28 Ιουλ 2017

Την ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας επεξεργασίας, με «άνοιγμα» ξανά των αποθηκευμένων δεματοποιημένων αποβλήτων επιδιώκει ο Δ. Τήνου για μείωση του όγκου τους

Την υποβολή μίας αμφιλεγόμενης πρότασης, προς ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου, όσον αφορά στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των αστικών σύμμεικτων αποβλήτων.
Μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Δήμο Τήνου, αποδεικνύεται η διαχείριση των αποβλήτων, δεδομένου, ότι ακόμη και σήμερα δεν έχει δοθεί λύση, αναφορικά με τη μεταφορά των δεματοποιημένων απορριμμάτων στη θέση Κοσίνι, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει ΧΥΤΑ. Σε μία ύστατη προσπάθεια, μετά την επανεκκίνηση ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης στο νησί, να μειωθούν τα σύμμεικτα απορρίμματα του δεματοποιητή, τα οποία κατακλύζουν και «πνίγουν» πλέον το διαθέσιμο αδειοδοτημένο χώρο, στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε η υποβολή πρότασης, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού, για την ανάθεση σε ιδιώτη της επεξεργασίας των δεμάτων και διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος τους.
Προβληματισμό ωστόσο προκαλεί το γεγονός, ότι ορισμένα από τα συγκεντρωμένα δέματα, βρίσκονται επί χρόνια εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και ως εκ τούτου, ενδεχομένως η «διπλή» δουλειά του δεματοποιητή – εφόσον θα δένει, εκτός από τα καθημερινά εισερχόμενα απορρίμματα και όσα δέματα ανοίγονται για διαχωρισμό ανακυκλώσιμων – να αποβεί περιττή.
Επιτακτική ανάγκη εύρεσης άμεσης λύσης
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόταση του Δήμου Τήνου που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης και αφορά στον Ειδικό Στόχο (δράση) 3 “Βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων”, θα ζητηθεί η χρηματοδότηση υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει την επεξεργασία των ήδη αποθηκευμένων δεματοποιημένων σύμμεικτων απορριμμάτων και την ταυτόχρονη επεξεργασία των νέων παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων με στόχο την ανάκτηση υλικών και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από το βιοαποδομήσιμο κλάσμα. Τα αποθηκευμένα δεματοποιημένα απορρίμματα είναι περί τους 10.000 τόνους ενώ η παραγωγή απορριμμάτων προς επεξεργασία είναι περίπου 5.000 τόνοι ανά έτος.
Υπενθυμίζεται δε, πως η εγκατάσταση δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων Δήμου Τήνου είχε σχεδιαστεί για την αποθήκευση δεμάτων ενός έτους στον αδειοδοτημένο χώρο στη θέση «Κοσσίνι», του Δήμου Τήνου. Τα δεματοποιημένα απορρίμματα θα μεταφέρονταν σε ΧΥΤΑ εκτός νησιού με τον οποίο θα έκανε διμερή συμφωνία ο Δήμος Τήνου. Λόγω της απαγόρευσης μεταφοράς δεμάτων απορριμμάτων αλλά και της αδυναμίας εύρεσης κατάλληλου χώρου ταφής, τα δέματα δεν μεταφέρονται με αποτέλεσμα να έχει ήδη κορεστεί ο χώρος αποθήκευσης, να έχει ξεπεραστεί ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης που προβλέπεται από την άδεια του χώρου και να πλησιάζει στην λήξη του ο χρόνος νόμιμης αποθήκευσης των δεμάτων. Να σημειωθεί ότι η λειτουργία του ΧΥΤΥ Τήνου προγραμματίζεται να ξεκινήσει σε 3 έτη κάνοντας την ανάγκη εύρεσης άμεσης λύσης επιτακτική.
Μεγάλες προσδοκίες από την υπηρεσία
Με την προτεινόμενη υπηρεσία, όπως ανέφερε η σχετική εισήγηση, θα γίνει επεξεργασία των παλαιών και νέων σύμμεικτων απορριμμάτων προκειμένου:
α) να γίνει διαχωρισμός του βιοαποδομήσιμου και μετατροπή του σε εδαφοβελτιωτικό,
β) να γίνει ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και
γ) δεματοποίηση του υπολείμματος που εκτιμάται σε 30% περίπου της αρχικής ποσότητας ΑΣΑ,
δ) προσωρινή αποθήκευσης των δεμάτων στο χώρο και μεταφορά στο νέο ΧΥΤΥ Τήνου.
Με την λύση αυτή, ο Δήμος εκτιμά, πως θα επαρκέσουν οι αρχικοί χώροι αποθήκευσης, θα αποφευχθεί η μεταφορά και διάθεση των δεμάτων εκτός Τήνου και θα προκύψουν δέματα υπολείμματος που είναι περισσότερο ασφαλή στην αποθήκευση.
H παροχή υπηρεσίας που θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό, αφορά στην επεξεργασία 25.000 τόνων ΑΣΑ, για περίπου 3 έτη, έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές υποδομές Υγειονομικής Ταφής. Η επεξεργασία των ΑΣΑ θα γίνει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεματοποίησης/προσωρινής αποθήκευσης δημοτικών αποβλήτων στην θέση Κοσσίνι. Ο Ανάδοχος του έργου (υπηρεσίας), θα έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αδειοδότηση του χώρου και θα διαθέσει τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι επεξεργασίας και αποθήκευσης.
