η αυταρχική ηθική έχει το πλεονέκτημα της απλότητας. Κριτήρια της για το καλό (αγαθό) η το κακό είναι οι εντολές της εξουσίας, και η υπακοή σ’ αυτές αποτελεί αρετή για τον άνθρωπο. 

Η ουμανιστική ηθική έχει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία σχετικά με την οποία αναφέρθηκα στα προηγούμενα: ότι δηλαδή, κάνοντας τον άνθρωπο μοναδικό κριτή των άξιων, θα φαίνεται ότι η ευχαρίστηση η ο πόνος θα γίνονται ο ρυθμιστής τού καλού και τού κακού. ’Αν αυτή ήταν πραγματικά η μόνη λύση, τότε η ουμανιστική αρχή δε θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση των ηθικών κανόνων. 

Γιατί διαπιστώνουμε ότι μερικοί βρίσκουν ευχαρίστηση στο να μεθούν, στο να συγκεντρώνουν πλούτη, στο να πληγώνουν τούς άλλους, ενώ άλλοι πάλι βρίσκουν ευχαρίστηση στο να αγαπούν, στο να μοιράζονται τα υπάρχοντά τους με φίλους, στη σκέψη, στη ζωγραφική. 

Πώς μπορεί η ζωή μας να κατευθύνεται από ένα κίνητρο πού υποκινεί και το ζώο και τον άνθρωπο, και τον καλό και τον κακό, και τον ομαλό και τον άρρωστο; Κι αν ακόμη προσδιορίσουμε την αρχή της ευχαρίστησης προσδιορίζοντάς την στις ευχαριστήσεις (απολαύσεις) εκείνες πού δεν προσβάλλουν τα νόμιμα συμφέροντα των άλλων, πολύ λίγο θα μπορεί να χρησιμεύσει σαν καθοδηγητική αρχή στις πράξεις μας. Η εκλογή όμως αυτή ανάμεσα στην υποταγή στην εξουσία και στην ανταπόκριση στην ευχαρίστηση σαν καθοδηγητικές αρχές είναι απατηλή. 

Θα προσπαθήσω να δείξω ότι μια εμπειρική ανάλυση της φύσης, της ευχαρίστησης, ικανοποίησης, ευδαιμονίας και χαράς, αποκαλύπτει ότι υπάρχουν πολυποίκιλα και κατά ένα μέρος αντιφατικά φαινόμενα. Η ανάλυση αυτή τονίζει το γεγονός ότι, η ευδαιμονία και η χαρά, μολονότι κατά μια έννοια πρόκειται για υποκειμενικά βιώματα, είναι το αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων αντικειμενικών συνθηκών και δε θα πρέπει να συγχέονται με το απλό υποκειμενικό βίωμα της ευχαρίστησης. Οι αντικειμενικές αυτές συνθήκες είναι δυνατό να συνοψιστούν γενικά σαν παραγωγικότητα.

 Η σημασία της ποιοτικής ανάλυσης της ευχαρίστησης έχει αναγνωριστεί από τις πρώτες καταβολές της ουμανιστικής ηθικής σκέψης. Ωστόσο, η λύση τού προβλήματος δεν μπορούσε να γίνει ικανοποιητική, όσο έλειπε η βαθιά γνώση της ασυνείδητης δυναμικής τού βιώματος της ευχαρίστησης. Η ψυχαναλυτική έρευνα προσφέρει νέα στοιχεία και προτείνει νέες απαντήσεις στο πανάρχαιο πρόβλημα της ουμανιστικής ηθικής. 

Για την καλύτερη κατανόηση των ευρημάτων αυτών και για την καλύτερη εφαρμογή τους στη θεωρία της ηθικής, φαίνεται ότι δε θα ήταν άσκοπη μια σύντομη επισκόπηση των πιο αξιόλογων ηθικών θεωριών για την ευχαρίστηση και την ευδαιμονία (ευτυχία)·

Αρίστιππος και οι σύντροφοί του – Antonio Zucchi – 1768
Ο ηδονισμός υποστηρίζει ότι η ευχαρίστηση (απόλαυση, ηδονή) αποτελεί την καθοδηγητική αρχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, και οντολογικά και δεοντολογικά. Ο Αρίστιππος, πρώτος εκπρόσωπος της ηδονιστικής θεωρίας, πίστευε ότι η εξασφάλιση της απόλαυσης και η αποφυγή του πόνου, αποτελεί το σκοπό της ζωής και το κριτήριο της αρετής. 

Η απόλαυση για τον Αρίστιππο είναι η απόλαυση της στιγμής. Αυτή η ριζοσπαστική —και συνάμα αφελής— ηδονιστική άποψη είχε το καλό ότι τόνιζε απεριόριστα τη σπουδαιότητα του ατόμου, καθώς και μια συγκεκριμένη έννοια της απόλαυσης, κάνοντας την ευδαιμονία να ταυτίζεται με την άμεση εμπειρία. 

Βάραινε όμως πάνω της η ολοφάνερη δυσκολία πού αναφέραμε πιο πάνω, και πού οι ηδονιστές δεν ήταν σε θέση να λύσουν ικανοποιητικά: η δυσκολία του ολοκληρωτικά υποκειμενικού χαρακτήρα της αρχής τους.Η πρώτη προσπάθεια αναθεώρησης της θέσης των ηδονιστών, με την εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων σχετικά με τις έννοιες της απόλαυσης, οφείλονται στον Επίκουρο, πού, αν και υποστηρίζει ότι η απόλαυση αποτελεί το σκοπό της ζωής, δηλώνει ότι «ενώ κάθε απόλαυση αυτή καθαυτή είναι καλή, δε θα πρέπει να διαλέγονται όλες 

Οι απολαύσεις», γιατί μερικές απολαύσεις γίνονται αργότερα πρόξενοι ενοχλήσεων πού είναι πολύ σοβαρότερες από τις ίδιες τις απολαύσεις. Σύμφωνα με τον ’Επίκουρο, μόνο η σωστή απόλαυση πρέπει να συντελεί στη συνετή, καλή και σωστή διαβίωση. Η «αληθινή» απόλαυση συνίσταται στη διαύγεια του πνεύματος και την απουσία του φόβου, και την αποκτά μόνο ο άνθρωπος πού έχει σύνεση και προβλέπει, κι έτσι είναι πρόθυμος να απορρίψει την άμεση χαρά, χάρη μιας μόνιμης και ήρεμης ευχαρίστησης


.Ο Επίκουρος προσπαθεί να αποδείξει ότι η αντίληψη του, σχετικά με την απόλαυση σα σκοπό της ζωής, δεν έρχεται σε διάσταση με τις αρετές της ιδιοσυγκρασίας, του θάρρους, της δικαιοσύνης και της φιλίας. 

Χρησιμοποιώντας όμως «το αίσθημα σαν κανόνα με τον όποιο κρίνουμε καθετί το καλό», δεν ξεπέρασε τη βασική θεωρητική δυσκολία: δηλαδή του συνδυασμού της υποκειμενικής εμπειρίας της απόλαυσης, με το αντικειμενικό κριτήριο της «σωστής» και της «μη σωστής» απόλαυσης. 

Η προσπάθειά του να εναρμονίσει μεταξύ τους τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά κριτήρια, δεν προχώρησε παραπέρα από τη διαβεβαίωση, πώς η αρμονία υπήρχε.

 Οι μη ηδονιστές ουμανιστές φιλόσοφοι καταπιάστηκαν με το ίδιο πρόβλημα, προσπαθώντας να μην παραμερίσουν τα κριτήρια της αληθείας και της καθολικότητας, αλλά και να μη χάσουν από τα μάτια τους την ευτυχία (ευδαιμονία) τού ατόμου σαν τον τελικό σκοπό της ζωής.

Ο πρώτος πού εφάρμοσε το κριτήριο της αληθείας και τού ψέματος στις επιθυμίες και απολαύσεις ήταν ο Πλάτων. Η απόλαυση, όπως και η σκέψη, μπορεί να είναι αληθινή ή ψεύτικη. ‘Ο Πλάτων δεν αρνείται την πραγματικότητα της υποκειμενικής αίσθησης της απόλαυσης, τονίζει όμως ότι η αίσθηση της απόλαυσης μπορεί να «σφάλει» και πώς η απόλαυση μπορεί να ασκεί γνωστική λειτουργία, όπως και η σκέψη.

