6 Ιουλ 2017

Διεθνές συνέδριο αρχαιολογίας στην Πάρο

Η Παριανή και Κυκλαδική Κεραμική της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Περιόδου: Νέα Αρχαιολογικά Δεδομένα και Προοπτικές Έρευνας στην Παραγωγή, Χρήσεις και Κυκλοφορία
Parian and Cycladic Pottery of the Geometric and Archaic Periods: New Archaeological Records and Research Perspectives on Production, Functions and Diffusion
Παροικία, Πάρος 8-9 Ιουλίου 2017 Paroikia, Paros July 8-9, 2017
Αίθουσα ‘Αρχίλοχος’ Hall ‘Archilochos’
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ - ORGANIZERS:
Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων
The Institute for Archaeology of Paros and the Cyclades
Εργαστήριο Αρχαιολογίας & Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Rennes 2
LAHM - Université Rennes 2
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – IN COLLABORATION:
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου
Paros Municipal Company for Cultural Development
Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Αρχίλοχος’ - Cultural Society ‘Archilochos’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAM
Σάββατο, 8 Ιουλίου – Saturday, July 8
Αίθουσα ‘Αρχίλοχος’ - Conference Hall ‘Αrchilochos’
18.00 Eγγραφή – Registration
18.30 Έναρξη Συνεδρίου/Χαιρετισμοί – Opening ceremony/ Greetings
Κήρυξη έναρξης εργασιών από τον Δήμαρχο Πάρου –
Opening of the Conference Works by the Mayor of Paros
Εναρκτήρια Συνεδρία – Opening Session
Προεδρείο - Chair: Ντόρα Κατσωνοπούλου
19.15 Φωτεινή Ζαφειροπούλου
Η Κεραμική Δημιουργία στις Κυκλάδες της Γεωμετρικής και
Ανατολίζουσας Εποχής
Συζήτηση – Discussion 10’
20.15 Μουσική εκδήλωση – Musical performance
21.00 Δεξίωση του ΙΑΠΚ – Reception by the IAPC
Κυριακή, 9 Ιουλίου -Sunday, July 9
Αίθουσα ‘Αρχίλοχος’ - Conference Hall 'Archilochos'
2η Συνεδρία - Session 2
Προεδρείο - Chair: Φωτεινή Ζαφειροπούλου
09.00 Πέγκυ Πάντου και Μαρία Κουτσουμπού
Τοπικά Εργαστήρια Κεραμικής στο Γεωμετρικό και Αρχαϊκό Αιγαίο:
Η Περίπτωση της Μήλου
09.30 Μαϊλίντα Τσαμπίρη
Ανιχνεύοντας τις Επιρροές στην Αρχαϊκή Ανάγλυφη Κεραμική της Μήλου
10.00 Μαρία Κουτσουμπού
Εργαστήρια Κεραμικής στο Αρχαϊκό Αιγαίο: Τα Δεδομένα από το Ιερό της
Κύθνου
Συζήτηση – Discussion 15’
11.00 Επίσκεψη στο νεκροταφείο της Αρχαίας Πάρου/Γεωμετρικό Πολυάνδριον –
Visit at the cemetery of Ancient Paros/Geometric Polyandrion
Διάλειμμα - Coffee break 30’
3η Συνεδρία - Session 3
Προεδρείο - Chair: Mario Denti
12.00 Γιάννος Κουράγιος, Robert Sutton και Eleni Hasaki
Pottery of the Early Polis: Despotiko and Paros
12.30 Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου
Cycladic Vases at the Geometric Despotiko: Origin, Context, Function and
Implications
Συζήτηση – Discussion 10’
13.30 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου –
Visit at the Archaeological Museum of Paros
4η Συνεδρία - Session 4
Προεδρείο - Chair: Eleni Hasaki
17.00 Mario Denti
Local Productions of Cycladic Pottery in South Italy: Contexts,
Destinations, Historical Reasons
17.30 Maria Costanza Lentini
Local Productions of Cycladic Pottery in Sicily: The New Finds of Naxos
18.00 Anne Coulié και Christian Mazet
The Potnia Theron between Paros and Thasos. Traditions and Innovations
Συζήτηση – Discussion 15’
Διάλειμμα - Coffee break 30’
19.15 Τελικά Συμπεράσματα - Final Conclusions
20.00 Aποχαιρετιστήριο Δείπνο στον ‘Αρχίλοχο’ – Farewell Dinner in ‘Archilochos’
Οργανωτική Επιτροπή - Organizing Committee
Ντόρα Κατσωνοπούλου
Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων // Professor of Archaeology, President of the Institute for Archaeology of Paros and the Cyclades
Mario Denti
Καθηγητής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Αρχαιολογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Rennes 2 // Professor of Archaeology and Ancient Art History, Director of Laboratory of Archaeology and History, Rennes 2 University
Φωτεινή Ζαφειροπούλου
Δρ. Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού // Dr. Honorary Ephor of Antiquities, Ministry of Culture
Η Παριανή και Κυκλαδική Κεραμική της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Περιόδου: Νέα Αρχαιολογικά Δεδομένα και Προοπτικές Έρευνας στην Παραγωγή, Χρήσεις και Κυκλοφορία Parian and Cycladic Pottery of the Geometric and Archaic Periods: New Archaeological Records and Research Perspectives on Production, Functions and Diffusion Παροικία, Πάρος 8-9 Ιουλίου 2017 Paroikia, Paros July 8-9, 2017 Αίθουσα ‘Αρχίλοχος’ Hall ‘Archilochos’ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ - ORGANIZERS: Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων The Institute for Archaeology of Paros and the Cyclades Εργαστήριο Αρχαιολογίας & Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Rennes 2 LAHM - Université Rennes 2 ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – IN COLLABORATION: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου Paros Municipal Company for Cultural Development Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Αρχίλοχος’ - Cultural Society ‘Archilochos’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAM Σάββατο, 8 Ιουλίου – Saturday, July 8 Αίθουσα ‘Αρχίλοχος’ - Conference Hall ‘Αrchilochos’ 
18.00 Eγγραφή – Registration 
18.30 Έναρξη Συνεδρίου/Χαιρετισμοί – Opening ceremony/ Greetings Κήρυξη έναρξης εργασιών από τον Δήμαρχο Πάρου – Opening of the Conference Works by the Mayor of Paros 

