7 Ιουλ 2017

Απόφαση συνέχισης λειτουργίας του ναυπηγείου

Προ λίγης ώρας ολοκληρώθηκε η γενική συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας του ναυπηγείου, ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε., όπου αποφασίστηκε, ότι θα καταβληθεί με κάθε τρόπο προσπάθεια για τη συνέχιση της λειτουργίας του ναυπηγείου.
Η σχετική ενημέρωση για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται άμεσα και προς το Χρηματιστήριο, στο οποίο είναι εισηγμένη η εταιρεία.
Ο πρόεδρος του Ομίλου, κ. Νίκος Ταβουλάρης, επανέλαβε ότι θα επιχειρηθεί με κάθε τρόπο η συνέχιση λειτουργίας του ναυπηγείου με τους όρους, ωστόσο, της πρόσφατης ανακοίνωσής του, όπου επισημαίνεται, πως δεν αποκλείεται κανένα επενδυτικό ενδιαφέρον με το κόστος των μετοχών στο 1 ευρώ.
Η επίσημη δήλωση από την πλευρά του Ομίλου, αναφέρει τα εξής:
"Σχετικά με το παραπάνω θέμα και σύμφωνα με την παρ.4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωρίζουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που έλαβε χώρα στην έδρα της στον Πειραιά Αττικής (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 07η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. με ποσοστό απαρτίας 67,82 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δεκαπέντε (15), και κατόπιν ενημέρωσης για την πορεία λειτουργίας των δύο θυγατρικών εταιριών του Ομίλου, αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την απρόσκοπτη λειτουργία της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου με την επωνυμία ‘ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ’".
Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...