 Ο Πλάτων υποστηρίζει την άποψη αυτή με τη θεωρία ότι η απόλαυση πηγάζει όχι μόνο από ένα απομονωμένο, αισθησιακό μέρος ενός ατόμου, αλλά από το σύνολο της προσωπικότητας. ’Απ’ αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι καλοί άνθρωποι νιώθουν αληθινές απολαύσεις και ο ί κακοί άνθρωποι ψεύτικες απολαύσεις. Ο Αριστοτέλης, όπως και ο Πλάτων, υποστηρίζει ότι το υποκειμενικό βίωμα της απόλαυσης δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την καλοσύνη της δραστηριότητας και, κατά συνέπεια, της αξίας της. 

’Αναφέρει ότι «αν τα πράγματα είναι ευχάριστα σε ανθρώπους με κακοήθη συγκρότηση, δεν πρέπει να υποθέσουμε πώς είναι ευχάριστα και σε άλλους έκτος απ’ αυτούς, ακριβώς όπως δεν μπορούμε να σκεφτούμε το ίδιο για πράγματα πού είναι ωφέλιμα η γλυκά η πικρά για ασθενείς η να πούμε πώς είναι λευκά τα αντικείμενα πού φαίνονται λευκά σε όσους υποφέρουν από μια αρρώστια των ματιών». 

Οι επαίσχυντες απολαύσεις, δεν είναι πραγματικές απολαύσεις, παρά μόνο για ένα διεστραμμένο γούστο», ενώ Οι απολαύσεις πού αξίζουν αντικειμενικά να λέγονται απολαύσεις, «συνοδεύουν τις δραστηριότητες εκείνες πού ταιριάζουν στον άνθρωπο».

Για τον Αριστοτέλη υπάρχουν δυο νομότυπα είδη απολαύσεων: Οι απολαύσεις πού συνδέονται με το προτσές της εκπλήρωσης αναγκών και της πραγματοποίησης των δυνάμεών μας και εκείνες πού συνδέονται με την άσκηση των επίκτητων δυνάμεών μας. Το δεύτερο είδος είναι το ανώτερο είδος απολαύσεων. 

Η απόλαυση είναι μια δραστηριότητα (ενέργεια) της φυσικής κατάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης. Η πιο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη απόλαυση είναι μια ποιότητα πού εκδηλώνεται με την ενεργητική χρήση των επίκτητων η πραγματοποιούμενων δυνάμεων. 

Εξυπονοεί τη χαρά και τον αυθορμητισμό, η την απρόσκοπτη δραστηριότητα, όπου «απρόσκοπτη» σημαίνει «χωρίς εμπόδια» η «μη απωθημένη». Έτσι, η απόλαυση τελειοποιεί τη δραστηριότητα, άρα τελειοποιεί τη ζωή. Απόλαυση και ζωή δημιουργούν μια ενότητα και δεν επιτρέπουν το διαχωρισμό τους. 

Η μεγαλύτερη και πιο μόνιμη ευτυχία (ευδαιμονία) προκύπτει από την ανώτερη ανθρώπινη δραστηριότητα, πού προσεγγίζει το τέλειο, τη δραστηριότητα δηλαδή τού λογικού, και εφόσον ο άνθρωπος έχει μέσα του ένα στοιχείο τελειότητας, θα επιδιώξει την απόκτηση μιας τέτοιας απόλαυσης. Έτσι ο Αριστοτέλης καταλήγει σε μια έννοια της αληθινής απόλαυσης πού ταυτίζεται με το υποκειμενικό βίωμα της απόλαυσης τού υγιούς και ώριμου ατόμου.


Η θεωρία τού Σπινόζα για την απόλαυση είναι παρεμφερής, σε ορισμένες απόψεις, με την αντίστοιχη τού Πλάτωνα και τού Αριστοτέλη. Προχωρεί όμως πιο πέρα. Πιστεύει κι αυτός πώς η χαρά είναι αποτέλεσμα της σωστής η ενάρετης βίωσης και όχι ένδειξη αμαρτωλής ζωής, όπως υποστηρίζουν Οι σχολές πού τάσσονται κατά της απόλαυσης. Πλούτισε τη θεωρία, προσθέτοντας έναν πιο εμπειρικό και εξειδικευμένο ορισμό της χαράς, πού βασιζόταν πάνω στο σύνολο της ανθρωπολογικής του αντίληψης. Η έννοια τού Σπινόζα για τη χαρά σχετίζεται με την έννοια για τη δύναμη. «Η χαρά είναι η μετάβαση τού ανθρώπου από μια μικρότερη σε μια μεγαλύτερη τελείωση. 

Η λύπη είναι η μετάβαση τού ανθρώπου από μια μεγαλύτερη σε μια μικρότερη τελείωση». Μεγαλύτερη η μικρότερη τελείωση, σημαίνει το ίδιο όπως μεγαλύτερη η μικρότερη δύναμη πραγματοποίησης των δυνατοτήτων τού ατόμου κι έτσι, πιο στενής προσέγγισης προς το «πρότυπο της ανθρώπινης φύσης». Η απόλαυση δεν είναι σκοπός της ζωής, αλλά αναπόφευκτο συνακόλουθο της παραγωγικής δραστηριότητας τού ανθρώπου. «Η ευλογία (ευτυχία) δεν είναι ανταμοιβή της αρετής, αλλά η ίδια η αρετή». 

Η σπουδαιότητα της άποψης τού Σπινόζα για την αρετή βρίσκεται στη δυναμική έννοια της δύναμης. Ο Γκαίτε, ο Γκυγιώμ, ο Νίτσε, για ν’ αναφέρουμε λίγα μόνο εξέχοντα ονόματα, οικοδόμησαν τις ηθικές τους θεωρίες πάνω στην ίδια σκέψη —ότι δηλαδή η απόλαυση δεν είναι πρωτεύον κίνητρο δράσης, αλλά συνακόλουθο παραγωγικής δραστηριότητας. 

 Κλειδί στην άποψη τού Σπένσερ σχετικά με την αρχή απόλαυσης και πόνου είναι η έννοια της εξέλιξης. ’Ισχυρίζεται ότι η απόλαυση και ο πόνος ασκούν τη βιολογική λειτουργία να υποκινούν τον άνθρωπο να ενεργεί σύμφωνα με ότι είναι ωφέλιμο γι’ αυτόν ατομικά, καθώς και για την ανθρώπινη φυλή. Γίνονται κατά συνέπεια, απαραίτητοι παράγοντες του εξελικτικού προτσές. «ΟΙ πόνοι είναι 

Οι συναφείς με το πλήγωμα τού οργανισμού πράξεις, ενώ οι απολαύσεις είναι Οι πράξεις πού συντείνουν στην ευημερία του». «Το άτομο η το είδος διατηρείται από μέρα σε μέρα στη ζωή Επιδιώκοντας το ευχάριστο η αποφεύγοντας το δυσάρεστο». Η απόλαυση, ενώ αποτελεί υποκειμενικό βίωμα, δεν μπορεί να κριθεί μόνο σαν υποκειμενικό στοιχείο. ’Έχει μια αντικειμενική άποψη, την άποψη, δηλαδή, της φυσικής και πνευματικής ευημερίας τού ανθρώπου. 

 Ο Σπένσερ παραδέχεται ότι στο σημερινό πολιτισμό μας, παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις βιωμάτων «διεστραμμένης» απόλαυσης η πόνου και εξηγεί το φαινόμενο αυτό με τις αντιθέσεις και τις ατέλειες της κοινωνίας. Διατείνεται ότι «με την πλήρη προσαρμογή της ανθρωπότητας στο κοινωνικό κράτος, θα Επικρατήσει η αναγνώριση των αληθειών πώς Οι πράξεις είναι ολόπλευρα σωστές μόνο όταν, 

Εκτός από τού να συμβάλουν στη μελλοντική ευτυχία, ειδική και γενική, είναι άμεσα ευχάριστες, και πώς 6 πόνος, όχι ό μακρινός, αλλά ό κοντινός, είναι συνακόλουθο πράξεων που είναι κακές». ’Αναφέρει ότι, Εκείνοι πού .πιστεύουν ότι ό πόνος έχει ευεργετική η ή απόλαυση βλαβερή Επίδραση, είναι υπεύθυνοι για μια διαστρέβλωση πού κάνει την Εξαίρεση να φαίνεται σαν κανόνας. 

 Ο Σπένσερ παραλληλίζει τη θεωρία του για τη βιολογική λειτουργία της απόλαυσης με κοινωνιολογική θεωρία. Προτείνει ότι «η αναμόρφωση της ανθρώπινης φύσης, έτσι πού να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής, πρέπει με τον καιρό να κάνει ευχάριστες όλες τις δραστηριότητες, πού είναι απαραίτητες, και δυσάρεστες, τις δραστηριότητες εκείνες που έρχονται ·σε σύγκρουση μ’ αυτές τις απαιτήσεις».