Εναρκτήρια Συνεδρία – Opening Session Προεδρείο - Chair: Ντόρα Κατσωνοπούλου 
19.15 Φωτεινή Ζαφειροπούλου Η Κεραμική Δημιουργία στις Κυκλάδες της Γεωμετρικής και Ανατολίζουσας Εποχής Συζήτηση – Discussion 10’ 
20.15 Μουσική εκδήλωση – Musical performance 
21.00 Δεξίωση του ΙΑΠΚ – Reception by the IAPC 

Κυριακή, 9 Ιουλίου -Sunday, July 9 Αίθουσα ‘Αρχίλοχος’ - Conference Hall 'Archilochos' 2η Συνεδρία - Session 2 Προεδρείο - Chair: Φωτεινή Ζαφειροπούλου 
09.00 Πέγκυ Πάντου και Μαρία Κουτσουμπού Τοπικά Εργαστήρια Κεραμικής στο Γεωμετρικό και Αρχαϊκό Αιγαίο: Η Περίπτωση της Μήλου 
09.30 Μαϊλίντα Τσαμπίρη Ανιχνεύοντας τις Επιρροές στην Αρχαϊκή Ανάγλυφη Κεραμική της Μήλου 10.00 Μαρία Κουτσουμπού Εργαστήρια Κεραμικής στο Αρχαϊκό Αιγαίο: Τα Δεδομένα από το Ιερό της Κύθνου Συζήτηση – Discussion 15’ 
11.00 Επίσκεψη στο νεκροταφείο της Αρχαίας Πάρου/Γεωμετρικό Πολυάνδριον – Visit at the cemetery of Ancient Paros/Geometric Polyandrion Διάλειμμα - Coffee break 30’ 3η Συνεδρία - Session 3 Προεδρείο - Chair: Mario Denti
12.00 Γιάννος Κουράγιος, Robert Sutton και Eleni Hasaki Pottery of the Early Polis: Despotiko and Paros 12.30 Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου Cycladic Vases at the Geometric Despotiko: Origin, Context, Function and Implications Συζήτηση – Discussion 10’ 
13.30 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου – Visit at the Archaeological Museum of Paros 4η Συνεδρία - Session 4 Προεδρείο - Chair: Eleni Hasaki 
17.00 Mario Denti Local Productions of Cycladic Pottery in South Italy: Contexts, Destinations, Historical Reasons 
17.30 Maria Costanza Lentini Local Productions of Cycladic Pottery in Sicily: The New Finds of Naxos 
18.00 Anne Coulié και Christian Mazet The Potnia Theron between Paros and Thasos. Traditions and Innovations Συζήτηση – Discussion 15’ Διάλειμμα - Coffee break 30’ 
19.15 Τελικά Συμπεράσματα - Final Conclusions
 20.00 Aποχαιρετιστήριο Δείπνο στον ‘Αρχίλοχο’ – Farewell Dinner in ‘Archilochos’ Οργανωτική Επιτροπή - Organizing Committee Ντόρα Κατσωνοπούλου Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων // Professor of Archaeology, President of the Institute for Archaeology of Paros and the Cyclades Mario Denti Καθηγητής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Αρχαιολογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Rennes 2 // Professor of Archaeology and Ancient Art History, Director of Laboratory of Archaeology and History, Rennes 2 University Φωτεινή Ζαφειροπούλου Δρ. Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού // Dr. Honorary Ephor of Antiquities, Ministry of Culture
Πηγή : https://www.parianostypos.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...