30 Αυγ 2017

Ακτινογραφία... συντήρησης σχολικών μονάδων της Πάρου

Στην εκτενή παρουσίαση των παρεμβάσεων συντήρησης και αναβάθμισης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου προχώρησε η Δημοτική Αρχή αναφορικά με τα έτη 2016 και 2017, γνωστοποιώντας προς τη νησιώτικη τοπική κοινωνία τα πεπραγμένα της τελευταίας διετίας, που χαρίζουν ένα ποιοτικότερο σχολικό περιβάλλον στους μαθητές του νησιού. 

 Μέσω μίας συνολικής παρουσίασης των αποφάσεων των Σχολικών Επιτροπών, στο περιεχόμενο της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι εργασίες στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά Σχολεία, καθώς επίσης στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Πάρου, η Δημοτική Αρχή ενημερώνει τους Παριανούς για την προσπάθεια βελτίωσης του περιβάλλοντος των μικρών και μεγαλύτερων παιδιών, σημειώνοντας επιπλέον και ορισμένους από τους σημαντικούς στόχους που έχουν τεθεί προς ικανοποίηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 “Kύρια προτεραιότητα μας αποτελεί η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και ιδίως των παιδιών, τα οποία είναι το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού του Τεχνικού Προγράμματος διατέθηκε για την βελτίωση και συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων του νησιού και για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών.

 Επιπλέον, σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Περιφέρεια, ΕΣΠΑ, ΠΕΔ κλπ οι μελέτες, η υλοποίησή και η επίβλεψή τους γίνεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου” υπογραμμίζει προλογικά η Δημοτική Αρχή στον απολογισμό της, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2017 – 2018. Αξίζει να αναφερθεί πως για τα έτη 2016 και 2017 ο Δήμος Πάρου δαπάνησε ποσό 68.000 ευρώ (ΣΑΤΑ) ενώ αξιοποιεί και τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους.  

Συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των Νηπιαγωγείων 

 Ειδικότερα, εξαιρετικά σημαντικός αξιολογείται ο απολογισμός, αλλά και η προετοιμασία του Δήμου Πάρου στο πεδίο των Νηπιαγωγείων. Πιο αναλυτικά, για το σχολείο της Παροικιάς έχει προβλεφθεί ο διαγωνισμός για τη γεωτεχνική μελέτη στο Αγροκήπιο Παροικιάς.

 Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017 από τον Δήμο Πάρου και θα ακολουθήσει η μελέτη της Υπηρεσίας ή από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για νέα κτιριακά έργα στο οικόπεδο που θα στεγάσει ένα νέο Νηπιαγωγείο. Όσον αφορά στο Νηπιαγωγείο Νάουσας έχει προγραμματισθεί η κατασκευή διαχωριστικού ηχομονωτικού τοίχου και για το Νηπιαγωγείο Μαρμάρων έχει γίνει τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας και συντήρηση των οργάνων και τοποθέτηση νέων, στο προαύλιο. 

 Στα ανωτέρω, πρέπει να προστεθεί πως έχει εγκαινιαστεί και το Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς, ενώ προωθήθηκαν εργασίες συντήρησης στο Νηπιαγωγείο του Δρυού και για το Νηπιαγωγείο Μάρπησσας έχει προγραμματισθεί η κατασκευή περίφραξης ασφαλείας στον αύλειο χώρο, η τοποθέτηση νέου δαπέδου στην αίθουσα με κεραμικά πλακίδια GROUP4 και η αλλαγή θύρας.

 Εκτεταμένες παρεμβάσεις στα Δημοτικά Σχολεία

 Στο πεδίο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να αναφερθεί πως έχουν υπάρξει εκτεταμένες εργασίες και παρεμβάσεις στο σύνολο των Δημοτικών Σχολείων. Συγκεκριμένα, στο 1ο Δημοτικό Πάρου έχουν γίνει έργα βελτίωσης στην εξέδρα δίπλα από το γήπεδο μπάσκετ ενώ τα τοιχία παραπλεύρως τοποθετήθηκαν σε ασφαλέστερη απόσταση. 

Ακολούθως, θα γίνει θερμομόνωση – υγρομόνωση της οροφής του κεντρικού κτιρίου και αντικατάσταση μικρού αριθμού εξωτερικών κουφωμάτων ενώ προβλέπονται εργασίες εξωραϊσμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πάρου. Στο ίδιο κτίριο προωθείται η αποκατάσταση όλων των εναθρακωμένων σκυροδεμάτων εξωτερικά του κτιρίου ενώ ακόμη θα γίνει βαφή των αποκαταστάσεων. 

Παράλληλα, στο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας ξεκίνησε η κατασκευή περίφραξης ασφαλείας στον αύλειο χώρο και προβλέπεται η επισκευή φρεατίων απορροής ομβρίων αύλειου χώρου ενώ σχετικά με το Δημοτικό Αγκαιριάς πρέπει να αναφερθεί πως επισκευάστηκε προστατευτική πέργκολα την είσοδο του σχολείου για να προστατεύει τα παιδιά από τον ήλιο και τη βροχή, κατασκευάστηκε στηθαίο – κάγκελο και προγραμματίζεται η αντικατάσταση όλων των παραθύρων του νέου κτιρίου. Συμπληρωματικά, στο Δημοτικό Σχολείο Λευκών – Κώστου (Λεύκες) υλοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και τοποθετήθηκε περίφραξη ασφαλείας (κάγκελο) ενώ υπήρξε μέριμνα για τον χρωματισμό των κουφωμάτων.