 Και παρακάτω, «ότι η απόλαυση πού εξυπηρετεί τη χρήση μέσων για την πραγματοποίηση ενός σκοπού, γίνεται κι αυτή σκοπός». Οι έννοιες τού Πλάτωνα, τού Αριστοτέλη, τού Σπινόζα και τού Σπένσερ περιλαμβάνουν από κοινού τις ιδέες: 

 1) ότι το υποκειμενικό βίωμα της απόλαυσης δεν αποτελεί αυτό καθεαυτό επαρκές κριτήριο αξίας. 

2) Ότι η ευτυχία είναι συναφής με το καλό. 

3) Ότι είναι δυνατό να βρεθεί ένα αντικειμενικό κριτήριο για την εκτίμηση της απόλαυσης. Ο Πλάτων ανέφερε τον «καλό άνθρωπο» σαν κριτήριο για τη σωστή απόλαυση. Ο ’Αριστοτέλης, «το λειτούργημα τού ανθρώπου». Ο Σπινόζα, όπως και ό ’Αριστοτέλης, την πραγματοποίηση της φύσης τού ανθρώπου με τη χρήση των δυνάμεών της. Ο Σπένσερ, τη βιολογική και κοινωνική εξέλιξη τού ανθρώπου.

 Οι παραπάνω θεωρίες για την απόλαυση και το ρόλο της στην ηθική, παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι δε συγκροτήθηκαν από ξεκαθαρισμένα όσο πρέπει στοιχειά, πού να βασίζονται σε διακριβωμένες τεχνικές μελέτες και παρατηρήσεις. Η -ψυχανάλυση, με τη λεπτομερειακή μελέτη των ασυνείδητων κινήτρων και της δυναμικής τού χαρακτήρα, έθεσε τα βάθρα για τη χρήση τέτοιων λεπτομερειακών τεχνικών μελέτης και παρατήρησης, κι έτσι μας -δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε την εξέταση της απόλαυσης σαν κανόνα ζωής πέρα από το παραδοσιακό περιεχόμενό της. 

 Η ψυχανάλυση επιβεβαιώνει την άποψη, πού υποστηρίζουν Οι αντίπαλοι της ηδονιστικής ηθικής, ότι το υποκειμενικό βίωμα της ικανοποίησης είναι αυτό καθεαυτό απατηλό και δεν αποτελεί έγκυρο κριτήριο αξίας. Η ψυχαναλυτική διερεύνηση της φύσης των μαζοχιστικών επιθυμιών επιβεβαιώνει την ορθότητα της αντιηδονιστικης θέσης. 

‘Όλες οι μαζοχιστικές επιθυμίες μπορούν να περιγραφούν σαν πόθος γι’ αυτό πού είναι βλαβερό •στο σύνολο της προσωπικότητας. Στις πιο έκδηλες μορφές του, ο μαζοχισμός είναι η επιθυμία για φυσικό πόνο και, στη συνέχεια, η γεύση χαράς απ’ αυτό τον πόνο. ‘Ως διαστροφή, ό μαζοχισμός συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση και ικανοποίηση, ενώ η επιθυμία τού πόνου είναι συνειδητή. «’Ηθικός ‘μαζοχισμός» είναι η επιθυμία για φυσική βλάβη, για ταπείνωση και κυριάρχηση. 

Συνήθως η επιθυμία αυτή δεν είναι συνειδητή, άλλα αιτιολογείται σαν υποταγή, αγάπη η αυταπάρνηση, η σαν αντίδραση στους νόμους της φύσης, στη μοίρα, η σε άλλες υπερβατές για τον άνθρωπο δυνάμεις. Η ψυχανάλυση δείχνει πόσο βαθιά απωθημένες και .πόσο τέλεια αιτιολογημένες μπορεί να είναι 

Οι μαζοχιστικές επιθυμίες. Πάντως, τα μαζοχιστικά φαινόμενα, είναι ένα μόνο ιδιαίτερα εκπληκτικό παράδειγμα ασυνείδητων επιθυμιών πού είναι αντικειμενικά βλαβερές. Όλες Οι νευρώσεις μπορούν να κατανοηθούν σαν αποτέλεσμα ασυνείδητων επιθυμιών, πού τείνουν να παραβλάψουν και να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη ενός ατόμου. Ο πόθος γι’ αυτό πού είναι βλαβερό αποτελεί την ουσία της ψυχικής ασθένειας. ’Έτσι, κάθε νεύρωση επιβεβαιώνει πώς η απόλαυση μπορεί να βρίσκεται σε αντίθεση με τα πραγματικά συμφέροντα τού ανθρώπου. Η απόλαυση πού πηγάζει από την ικανοποίηση των νευρωτικών επιθυμιών μπορεί να είναι —χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο— ασυνείδητη.

 Η μαζοχιστική διαστροφή αποτελεί παράδειγμα συνειδητής απόλαυσης από μια νευρωτική επιθυμία. Το σαδιστικό άτομο, πού απολαμβάνει να ταπεινώνει άλλους, η ό φιλάργυρος πού χαίρεται το χρήμα πού θησαύρισε, μπορεί να έχει η να μην έχει επίγνωση της απόλαυσης πού αποκομίζει από την Ικανοποίηση της επιθυμίας του. Κατά πόσο μια τέτοια απόλαυση είναι η όχι συνειδητή η απωθημένη, εξαρτιέται από δύο παράγοντες: από την ένταση των δυνάμεων εκείνων, πού μέσα σ’ ένα άτομο αντιμάχονται τις παράλογες επιθυμίες, -και από το βαθμό στον όποιο τα ήθη της κοινωνίας καθιερώνουν η θέτουν έκτος νόμου την απόκτηση μιας τέτοιας απόλαυσης. Η απώθηση της απόλαυσης μπορεί να έχει δυο διαφορετικές σημασίες. 

‘Η λιγότερο ολοκληρωμένη και πιο συχνή μορφή απώθησης, είναι εκείνη στην οποία η απόλαυση γίνεται αισθητή συνειδητά, όχι όμως και σε συνδυασμό με την παράλογη επιθυμία, άλλα περισσότερο σαν αιτιολογημένη έκφραση της. Ό φιλάργυρος, λόγου χάρη, μπορεί να σκέφτεται ότι νιώθει ικανοποίηση επειδή προνοεί για την Οικογένειά του.

 Ό σαδιστής μπορεί να νιώθει πώς η απόλαυση του απορρέει από την αίσθηση του για την ηθική αγανάκτηση. Ό πιο ριζικός τύπος απώθησης είναι εκείνος όπου δεν υπάρχει επίγνωση καμιάς απόλαυσης. Πολλοί σαδιστές θ’ αρνηθούν ειλικρινά πως το βίωμα του να βλέπουν άλλους να ταπεινώνονται τους δίνει κάποιο αίσθημα ευχαρίστησης. ‘

Ωστόσο, η ανάλυση των ονείρων τους και των ελεύθερων συνειρμών τους αποκαλύπτει την ύπαρξη ασυνείδητης απόλαυσης. Ό πόνος και η δυστυχία μπορούν επίσης να είναι ασυνείδητα, και η απώθηση μπορεί να προσλάβει τις ίδιες μορφές πού περιγράψαμε σχετικά με την απόλαυση. Ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται δυστυχισμένο, γιατί δεν έχει επιτυχία τόση, όσο θα επιθυμούσε, η γιατί έχει προσβληθεί η υγεία του, η εξαιτίας ορισμένων εξωτερικών περιστάσεων της ζωής του. 

Ωστόσο, ό βασικός λόγος για τη δυστυχία του αυτή μπορεί να είναι η έλλειψη από μέρους του παραγωγικότητας, το κενό της ζωής του, η ανικανότητά του ν’ αγαπάει, η οποιεσδήποτε άλλες εσωτερικές ανεπάρκειες πού τον κάνουν δυστυχισμένο. Αιτιολογεί, βέβαια, τη δυστυχία του, κι έτσι δεν αισθάνεται τη σύνδεση της με τα πραγματικά αίτια. Και πάλι, το τελειότερο είδος απώθησης της δυστυχίας παρατηρείται όπου δεν υπάρχει καθόλου συνείδηση της δυστυχίας. 