Το προτεινόμενο έργο, όπως υποστηρίζεται, εξασφαλίζει την ασφαλή μετάβαση από την σημερινή κατάσταση στην μελλοντική κατάσταση που θα έχουν ολοκληρωθεί οι δρομολογημένες υποδομές που περιλαμβάνουν την δημιουργία ενός σύγχρονου ΧΥΤΥ και μίας μονάδας κομποστοποίσης απορριμμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 1.950.000,00 ευρώ. και κάθε πρόταση αξιολογείται με τη σειρά υποβολής της και εγγραφής στο πρωτόκολλο εισερχομένων του ΥΠΟΙΑΝ.
«Έχουμε δημιουργήσει ένα “χωριό” από δέματα»
Η πρόταση της δημοτικής αρχής εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, με μόνο μειοψηφούντα τον δημοτικό σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας, εκ μέρους της παράταξης «Κοινό Τηνίων», κ. Πέτρο Κουσουνάδη.
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη, για τους λόγους της καταψήφισης της πρότασης, αναφέρεται, ότι «η πρόταση της πλειοψηφίας ήταν να χρηματοδοτηθούμε με σχεδόν 2.000.000€ από κρατικά χρήματα προκειμένου να πληρώσουμε έναν ιδιώτη εργολάβο να αναλάβει την διαχείριση των απορριμμάτων για τρία χρόνια. Μιλάμε για παραπάνω από 600.000€ το χρόνο δηλαδή περισσότερα από 50.000€ το μήνα ή 1700€ κάθε μέρα. Αυτά τα χρήματα θα πληρώσουμε σε κάποιον εργολάβο για να αγοράσει τα μηχανήματα που θα χρειαστεί (τα οποία θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του), να πάρει τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις, και να ξεκινήσει να χωρίζει τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά απορρίμματα από τα σύμμεικτα που θα του πηγαίνουμε στο Κοσίνι καθώς εκεί θα εγκατασταθεί κι εκείνος. Τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά αυτά θα τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος αποκομίζοντας ακόμη περισσότερα κέρδη».
Όπως διευκρινίζεται, «τα σύμμεικτα απορρίμματα, έχουμε ψηφίσει εδώ και καιρό ότι δεν θα είναι σύμμεικτα! Έχουμε ψηφίσει σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που προβλέπει πράσινα σημεία, κάδους ανακύκλωσης, διαλογή στην πηγή και εκμετάλλευση των ανακυκλώσιμων με τα κέρδη να πηγαίνουν στον Δήμο. Για την υλοποίηση αυτών φυσικά ήδη υπάρχει το αυτοκίνητο, οι κάδοι κλπ. όμως απλά... δεν τα υλοποιούμε. Προτιμούμε να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας σύμμεικτα στον δεματοποιητή με αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργήσει ένα “χωριό” από δέματα, να μην χωράνε πια στον χώρο, να μην προλαβαίνει το μηχάνημα να δέσει όλα τα σκουπίδια, να αδειάζουμε χύμα σκουπίδια χωρίς καθόλου δέσιμο, να τα παίρνει ο αέρας και να τα σκορπάει στα γύρω χωράφια, να καταλήγουν στο ρέμα και τελικά στην θάλασσα».
«Ούτε “μεταβατική” είναι, ούτε λύση»
Το «Κοινό Τηνίων» τονίζει, ότι ο ιδιώτης, ουσιαστικά, «θα ανοίξει τα παλιά δέματα και θα βγάλει μέσα από τα σκουπίδια που εδώ και 4 χρόνια έχουν γίνει μια ενιαία μάζα καθώς είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες χειμώνα καλοκαίρι, όλα τα ανακυκλώσιμα ή μάλλον όχι όλα, όλα εκτός του χαρτιού. Τα ανακυκλώσιμα που όταν τα πηγαίνουμε στους κάδους ανακύκλωσης ή στην Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να είναι πεντακάθαρα, αλλιώς δημιουργούνται προβλήματα, τώρα θα τα βρουν και θα τα βγάλουν από ένα μείγμα σύμμεικτων που έχει μείνει έξω για χρόνια».
«Η “μεταβατική” αυτή λύση εκτός ότι θα κοστίσει ένα σκασμό λεφτά τα οποία θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε κάποιον άλλον τομέα είτε ακόμη για την άμεση εκκίνηση της ανακύκλωσης από τον Δήμο, δεν πρόκειται να αποφέρει και αποτελέσματα. Στην ουσία, ούτε “μεταβατική” είναι, ούτε λύση», υπογραμμίζεται, καθώς «πρώτον, σε τρία χρόνια είναι μάλλον απίθανο να έχει κατασκευαστεί ο ΧΥΤΥ οπότε “ουδέν μονιμότερο του προσωρινού”. Δεύτερον, η υποτιθέμενη λύση έρχεται σε αντίθεση με όσα επιβάλλονται και επιπλέον έχουν ήδη ψηφιστεί για ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Τρίτον, έρχεται σε αντίθεση ακόμη και με την κοινή λογική, είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να ξεχωριστεί ένα ποσοστό 70% ανακυκλώσιμων από τα ήδη υπάρχοντα δέματα».
Καταλήγοντας, η παράταξη σημειώνει ότι «Δήμος, Υπουργείο και Ε.Ε. προωθούν την λύση της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων και στην συγκεκριμένη περίπτωση μιας ιδιωτικοποίησης η οποία επιπλέον δεν θα έχει και αποτέλεσμα. Για τους λόγους αυτούς, ψηφίσαμε αρνητικά στην εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και είμαστε οι μόνοι καθώς και η παράταξη του κ. Κροντηρά συναίνεσε σε αυτή την κοροϊδία».
Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...