15 Ιουλ 2017

Ενημέρωση και διαφωνίες για τον φορολογικό έλεγχο

Με συνεχείς επιστολές προς τα μέλη τους επαγγελματικοί φορείς καθώς και σύλλογοι επιστημονικών κλάδων ενημερώνουν για την απαίτηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών εγκατάστασης μηχανημάτων POS έως και την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει η κυβέρνηση, δηλαδή την 27η Ιουλίου.
Προειδοποιητικού ύφους επιστολές αποστέλλονται σε κάθε Σύλλογο – μέλος πανελλήνιων Οργάνων προκειμένου όσες κατηγορίες επαγγελματιών και επιστημόνων οφείλουν να προχωρήσουν στην είσπραξη μέσω μηχανημάτων POS, να καταφέρουν να αποφύγουν ενδεχόμενη επιβολή προστίμων.
Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει νέα ενημέρωση προς τον εμπορικό κόσμο μέσω των Εμπορικών Συλλόγων τους καθώς και αναφορά του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η τάξη του οποίου εξ αρχής όμως, διαφώνησε με την επιβολή του μέτρου στα ιατρεία, με φόντο την παραβίαση του ιατρικού απορρήτου.
Τελευταία προειδοποίηση. “Τσουχτερά” πρόστιμα
Εκ μέρους των εμπορικών Συλλόγων προς τα μέλη – καταστήματα όλης της χώρας επισημαίνονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45231/20-4-2017 Υπουργική Απόφαση, το σύνολο σχεδόν του λιανικού εμπορίου και όλοι οι συνάδελφοι έχουμε την υποχρέωση μέχρι 27 Ιουλίου 2017 να προμηθευτούμε και να εγκαταστήσουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα ανάλογα μηχανήματα POS για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στους παραβάτες, που δεν θα συμμορφωθούν με την υποχρέωση και την έγκαιρη προμήθεια και λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Επειδή η λήξη της ανωτέρω προθεσμία πλησιάζει (σε 21 ακριβώς ημέρες) και επειδή τα πρόστιμα είναι «τσουχτερά» για τους παραβάτες, συστήνουμε στους συναδέλφους μας να προβούν εγκαίρως στις αιτήσεις προμήθειας των POS και να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή ώστε το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό την 27η Ιουλίου, γιατί δεν επιτρέπονται λάθη και επιβαρύνσεις, σε αυτές τις ούτως ή άλλως δύσκολες εποχές.
Oι συνάδελφοι που θα προβούν ή έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας από 17 Ιουνίου και μέχρι τις 27 Ιουλίου, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή έχουν ακόμη ένα μήνα παράταση, μέχρι 27 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα όλοι όσοι προβαίνουν σε έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας οφείλουν να συμμορφώνονται εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή”.
ΠΙΣ: Αντιδρά λόγω ιατρικού απορρήτου
Από την πλευρά του, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με επιστολή τους προς τους κατά τόπους Συλλόγους εκφράζει τη σταθερή διαφωνία του, καθώς και τους βασικούς λόγους αυτής. Αυτούσια η ενημέρωσή του, έχει ως εξής: “Όπως έχετε ενημερωθεί, στις 20 Απριλίου 2017 εξεδόθη ΚΥΑ με αριθμ.45231, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τ.Β΄1445/27.4.2017. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ οι δικαιούχοι πληρωμής οι οποίοι διαθέτουν μεταξύ άλλων, κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ «Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων» ΚΑΔ 86.21) και Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων (ΚΑΔ 86.22), υποχρεούται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές.
Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ στο ΦΕΚ. (27 Ιουλίου 2017). Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι κατά της φοροδιαφυγής, αλλά είναι και υπέρ της προστασίας του λειτουργήματος της ιατρικής δραστηριότητος.
Όπως και οι δικηγόροι κάναμε ένσταση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι θεωρούμε ότι η ΚΥΑ της 20ης Απριλίου 2017 παρανόμως υπάγει τους ιατρούς στο πεδίο εφαρμογής της, παρότι οι ιατροί εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.
Κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ο ιατρός έχει σχέση με τον ασθενή σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (Ν.3418/2015), επομένως ο ασθενής δεν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και ο ιατρός δεν είναι «προμηθευτής» υπό την έννοια που παρέχεται στην Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.
Οι ιατροί δεν διαθέτουν ούτε «κατάστημα», ούτε «ταμείο», αλλά «ιατρείο» ή μονάδα παροχής φροντίδας υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.
Παράλληλα το ιατρικό απόρρητο πρέπει να προστατεύεται, καθόσον απορρέει όχι μόνο από τις Ιπποκρατικές αρχές, αλλά και από την ιατρική ηθική και δεοντολογία και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού-ασθενή και απορρέει από το Σύνταγμα (9 εδάφιο 1, ΕΣΔΑ 8), που προστατεύουν τα έννομα αγαθά της προσωπικής και οικογενειακής ζωής και της ιδιωτικής σφαίρας απορρήτου του ατόμου. Στη σχέση ιατρού και ασθενούς, ακόμα και η επιλογή του ειδικευμένου ιατρού και η επίσκεψη σε αυτόν, είναι ικανά να προσδιορίσουν όχι ακριβώς τη φύση της ασθένειας, αλλά ποιο σύστημα του ασθενούς αφορά, π.χ. επίσκεψη σε ιατρό καρδιολόγο, Ωρλ, Ψυχίατρο, Παθολόγο-Ογκολόγο, κ.λπ.. Επομένως και μόνη η χρέωση δια μέσου POS, είναι ικανή να άρει το ιατρικό απόρρητο. Μόνο για την άσκηση δημόσιου φορολογικού ελέγχου, επιτρέπεται η επεξεργασία, σε ότι αφορά τις δημόσιες αρχές, των εν λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Επομένως ζητήσαμε για λογαριασμό όλων των ιατρών μελών μας να γνωμοδοτήσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις παραπάνω ενστάσεις μας, εφαρμογής πληρωμών μέσω POS. Kαι πάλι τονίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, είναι υπέρ της τήρησης της νομιμότητος και της πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε το ιατρικό λειτούργημα και οι ιατρικές υπηρεσίες να μεταβληθούν από κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό σε καταναλωτικό αγαθό, με ότι αυτό συνεπάγεται”.
Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...