Στην περίπτωση αυτή, ένα άτομο πιστεύει ότι είναι πέρα για πέρα ευτυχισμένο, ενώ στην πραγματικότητα είναι δυσαρεστημένο και δυστυχισμένο. Η έννοια της ασυνείδητης ευτυχίας -και δυστυχίας σκοντάφτει πάνω σε μια σημαντική αντίρρηση, πού λέει πώς η ευτυχία και η δυστυχία μας ταυτίζονται με το συνειδητό μας αίσθημα τού να είμαστε ευτυχισμένοι η δυστυχισμένοι και ότι το να ευχαριστηθούμε η να πονέσουμε χωρίς να το ξέρουμε, ισοδύναμε! με το να μην ευχαριστηθούμε η να μην πονέσουμε. Το επιχείρημα αυτό έχει κάτι περισσότερο από απλή θεωρητική σημασία. 

Η σπουδαιότητά του είναι πολύ μεγάλη ως προς τις κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις του. ’Αν Οι δούλοι δεν αντιλαμβάνονταν ότι η κατάσταση τους είναι οδυνηρή, πώς θα μπορούσε ο εξωτερικός παρατηρητής ν’ απορρίψει τη δουλεία στο όνομα της ευτυχίας τού ανθρώπου; ’Αν ο σύγχρονος άνθρωπος είναι τόσο ευτυχισμένος όσο ισχυρίζεται πώς είναι, δεν αποδείχνει αυτό ότι έχουμε οικοδομήσει τον καλύτερο από όλους τούς κόσμους πού μπορούν να Οικοδομηθούν; Δεν είναι η αυταπάτη της ευτυχίας μια επαρκής έννοια, η μάλλον δεν είναι «η αυταπάτη της ευτυχίας» μια αντιφατική έννοια; 

 Οι αντιρρήσεις αυτές αγνοούν το γεγονός ότι η ευτυχία, όπως και η δυστυχία, είναι κάτι περισσότερο από μια κατάσταση πνεύματος. Στην πραγματικότητα, η ευτυχία και η δυστυχία είναι εκφράσεις ολόκληρου τού οργανισμού, ολόκληρης της προσωπικότητας. Η ευτυχία συνδέεται με το δυνάμωμα της ζωτικότητας, την ένταση τού αισθήματος και της σκέψης και την παραγωγικότητα. Η δυστυχία συνδέεται με το αποδυνάμωμα αυτών των Ικανοτήτων και λειτουργιών». 

Η ευτυχία και η δυστυχία είναι σε τέτοιο βαθμό μια κατάσταση τού συνόλου της προσωπικότητάς μας, ώστε συχνά εκφράζονται καλύτερα από τις σωματικές αντιδράσεις παρά από το συνειδητό μας αίσθημα. Το τραβηγμένο πρόσωπο ενός ατόμου, η χαλαρότητα, η κούραση, η φυσικά συμπτώματα, όπως οι πονοκέφαλοι η οι ακόμη σοβαρότερες μορφές ασθένειας, είναι συχνά εκφράσεις δυστυχίας, ακριβώς όπως ένα φυσικό αίσθημα άνεσης μπορεί να είναι ένα από τα «συμπτώματα» ευτυχίας. 

 Πραγματικά, το σώμα μας είναι σε θέση να εξαπατηθεί! λιγότερο, σχετικά με την κατάσταση ευτυχίας απ’ όσο το μυαλό μας, όταν μπορεί να διασκεδάσει κάνεις με την ιδέα ότι κάποτε στο μέλλον η παρουσία κι ο βαθμός της ευτυχίας και της δυστυχίας θα μπορεί να συναχθέν από μια εξέταση των χημικών διεργασιών στο σώμα μας. Με τον ίδιο τρόπο η λειτουργία των πνευματικών και συναισθηματικών ικανοτήτων μας επηρεάζεται από την ευτυχία μας η από τη δυστυχία μας.

 Η οξύτητα της λογικής μας κι η ένταση των αισθημάτων μας εξάρτιονται από την ευτυχία η τη δυστυχία. ‘Η δυστυχία αποδυναμώνει η και παραλύει όλες τις φυσικές μας λειτουργίες. Η ευτυχία τις δυναμώνει. Το υποκειμενικό αίσθημα ότι είμαστε ευτυχισμένοι, όταν δεν είναι μια ιδιότητα της κατάστασης άνεσης ολόκληρου τού ατόμου, δεν είναι τίποτα’ άλλο παρά απατηλή σκέψη σχετικά μ έ ένα αίσθημα, και δεν έχει καμιά απόλυτα σχέση με την αυθεντική ευτυχία. Την ευχαρίστηση η την ευδαιμονία πού υπάρχει μόνο στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου, αλλά πού δεν αποτελεί συνθήκη της προσωπικότητάς του, προτείνω να την ονομάζουμε ψευδευχαρίστηση η ψευδοενδαιμονία. 

‘Ένα άτομο, λόγου χάρη, κάνει ένα ταξίδι και συνειδητά αισθάνεται ευτυχισμένο. Μπορεί όμως να έχει αυτό το αίσθημα, γιατί η ευτυχία είναι αυτό πού υποτίθεται πώς πρέπει να νιώθει κανείς κάνοντας ένα ταξίδι αναψυχής. Στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ασυνείδητα απογοητευμένος και δυστυχής. 

Την αλήθεια μπορεί να τού την αποκαλύψει ένα όνειρο. ’Η, ακόμη, μπορεί ν’ αναλογιστεί αργότερα ότι η ευτυχία του δεν ήταν αυθεντική. Ο ψευδόπονος μπορεί να παρατηρηθεί σε πολλές καταστάσεις, στις όποιες συμβατικά αναμένει κανείς, και κατά συνέπεια αισθάνεται λύπη η δυστυχία. Η ψευδοευχαρίστηση και ο ψευδόπονος είναι στην πραγματικότητα προσποιητά αισθήματα. Είναι περισσότερο σκέψεις σχετικά με αισθήματα παρά αυθεντικές συναισθηματικές εμπειρίες. *** Από το βιβλίο Erich Fromm – Ο Άνθρωπος για τον Εαυτό του 
Πηγή :  Αντικλείδι , http://antikleidi.com 
to synoro blog

Η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή το '44 στη νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη

Τέσσερα χρόνια μετά την πολυβραβευμένη «Μικρά Αγγλία», ο Παντελής Βούλγαρης επιστρέφει με ακόμη ένα ιστορικό δράμα με φόντο το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου και τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το διάστημα πριν την Πρωτομαγιά του '44. «Το Τελευταίο Σημείωμα» είναι η νέα του ταινία η οποία κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 26 Οκτωβρίου σε διανομή Tanweer. 

Στην ταινία συμμετέχει ως συμπαραγωγός η COSMOTE TV. Η νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη καταπιάνεται με μια από τις πιο γνωστές και τραγικές στιγμές της ελληνικής αντίστασης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944 από την γερμανική κατοχή, ως αντίποινα για την δράση της ελληνικής Αντίστασης. Ο Παντελής Βούλγαρης με την Ιωάννα Καρυστιάνη («Μικρά Αγγλία», «Νύφες»), μας μεταφέρουν στο Στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου το διάστημα πριν την Πρωτομαγιά του ’44, και μας γνωρίζουν τους ανθρώπους πίσω από την τραγική ιστορία. 

 Του διερμηνέα του στρατοπέδου Ναπολέοντα Σουκατζίδη πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία και ιδιαίτερα αγαπητού στους συντρόφους του και του τελευταίου διοικητή του στρατοπέδου Κάρλ Φίσερ, ο οποίος τρέφει μεγάλη εκτίμηση για τον Σουκατζίδη.Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Ανδρέας Κωνσταντίνου («Ουζερί Τσιτσάνης», «Μικρά Αγγλία»), στον ρόλο του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ο Γερμανός ηθοποιός Αντρέ Χένικε («Μια Επικίνδυνη Μέθοδος», «Pandorum», «Η Πτώση») ως Καρλ Φίσερ και η ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ («Tyrant», «The Borgias») ως Χαρά Λιουδάκη, μνηστή του Σουκατζίδη.

Την ομάδα παραγωγής πλαισιώνουν ο Σίμος Σαρκετζής στη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Τάκης Γιαννόπουλος στο μοντάζ, ο Σπύρος Λάσκαρης στα σκηνικά, η βραβευμένη με βραβείο Ίρις Γιούλα Ζωϊοπούλου στα κοστούμια και ο Αλέξανδρος Βούλγαρης στη μουσική. 

 Tα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν σε Κρήτη και Αθήνα. Το «Τελευταίο Σημείωμα» είναι μια παραγωγή του Γιάννη Ιακωβίδη και της Black Orange («Μικρά Αγγλία», «Ψυχή Βαθιά», «Bank Bang»), σε συμπαραγωγή των COSMOTE TV και Μικρά Αγγλία Α.Ε. και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. 
 Η πρώτη τηλεοπτική προβολή της ταινίας είναι προγραμματισμένη τον ερχόμενο χειμώνα στα κανάλια COSMOTE CINEMA. 

