1 Αυγ 2017

Ενταξη και χρηματοδότηση για 3 έργα συνολικού προυπολογισμού 5.000.000€. κατέθεσε ο Δήμος Σερίφου

Κατόπιν Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την «Υποβολή προτάσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)», καλούνται οι ΟΤΑ και λοιποί Φορείς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να προτείνουν για ένταξη και χρηματοδότηση, με βάση τις αναπτυξιακές τους προτεραιότητες, έως 3 έργα μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000€.

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και η άρση των εμποδίων και η δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση κυρίως των νέων, στα νησιά.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να αφορούν σε έργα ή μελέτες, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ΠΕΠ Ν. Αιγαίου (με βάση την εξειδίκευσή του), ενώ η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την επιλογή των έργων.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα προτεινόμενα προς υποβολή έργα στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ωριμότητας σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα αυτών είναι τα εξής:

1) «Στερέωση, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτηρίου πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε πολιτιστικό κέντρο», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.900.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2) «Έργα διαχείρισης λυμάτων Σερίφου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.410.390,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 3) «Αποκατάσταση σχολικών κτιρίων και Δημαρχείου Σερίφου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 596.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πηγή : 

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...