 Εκτός από τις γενικότερες εργασίες συντήρησης, επιβάλλεται να υπογραμμισθεί η μέριμνα για την τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ στο Νηπιαγωγείο. Τέλος, όσον αφορά στο Δημοτικό Αρχιλόχου – Μάρπησσας καταγράφηκε η ολοκλήρωση της κατασκευής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ενώ τον Σεπτέμβρη θα υπογραφεί η σύμβαση εκτέλεσης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αναβάθμιση Δημοτικού Αρχιλόχου». Για το ίδιο σχολείο μάλιστα, έχει διεξαχθεί ο διαγωνισμός για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Αναβάθμιση Δημοτικού Αρχιλόχου» για το οποίο αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσής του τον Σεπτέμβρη και καθώς το έργο είναι προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, στο πλαίσιο αυτού θα γίνει διαμόρφωση στο δεύτερο τμήμα του σχολικού κτιρίου. 

Πρέπει να αναφερθεί πως θα δημιουργηθούν δύο επιπρόσθετες αίθουσες, θα μεγαλώσει μια υφιστάμενη αίθουσα και θα τροποποιηθεί η διαρρύθμιση των αποθηκών ενώ επίσης, προβλέπεται τοποθέτηση υγρομόνωσης και θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου (στο ημιτελές τμήμα της προσθήκης), τοποθέτηση πέργκολας εξωτερικά του κτιρίου, αντικατάσταση των κουφωμάτων και τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο τμήμα του κτιρίου που ολοκληρώνεται όπως τοποθέτηση σωμάτων θέρμανσης, ηλεκτρολογικών δικτύων, αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα, ο οποίος λόγω των νέων χώρων καθίσταται ανεπαρκής, τοπικές επεμβάσεις στους υπαίθριους χώρους ώστε το σχολείο να γίνει πλήρως προσβάσιμο από Α.Μ.Ε.Α. και τοποθέτηση ειδών υγιεινής κατάλληλων προς χρήση από ΑΜΕΑ. 

 Έμφαση στις κτιριακές υποδομές των Γυμνασίων

 Ο Δήμος Πάρου πραγματοποίησε εργασίες αναβάθμισης και στα Γυμνάσια του νησιού, ενώ προγραμματίζει σοβαρές παρεμβάσεις και ειδικότερα, στο Γυμνάσιο Παροικιάς επισκευάστηκαν οι πέργκολες και βάφτηκε το γήπεδο μπάσκετ ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη «Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας» με την επιλογή τριών αναδόχων για τη σύνταξη των αντίστοιχων προμελετών.

 Συμπληρωματικά, στο Γυμνάσιο Νάουσας πραγματοποιήθηκαν εργασίες βελτίωσης και επισκευής, εξωραϊσμού, συντηρήσεων και χρωματισμών και έγινε πλήρης αποκατάσταση παλαιών αιθουσών (Θέρμανση –υγρομόνωση) ενώ με την επισκευή του παλαιού κτιρίου λύθηκε το χρόνιο ζήτημα της στατικής του ανεπάρκειας. Επιπρόσθετα, έγινε αλλαγή του τάπητα στο Γήπεδο μπάσκετ και τοποθέτηση ειδικού συρματοπλέγματος και αξίζει να αναφερθεί πως, έχει προγραμματιστεί η αλλαγή των κουφωμάτων στην αίθουσα υπολογιστών και στη βιβλιοθήκη. 

 Αναφορικά με το Γυμνάσιο του Αρχιλόχου έχει προγραμματιστεί: Νέα θερμομόνωση – υγρομόνωση της οροφής, αποκατάσταση όλων των ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων, αντικατάσταση καταστραμμένων θυρών και πλακιδίων τοίχου στα αποχωρητήρια, τοποθέτηση υδρορροών –όπου είναι απαραίτητο, κατασκευή υγρομόνωσης σε όλα τα ισόγεια βοηθητικά κτίσματα και αλλαγή όλων των εξωτερικών κουφωμάτων του 1ου ορόφου. 

 Αυξημένη προσοχή και για τα Λύκεια 

 Ο διετής απολογισμός της Δημοτικής Αρχής Πάρου ολοκληρώνεται με την αναφορά των έργων στα Λύκεια του νησιού. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της επισκευής του Λυκείου Παροικίας πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξωραϊσμού, συντηρήσεων και χρωματισμών, αποκαταστάθηκαν τα εναθρακωμένα σκυροδέματα και τα φουσκωμένα επιχρίσματα και αντικαταστάθηκε ο τάπητας του γηπέδου μπάσκετ και οι πέργκολες των κτιρίων. 

Σχετικά με το Λύκειο Νάουσας είναι προγραμματισμένη η τοποθέτηση ειδικού συρματοπλέγματος στο γήπεδο και προβλέπεται η αποπεράτωση της θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά. Τέλος, για το ΕΠΑΛ Πάρου προγραμματίσθηκε η αντικατάσταση μικρού αριθμού κουφωμάτων, εκτελούνται εργασίες νέας διαμόρφωσης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και θα γίνει περαιτέρω αντικατάσταση κουφωμάτων. Σχετικά αρχεία: Σχολεία_

ΔήμοςΠάρου.pdf  Σχολεία_ΔήμοςΠάρου.pdf


Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...