 Πηγή : http://www.kerdos.gr

to synoro blog

Καλλικράτης: οι προτάσεις από τους Αντι - Περιφερειάρχες

Η μάχη για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη» έχει ξεκινήσει… 

Πάμε για εκλογές ξεχωριστά από τις Ευρωεκλογές όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όπως τόνισε στη πρόσφατη συνάντηση με την Ένωση Περιφερειαρχών ο κος Σκουρλέτης (αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών) η φάση των αλλαγών θα γίνει σε δύο … στάδια.

 Η πρώτη φάση, που αφορά την εφαρμογή της απλής αναλογικής στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2017, ενώ η δεύτερη φάση - που έχει και οικονομικό αντικείμενο - “πηγαίνει” για μετά τον Αύγουστο του 2018 και την ολοκλήρωση του 3ου Μνημονίου. 

Μάλιστα, η αρμόδια ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, προσανατολίζεται έως τα τέλη του 2017 να έχει καταρτίσει προσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή της απλής αναλογικής. 

Σε αυτό το προσχέδιο, ενδέχεται να ενταχθεί και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις Περιφέρειες, με τις πρώτες να διατηρούν αρμοδιότητες που αφορούν στον “σκληρό πυρήνα” του Συντάγματος, δηλαδή στην διαχείριση δασών και υδάτων.

 Και όπως διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου, η προσωρινή Επιτροπή Δικτύου Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, έστειλε υπόμνημα με τις προτάσεις της για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Ενδοπεριφερειακή Αποκέντρωση. 

Υπόμνημα που επιδόθηκε στον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, στο πλαίσιο του διαλόγου για την Αναθεώρηση του «Καλλικράτη». 

 Τα κύρια σημεία των προτάσεων αφορούν:

 - Την αναβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, για τις οποίες θα υπάρξει ενιαία νομοθετική κατοχύρωση για όλες τις Περιφέρειες. 

 - Την ίδρυση και λειτουργία αιρετού συλλογικού οργάνου (συμβουλίου) ανά Περιφερειακή Ενότητα με αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για θέματα της ΠΕ (κατάρτιση τοπικού προϋπολογισμού, τοπικού τεχνικού προγράμματος, τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών κ.λπ. που θα εντάσσονται στον γενικότερο προγραμματισμό της Περιφέρειας).

 - Στην εκλογή του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) με σταυροδοσία σε χωριστή λίστα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

 - Στη λειτουργία Υπηρεσίας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητες κατοχυρωμένες στο γενικό θεσμικό πλαίσιο αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας. 

 Στη συνάντηση με τον υπουργό συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Περιφερειών και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες έκαναν τοποθετήσεις κυρίως για την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση αλλά και την αμεσότητα της Περιφέρειας στον πολίτη. 

Πηγή : https://www.naxospress.gr

to synoro blog

Ανδρος Ανακυκλώνοντας τα ψέματα…

Η φωτογραφία από την αποκατεστημένη χωματερή της Άνδρου είναι από το εφετινό καλοκαίρι. Είναι εμφανή τα σκουπίδια στο ήδη αποκατεστημένο πρανές στον κατήφορο. Τώρα πληροφορούμαστε πως εκεί ρίχνονται και τα ανακυκλώσιμα!!! 

 "Και συνεχίζουν" ανακυκλώνοντας... τα ψέματα τους!!! Όλοι γνωρίζουμε σε αυτό το νησί πως ο δήμαρχος Άνδρου κάθε καλοκαίρι εδώ και ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ σταματά την ανακύκλωση κατηγορώντας πάντα τους εργολάβους για μύρια όσα. Το νησί γεμίζει σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά παντού. Και κάθε φθινόπωρο κάνει κάποιον διαγωνισμό να μαζευτεί το χάλι του καλοκαιριού. 

Το έκανε το 2015 και το αποδέχτηκε την πρώτη χρονιά χωρίς αντιδράσεις την πρώτη χρονιά ο τότε υπεύθυνος καθαριότητας αντιδήμαρχος Δημήτρης Λάσκαρης. 

Το έκανε και την δεύτερη χρονιά, to 2016, παρά την δυσθυμία του ίδιου υπεύθυνου αντιδημάρχου καθαριότητας. Το έκανε και τρίτη φορά το καλοκαίρι του 2017 χωρίς κάποιος να αντιδράσει μιας και υπεύθυνος είναι πλέον ο ίδιος ο δήμαρχος.

 Και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μας πληροφορεί πάλι με μια ανακοίνωση - Οκτώβρη μήνα - μέσω της υπεύθυνης Τύπου κ. Ειρήνης Λάζαρη (δείχνοντας εμφανώς «ικανοποιημένος» και «βαθιά συγκινημένος») πως: 

«Μετά την ολοκλήρωση της νέας ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Άνδρου και του νέου εργολάβου που ανέλαβε τις υπηρεσίες ανακύκλωσης, ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες οι εργασίες αποκομιδής. 

Να σημειωθεί ότι ο νέος εργολάβος ήταν και ο μοναδικός που εκδήλωσε ενδιαφέρον στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή γνωστοποιεί ότι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών έχει, ήδη, πραγματοποιηθεί στη δημοτική ενότητα του Κορθίου, συνεχίζεται στη δημοτική ενότητα της Υδρούσας και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα προχωρήσει και στην περιοχή της Χώρας. 

Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι ο Δήμος Άνδρου σε συνεργασία με τον νέο εργολάβο επιδιώκει τη βέλτιστη λειτουργία της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων.»

 Απαντήσαμε με e-mail και ρωτήσαμε την κ. Λάζαρη: «Καλή η γεωγραφική αναφορά ως προς την ανακύκλωση, αλλά φαντάζομαι πως δεν περνά από το μυαλό κανενός σας στον Δήμο Άνδρου πως πρέπει να ενημερώσετε (α) για το ποιος είναι ο νέος εργολάβος, (β) έναντι ποίου τιμήματος ανέλαβε, (γ) για πόσο διάστημα (δ) Τι ποσότητες συμφωνήσατε;» Όμως απάντηση μέχρι τώρα δεν πήραμε.

 Έτσι ψάξαμε μόνοι μας. Και διαπιστώσαμε πως: (α) Δεν υπάρχει στο Διαύγεια καμία αναφορά για ανάθεση στην ανακύκλωση!!! (Τελικά μας πήρε τηλέφωνο αναγνλωστης που βρήκε την ανάθεση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αλλά μας τόνισε πως οι όροι της προκήρυξης δεν έχουν καμία σχέση με τον εργολάβο που ανέλαβε. Εδώ το πρόβλημα που μας επισημαίνουν είναι πολύ μεγαλύτερο και σοβαρότερο.

 Για να μας πει ο δήμαρχος τι συμβαίνει τελικα;) (β) Στον διαγωνισμό δεν πήγε κανείς από τους δύο εργολάβους ανακύκλωσης του νησιού. Λέγεται πως την ανέλαβε ο εργολάβος της καθαριότητας. (γ) Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Όπως καταγγέλλει άλλος εργολάβος που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση ο άνθρωπος δεν έχει σημείο εναπόθεσης!!! Ξεκίνησε μεν από το Κόρθι όμως τα ανακυκλώσιμα υλικά λένε πως πάνε στην… χωματερή της Σταυροπέδας!!! Εκεί που πάνε και τα σκουπίδια της Άνδρου!!! Και όλα πετιούνται στον κατήφορο!!! ΧΑΔΑ κανονικός πάνω στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ!!! 

Αν συμβαίνει αυτό τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Επειδή η «υπεύθυνη τύπου» μάλλον αγνοεί όλα τα παραπάνω - μιας και ήρθε από Αθήνα στο νησί προ διμήνου - θα ήταν καλό ο δήμαρχος που ξέρει πολλά (και που κατηγορούσε τους προηγουμένους για περισσότερα) να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό θα ήταν και τοπικοί σύλλογοι που κάποτε έκαναν τόση φασαρία να αναρωτηθούν κι αυτοί τι συμβαίνει. Ερωτάται, λοιπόν, ο δήμαρχος: 

(α) Ποιος είναι ο νέος εργολάβος ανακύκλωσης και για πόσο διάστημα ανέλαβε; (β) Έναντι ποίου τιμήματος και για τι ποσότητες ανέλαβε; 

(γ) Γιατί δεν αναγράφεται στο Διαύγεια η ενέργεια του Δήμου Άνδρου; (Τελικά μας πήρε τηλέφωνο αναγνλωστης που βρήκε την ανάθεση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αλλά μας τόνισε πως οι όροι της προκήρυξης δεν έχουν καμία σχέση με τον εργολάβο που ανέλαβε. 

