16 Ιουλ 2017

"Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης, όσο και στις γειτονεύουσες μεσογειακές χώρες σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού.
Στόχοι του ΠΜΣ είναι τόσο η επαγγελματική επιμόρφωση των φοιτητών όσο και η γνωριμία τους με την επιστημονική έρευνα. Το ΠΜΣ έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, όχι μέσω κάποιας επαγγελματικής εξειδίκευσής αλλά μέσα από τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων.
Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών συγκλίσεων.
Ο Ερευνητικός Προσανατολισμός
Το ΠΜΣ δίνει έμφαση και στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες έρευνες πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και ως εκ τούτου την απασχολησιμότητά τους.
Συνεργασία με το Ευρω-μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα πρόσφατα εντάχθηκε στο ‘Πρόγραμμα Ήδη Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών’ του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI). Έτσι, οι φοιτητές μας έχουν τώρα το προνόμιο να παρακολουθήσουν ευρωπαϊκά σεμινάρια στην έδρα του Πανεπιστημίου, στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, χωρίς επιπλέον κόστος1, να αποκτήσουν το ‘Επιπρόσθετο Δίπλωμα’ από το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους σημείωμα με την βεβαίωση παρακολούθησης του Πανεπιστημίου EMUNI.
Επιπλέον, είναι δυνατή, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικού ταξιδιού των φοιτητών στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο με επίσκεψη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ταυτόχρονα διεξαγωγή ταχύρρυθμου σεμιναρίου στα Πανεπιστήμια Université Catholique de Louvain ή του Λουξεμβούργου.
Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ- Κριτήρια Εισαγωγής στο ΠΜΣ
Με δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συγκροτούν ένα πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται πλέον η ελληνική κοινωνία, η γνώση και η κατανόηση αυτού του πλαισίου παράλληλα με την ικανότητα των φοιτητών να το αναλύουν και να το ερμηνεύουν με τη βοήθεια της κοινωνικής έρευνας αποτελούν σήμερα αναγκαιότητα για ένα μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που στοχεύουν να απασχοληθούν στη διοίκηση και στις υπηρεσίες της Ελλάδας, των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από το αρχικό τους πτυχίο. Με βάση τα παραπάνω, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών, Νομικών, Θετικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Γεωπονικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Το ΠΜΣ λαμβάνει υπόψη του τα τυπικά προσόντα, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων ως και εξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες τους όπως συμμετοχή σε ΜΚΟ, εθελοντικές δραστηριότητες, δράσεις ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, κλπ.
Σχετικά αρχεία: 
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...