Εδώ το πρόβλημα που μας επισημαίνουν είναι πολύ μεγαλύτερο και σοβαρότερο. Για να μας πει ο δήμαρχος τι συμβαίνει τελικα;) 

(δ) Ποιος είναι ο σταθμός μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών στον οποίο μεταφέρονται; (ε) Και αν μεταφέρονται κάπου στην Άνδρο, κάθε πότε μεταφέρονται στην Αθήνα; Αυτά για την ώρα… 

Πηγή : http://enandro.gr

to synoro blog

Mήλος Εγκαίνια του Νέου 2θέσιου Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων

Με μια λιτή, γεμάτη παιδικά χαμόγελα τελετή, εγκαινιάστηκε το νέο διθέσιο Νηπιαγωγείο των Τριοβασάλων στη Χαλικιά, με την ευχή της Εκκλησίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 100% από το «Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική Αγωγή» και είχε προϋπολογισμό 600.000 €. Αποτελεί δε, το 192ο Νηπιαγωγείο που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα. 

 Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Γιώργος Μελάς με την οικογένειά του και η κυρία Θεοδώρα Π. Ρόμπου, μέλος του Δ.Σ., εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και πλήθος συμπατριωτών μας.

 Ο κ. Γεώργιος Μελάς, στον σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του Ιδρυτή και μεγάλου Εθνικού Ευεργέτη Βασίλειου Μελά και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Μήλου κ. Γεράσιμο Δαμουλάκη και όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου έργου.Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσαν η προσφορά δώρων από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, τα οποία έφτιαξαν μόνα τους και τα χαρούμενα παιδικά τραγούδια που του χάρισαν, θέλοντας να τον ευχαριστήσουν για αυτήν την μεγάλη δωρεά.

 Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο με στιγμιότυπα από την θεμελίωση του νέου νηπιαγωγείου, στο οποίο οι μικροί μας φίλοι πρωταγωνίστησαν και πάλι εκφράζοντας την χαρά τους για αυτό το υπέροχο Δώρο.

 Ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης στο χαιρετισμό του, καλωσόρισε τον κ. Γ. Μελά και τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος και τον ευχαρίστησε από καρδιάς για την ανεκτίμητη δωρεά του νέου υπερσύγχρονου νηπιαγωγείου, το οποίο αποτελεί ένα πραγματικό «στολίδι» για το νησί μας. 

 Τέλος ευχαρίστησε τις Αντιδημάρχους, την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου και τον Μηχανικό του Ιδρύματος κ. Αλέκο Αλευρίδη για την καθοριστική τους συνδρομή στην ολοκλήρωση του έργου. 

 Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πατήρ Γιαννούλης για την Εκκλησία και οι Αντιδήμαρχοι κυρίες Ζαμπέτα Τούρλου και Σοφία Βαμβακάρη. Ευχόμαστε σε παιδιά και εκπαιδευτικούς να χαρούν το νέο τους Νηπιαγωγείο και το παράδειγμα του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά να μιμηθούν και άλλοι ευεργέτες του τόπου μας.

 Πηγή : https://www.mileikanea.gr

to synoro blog

Σαντορίνη: Επίδομα παραμεθορίων περιοχών σε όλους τους εργαζομένους του Νοσοκομείου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΥ ΑΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 8/9/2017, όλοι οι εργαζόμενοι πλέον στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας θα λαμβάνουν το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών.

 Η καταβολή του επιδόματος έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Να σημειώσουμε ότι το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται ήδη στο προσωπικό του Νοσοκομείου που προέρχεται από το πρώην Κέντρο Υγείας Θήρας.

 Το μηνιαίο εκτιμώμενο κόστος δαπάνης ανέρχεται στις 19.000 ευρώ. Η αναδρομική καταβολή του επιδόματος για το έτος 2016 είναι 105.000 ευρώ και για το έτος 2017 έως 31/7/2017 είναι 126.000 ευρώ. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, στις 27/9/2017, με κωδικό ΑΔΑ: 6ΨΟ1ΟΡΡ3-2Δ5

 Πηγή : http://atlantea.news/

to synoro blog

Δήμος Θήρας: 2.500.000 ευρώ για την υγεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια

“Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη διαχρονική και υψηλής αξίας υποστήριξη του τομέα της υγείας από τον Δήμο Θήρας και το Ίδρυμα Λούλας & Ευαγγέλου Νομικού” τονίζει σε σημερινό (29/9/2017) δελτίο τύπου του ο Δήμος Θήρας ενώ στη συνέχεια παραθέτει στοιχεία για τα ποσά που έχουν διατεθεί για την υγεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Συγκεκριμένα από το 2013 έως και το 2015 διατέθηκε το ποσό του 1.850.000 ευρώ για την στήριξη του Κέντρου Υγείας Θήρας, τη λειτουργία και τη συντήρηση αεροσκάφους για δωρεάν αεροδιακομιδές ασθενών επειγόντων περιστατικών, για την κάλυψη αναγκών ιατρικού εξοπλισμού υγειονομικού υλικού και για την στελέχωση του Κέντρου Υγείας με προσωπικό.

Από τη διανομή των εσόδων του Ιδρύματος, του 2016, διατίθεται ποσό 650.000 ευρώ για την επισκευή δημοτικών ακινήτων (κατοικιών) για τη φιλοξενία ιατρών, τις αεροδιακομιδές ασθενών και την κάλυψη λοιπών δαπανών υγείας (μέσω της ΑΕΜΥ ΑΕ). Σύμφωνα με το δελτίο τύπου πέραν της οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμος Θήρας διαθέτει δωρεάν δώδεκα κατοικίες για τους ιατρούς.

 “Ο Δήμος Θήρας εμπράκτως υποστήριζε και υποστηρίζει το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της υγείας των νησιών μας. Όσα λέγονται περί του αντιθέτου εξυπηρετούν άγνωστες σκοπιμότητες που επιθυμούν να εμπλέξουν τον Δήμο Θήρας σε ένα γαϊτανάκι προσωπικών και πολιτικών συμφερόντων. Καλούνται οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους” καταλήγει το δελτίο τύπου του Δήμου Θήρας. 

Πηγή : http://atlantea.news/

to synoro blog

Κρήτη: Υπεραιωνόβιες ελιές καταλήγουν στα τζάκια - Έκκληση για τη σωτηρία τους video

Έκκληση στους ιδιοκτήτες υπεραιωνόβιων ελαιοδέντρων να μην τα ξεριζώνουν, κάνει η Ομάδα "Σωτηρία Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης". Η κρίση φαίνεται πως επηρεάζει και εξαφανίζει παμπάλαια, ιστορικά για το νησί δέντρα, τα οποία ξεριζώνονται ή κόβονται και καίγονται σε τζάκια και σόμπες. 

Η Ομάδα ζητά τον σεβασμό τους, όπως έκαναν οι πρόγονοί μας.

 Η ανάρτηση στο Facebook: "Προχωρούν και φέτος με γρήγορους ρυθμούς οι εργασίες κοπής δέντρων από ανθρώπους που είτε τα πουλούν είτε απλά θέλουν να εξασφαλίσουν ξύλα για να ζεσταθούν το χειμώνα. Δεν λέμε να μην κλαδεύουν ακόμα και να εκριζώνουν τα δέντρα τους όσοι ιδιοκτήτες το επιθυμούν ή φροντίζουν για τη ζεστασιά τους, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Η περιουσία άλλωστε είναι δική τους, ότι θέλουν την κάνουν ! 
Αυτό που λέμε είναι ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΡΙΖΩΝΟΥΝ τις παλιές, τις υπεραιωνόβιες, τις πολύ μεγάλες ελιές ! Τις ελιές που σεβάστηκαν οι προηγούμενες γενιές. Οι γενιές που επίσης πέρασαν κρύο, κακουχίες, ακόμα και πολέμους ! Οι πρόγονοί μας τις σεβάστηκαν ! Μην τις λεηλατήσει η δική μας η γενιά ! Ας παραδώσουμε στην επόμενη γενιά αυτά τα μνημεία της φύσης, έτσι όπως τα παραλάβαμε από την προηγούμενη". 

 Πηγή : http://www.topontiki.gr

to synoro blog

Τι ζητούν τα νησιά ενόψει κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ

«Φορολογική εξίσωση των νησιών μας με την ηπειρωτική Ελλάδα, δεν μπορεί να μην συνεπάγεται, επιτέλους, και συμμετοχή των νησιών μας στους πόρους που τους κατανέμονται, σε ποσοστό ευθέως ανάλογο με το ποσοστό που συμμετέχουν και στα δημόσια έσοδα» Πόρους ανάλογα με έσοδα που φέρνουν στο Δημόσιο ζητούν τα νησιά ενόψει της επικείμενης κατάργησης, από 1ης Ιανουαρίου 2018, των μειωμένων συντελεστών  ΦΠΑ  στα εναπομείναντα νησιά του Αιγαίου όπου εξακολουθεί να ισχύει. 

 Την πρόταση κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρχος και εδράζεται στη λογική ότι «είναι δίκαιο και αυτονόητο, κάθε περιοχή της χώρας να συμμετέχει στην κατανομή των πόρων με βάση το ποσοστό που συμμετέχει και στην συγκέντρωση των πόρων αυτών στα ταμεία του κράτους. 

«Φορολογική εξίσωση των νησιών μας με την ηπειρωτική Ελλάδα, δεν μπορεί να μην συνεπάγεται, επιτέλους, και συμμετοχή των νησιών μας στους πόρους που τους κατανέμονται, σε ποσοστό ευθέως ανάλογο με το ποσοστό που συμμετέχουν και στα δημόσια έσοδα». 

Ο Γ. Χατζημάρκος ζητεί ριζική αλλαγή στη φιλοσοφία κατανομής των κεντρικών πόρων στις Περιφέρειες στις χώρας, σκοπό την αποκατάσταση της ισονομίας που, εφόσον υλοποιηθεί, θα αποτελέσει τεράστια μεταρρύθμιση για τη χώρα. 

Οπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, με δεδομένο ότι το Νότιο Αιγαίο είναι η πλέον υποχρηματοδοτημένη Περιφέρεια της χώρας, ακριβώς επειδή θεωρείται «πλούσια», χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν το γεγονός ότι στα τελευταία χρόνια της κρίσης υπέστη την μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ της, από κάθε άλλη ευρωπαϊκή Περιφέρεια, ο κ. Χατζημάρκος τονίζει: «Δεν ζητάμε καμία χάρη. Δεν ζητάμε καμία εξαίρεση. Αυτό που ζητούμε είναι να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. 

Αυτό που χρειαζόμαστε και που αντιστοιχεί στη δυσκολία των συνθηκών και στις απαιτήσεις που γεννούν οι αυξημένες ανάγκες. Από μια Πολιτεία που σ' αυτά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής αιμορραγίας και δυσπραγίας, κρατιέται στη ζωή από τα έσοδα που φέρνουν τα νησιά μας από τον τουρισμό». 

 Διαβάστε περισσότερα στο Πηγή : Newmoney

to synoro blog

Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ τα «Andros Trail Race 2017» και «Santorini Experience 2017»

Δύο ακόμα σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις με προστιθέμενη αξία για τον ελληνικό τουρισμό, θα πραγματοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 

Πρόκειται για τον 2ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος «Andros Trail Race 2017», που θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου και το «Santorini Experience 2017» που διοργανώνεται από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου.Το «Andros Trail Race 2017» πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Κορθίου της Άνδρου, σε διαδρομές 24 χλμ., 10 χλμ. 5 χλμ. και ενός χλμ. (για παιδιά) που εντάσσονται στο πιστοποιημένο πεζοπορικό δίκτυο «Leading Quality Trails - Best Of Europe», ενώ σε αυτό αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά περισσότεροι από 350 αθλητές, το 15% των οποίων προέρχονται από χώρες του εξωτερικού.

 Μεταξύ των σκοπών της διοργάνωσης είναι η προώθηση του νησιού ως προορισμού εναλλακτικού τουρισμού, η γνωριμία και η ανάδειξη των μονοπατιών και του μοναδικού οικοσυστήματος της Άνδρου, καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.Η διεθνής διοργάνωση «Santorini Experience 2017» περιλαμβάνει κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης (1,5 μιλίου) από το ηφαίστειο στο παλιό λιμάνι των Φηρών και διαδρομές τρεξίματος (5 χλμ., 10 χλμ. και 15 χλμ.) στο μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά, με θέα την Καλντέρα. 

Η διοργάνωση θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox Sports, με τηλεθέαση μεγαλύτερη των 40 εκατ. ανθρώπων, ενώ εκτενή αποσπάσματα θα μαγνητοσκοπηθούν για τις ανάγκες 30λεπτου ντοκιμαντέρ το οποίο θα αναφέρεται στην ιστορία του αγώνα, προβάλλοντας στο εξωτερικό τις δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα σε κάθε επισκέπτη της για αθλητικό τουρισμό υψηλών προδιαγραφών. 

Πηγή : http://www.tornosnews.gr

to synoro blog

Η Μύκονος προχωρά στη δημιουργία πρότυπου ελαιοτριβείου

Με την αμέριστη στήριξη της Δημοτικής Αρχής, προχωρά η πρωτοβουλία του Ερασιτεχνικού Οινοελαιουργικού Συλλόγου Μυκονίων (ΕΡ.Ο.Σ.), για τη δημιουργία πρότυπου ελαιοτριβείου στο νησί. 

 Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών σε πολύ καλό κλίμα, μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου ΕΡ.Ο.Σ. και του Δημάρχου κ. Κουκά, παρουσία του Προέδρου Δ.Σ. κ. Ατζαμόγλου και των Αντιδημάρχων κ.κ Γκέλου και. Γρυπάρη, υπήρξε πλήρης ενημέρωση και παρατέθηκαν ενδεικτικές οικονομικές προσφορές του κόστους του μηχανολογικού εξοπλισμού για ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης χωρίς υγρά απόβλητα δυναμικότητας επεξεργασίας 500 κιλών ελαιοκάρπου την ώρα. 

 Ο κ. Κουκάς δεσμεύτηκε, ότι ένα σημαντικό κονδύλι από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου, θα δεσμευτεί για το οικονομικό έτος 2018, προκειμένου να αγοραστεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία του πρώτου Ελαιοτριβείου στη Μύκονο. ''Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία, ένα σημαντικό έργο, το οποίο εντάσσεται στο στρατηγικό μας πλάνο για τη ''βιώσιμη Μύκονο 365 ημέρες το χρόνο'' και το οποίο ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους'', δήλωσε ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς.

 Ενώ συμπλήρωσε: ''Αφού νοικοκυρέψαμε τα του Δήμου Μυκόνου, είμαστε πλέον σε θέση να προχωρήσουμε σε ακόμη σημαντικότερα έργα, που θα δώσουν άλλη πνοή στο παρόν και το μέλλον του νησιού. Τα επόμενα δύο χρόνια, θα είναι χρόνια σημαντικής ανάπτυξης για το νησί μας σε όλα τα επίπεδα, με επίκεντρο τη νέα γενιά και τις παραγωγικές δυνάμεις της Μυκόνου, χωρίς να ξεχνούμε παράλληλα το τρίπτυχο ''Παιδεία-Πολιτισμός-Αθλητισμός'', το οποίο έχουμε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα ηνία του Δήμου.'' 

 Από την πλευρά τους, τα μέλη του Σωματείου δήλωσαν τη μεγάλη τους ικανοποίηση για την προθυμία του Δήμου, να ικανοποιήσει το αίτημά τους, δηλώνοντας, ότι αυτή η εξέλιξη θα συνδράμει καθοριστικά στην αναβάθμιση των σκοπών του Σωματείου τους και θα διευκολύνει τους παραγωγούς να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν σε άλλα νησιά. 
Πηγή : http://www.naxostimes.gr

to synoro blog

Σχολή Κινηματογράφου και στούντιο παραγωγής οπτικοακουστικών παραγωγών με άρωμα Hollywood στην Σύρο

Στη Σύρο βρίσκονται από το απόγευμα της Παρασκευής, ο βραβευμένος Αμερικανός σκηνοθέτης Steven Berstein και ο σκηνογράφος του Τιτανικού Charles Lee επιβεβαιώνοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον τους να επενδύσουν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων... 

 Όπως είναι γνωστό ομάδα Αμερικανών παραγωγών του Hollywood ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μόνιμα κινηματογραφικά studios και κινηματογραφική σχολή στη Σύρο στην οποία θα διδάσκουν μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου. 

Οι Steven Berstein και Charles Lee κατέφθασαν στο νησί την Παρασκευή το απόγευμα όπου τους περίμεναν ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης.Όπως φαίνεται οι Αμερικάνοι παραγωγοί έχουν πάρει πολύ ζεστά το θέμα της επένδυσης στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων και πλέον όπως όλα δείχνουν δεν θα αργήσουμε να το δούμε να υλοποιείται. 


Ο Γιώργος Λεονταρίτης δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για την επίσκεψη των αμερικανών επενδυτών... Μάλιστα σε post στην προσωπική του σελίδα στο facebook σημειώνει: "Μετά από ένα χρόνο μεγάλης προσπάθειας, σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Steven Berstein (βραβευμένος σκηνοθέτης) και Charles Lee (ο υπεύθυνος σκηνογράφος της πολυβραβευμένης ταινίας, ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ), είναι στη Σύρο για να επιβεβαιώσουν για ακόμα μια φορά, την πρόθεση τους να ιδρύσουν ιδιωτική Σχολή Κινηματογράφου, στην οποία θα διδάσκουν γνωστοί σκηνοθέτες του Χόλιγουντ και στούντιο παραγωγής οπτικοακουστικών παραγωγών. 


Για τη ΣΥΡΟ και τα νησιά μας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, είναι τεράστια ευκαιρία για τουριστική προβολή και προσέλκυση επενδύσεων. Το πιστέψαμε ο Περιφερειάρχης και εγώ και με στοχευμένες κινήσεις καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία, αυτό που εμείς ως Περιφέρεια είχαμε αναλάβει. Συνεχίζουμε... 
Πηγή : http://www.naxostimes.gr

to synoro blog

29 Σεπ 2017

Από το 1833 χρονολογείται το αρχείο του Δήμου Σερίφου

 Ομ. καθηγητής του Παν. Κρήτης Χρήστος Λούκος

Τα αρχειακά τεκμήρια αποτελούν θεμελιώδη, αναντικατάστατη πηγή γνώσης για την ιστορία και τον πολιτισμό ενός τόπου. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με ερευνητικές δράσεις και επιτόπιες αποστολές, που διενεργούνται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ιστορία των Οικισμών της Ελλάδας 15ος-20ός αι.», προσπαθεί να συμβάλει στη συστηματική διάσωση, συγκέντρωση και ανάδειξη τεκμηριωτικού υλικού και να παράσχει αξιόπιστα, ελεύθερα στο διαδίκτυο, εργαλεία έρευνας.

Πρόσφατα επισκέφθηκε το νησί μας ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας του πανεπιστημίου Κρήτης, κύριος  Χρήστος Λούκος και το συνεργείο του και ξεκίνησαν τις  εργασίες για την αρχειοθέτηση -αξιοποίηση του αρχείου του Δήμου Σερίφου.οι οποίες έλαβαν τέλος στις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένουμε την επεξεργασία των στοιχείων από την ομάδα του Κυρίου Χρήστου Λούκου Από μια περιήγηση που έκανα στον ιστότοπο http://cyclades.eie.gr/omada/
Αρχειοθήκη Κυκλάδων διαπίστωσα ότι το νησί μας έχει από τα  πιο παλαιά  αρχεία στις Κυκλάδες 

Τα αρχειακά αποθέματα στο νησί της Σερίφου εντοπίστηκαν διασκορπισμένα σε διάφορα κτίρια του Δήμου, όπως στο Σχολείο, το Ληξιαρχείο, τη Βιβλιοθήκη του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου, ενώ συγχρόνως βρέθηκαν και τα τεκμήρια εκείνα που αποτυπώνουν τις διαφορετικές όψεις της οικονομικής ζωής του τόπου, όπως ο Αγροτικός-Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός, το Σωματείο Μεταλλευτών-Οικοδόμων και το Αρχείο των Μεταλλείων Σερίφου.

 Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε και καταγράφηκε συνοπτικά πλήρες αρχείο του Δήμου Σερίφου που χρονολογείται από το 1833 και εξής.
Το υλικό απόκειται σε μεγάλα ντοσιέ με χρονολογία, η οποία ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο, όπως φάνηκε ύστερα από δειγματοληπτικό έλεγχο.

Η περίοδος 1833-1940 περιλαμβάνει τουλάχιστον 110 ντοσιέ με λυτά έγγραφα σε καλή έως πολύ καλή κατάσταση, ενώ τα ποικίλα κατάστιχα υπολογίζονται σε 100 περίπου. Το αρχείο της μεταπολεμικής περιόδου απόκειται σε 20 περίπου σακούλες και 200 περίπου μεγάλα ντοσιέ. 

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη καταγραφή του αρχειακού υλικού που αφορά το Δημοτικό Σχολείο (2 μεταλλικές ντουλάπες με αρχεία από τις αρχές 20ού αιώνα των σχολείων που έχουν κλείσει), τα μεταλλεία (17 κλούβες και 6 ξύλινα κουτιά με χύδην υλικό, κυρίως της μεταπολεμικής περιόδου), το Σωματείο Μεταλλευτών-Οικοδόμων (περίπου 70 κατάστιχα κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους και περίπου 30 φάκελοι με αλληλογραφία από τη δεκαετία του 1940 έως σήμερα καθώς και ένας φάκελος με προπολεμικό υλικό), τον Αγροτικό-Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό (μητρώο μελών δεκαετίας 1950), τη Βιβλιοθήκη του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου (κατάστιχα που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα) κ.λπΤαυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη καταγραφή του αρχειακού υλικού που αφορά το Δημοτικό Σχολείο (2 μεταλλικές ντουλάπες με αρχεία από τις αρχές 20ού αιώνα των σχολείων που έχουν κλείσει), τα μεταλλεία (17 κλούβες και 6 ξύλινα κουτιά με χύδην υλικό, κυρίως της μεταπολεμικής περιόδου), το Σωματείο Μεταλλευτών-Οικοδόμων (περίπου 70 κατάστιχα κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους και περίπου 30 φάκελοι με αλληλογραφία από τη δεκαετία του 1940 έως σήμερα καθώς και ένας φάκελος με προπολεμικό υλικό), τον Αγροτικό-Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό (μητρώο μελών δεκαετίας 1950), τη Βιβλιοθήκη του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου (κατάστιχα που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα) κ.λπ.

 Αρχειακό υλικό της Σερίφου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.

 Ενδεικτικά:

 Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

 • Σερίφου Ελληνικόν Σχολείον (1835–1847) ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2659–2663.
• Σερίφου Σχολή (1833–1835) ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2664.

• Σερίφου Δημοτικόν Σχολείον (1835–1847) ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2665–2668.

 Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ) (σε μικροφίλμ) 

 • Συλλογή της Μονής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (32 χφ. κώδικες και 5 κατάστιχα)

Κοινοτικό γραφείο Σερίφου (2 φορολογικά κατάστιχα, 18ος αι.) Βλ. Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων 1 (1978), σ. 19.

 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ) 

 Μεταλλεία Σερίφου (1884-1936)

Επιστημονική ομάδα έργου
Δημήτρης Δημητρόπουλος (Επιστημονικός υπεύθυνος έργου, Διευθυντής Ερευνών στο ΙΙΕ/ΕΙΕ) Στέφανος Βαμιεδάκης (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης)
Βάλλια Ράπτη (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας ΕΚΠΑ)
Βαγγέλης Σαράφης (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας ΕΚΠΑ)

 Επιτόπιες αποστολές 2012-2013 

Ο σχεδιασμός του έργου είχε αναληφθεί από επιστημονική επιτροπή που αποτελείτο από τον ομ. καθηγητή του Παν. Κρήτης Χρήστο Λούκο, την προϊσταμένη των ΓΑΚ ν. Κυκλάδων Αγγελική Ψιλοπούλου, τον ιστορικό εργαζόμενο των ΓΑΚ Παναγιώτη Ανδριανόπουλο, και τον Δημήτρη Δημητρόπουλο, επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Επιστημονικοί συνεργάτες
Νίκος Αλεβυζάκης (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Ιονίου Παν/μίου)
Στέφανος Βαμιεδάκης (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης)
Γιώργος Γάσιας (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης)
Δημήτρης Καλογιαννίδης (Ιστορικός, μεταπ. φοιτητής Παντείου Παν/μίου)
Ανδρομάχη Μαρούδα (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Ιονίου Παν/μίου)
Αντώνης Μάτσος (Ιστορικός, μεταπ. φοιτητής Παν/μίου Κρήτης)
Στάθης Παυλόπουλος (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας Παντείου Παν/μίου)
Βάλλια Ράπτη (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας ΕΚΠΑ)
Χρήστος Χρυσανθόπουλος (Ιστορικός, υποψ. διδάκτορας ΕΚΠΑ)

Πηγή : http://cyclades.eie.gr

to synoro blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...