29 Αυγ 2017

Ανάδειξη περιοχών Natura σε τρία Κυκλαδονήσια

O φυσικός πλούτος τριών νησιών στις Κυκλάδες και ειδικότερα, τμήματά του, που ανήκουν στο δίκτυο Natura πρόκειται να αναδειχθούν σημαντικά στο άμεσο μέλλον, μέσω της εκτέλεσης του απαιτούμενου έργου που προβλέπει η σύμβαση ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την προστασία και ανάδειξη των συγκεκριμένων ζωνών στο νησιώτικο σύμπλεγμα του Ν. Αιγαίου, η οποία και τίθεται προς έγκριση σήμερα στο σώμα του δημοτικού συμβουλίου της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. 

 Με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, περιοχές της Σύρου, της Νάξου και της Τήνου πρόκειται να υποδεχθούν κατάλληλες δράσεις που θα αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές Αρχές, με κοινό στόχο την περαιτέρω αναβάθμισή τους, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ευαισθητοποίηση κι ενημέρωση των πολιτών, αλλά και την προβολή τους, μέσω εναλλακτικών τρόπων ανάπτυξής τους.

 Πρέπει να τονισθεί πως η σχετική εισήγηση τίθεται προς ψήφιση κατόπιν της ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σε προγενέστερη συνεδρίαση, να ανταποκριθεί στην πρόταση διεκδίκησης χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση της πράξης “Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών Natura και δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών”. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης με φόντο το όφελος και στα τρία νησιά που προαναφέρθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 202.973 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ενώ η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες.  

Διαχειριστικές προτάσεις, ευαισθητοποίηση και ανάδειξη για Σύρο, Νάξο και Τήνο 

 Ειδικότερα, η εν λόγω προγραμματική σύμβαση αφορά σε ένα έργο διάρκειας τριών χρόνων, μέσω του οποίου θα εφαρμοστεί “πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης για την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης και πληροφόρησης για την περιβαλλοντική κατάσταση και τις απειλές του συστήματος των τριών λιμνών στην περιοχή Αγίου Προκοπίου στη Νάξο και της εκβολής Λιβάδας στην Τήνο” ενώ επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί “η ανάδειξη και δημιουργία δύο εκπαιδευτικών διαδρομών στο νησί της Νάξου, με συνοδευτική εκπαίδευση εμπλεκόμενων φορέων, σήμανση και καθαρισμό” και σαφώς στο πλαίσιο των εν λόγω δράσεων “θα γίνουν διαχειριστικές προτάσεις για τους υγροτόπους”. Πέραν των ανωτέρω, για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων “θα γίνει ανάδειξη δύο εκπαιδευτικών διαδρομών με συνοδευτική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων, σήμανση και καθαρισμό” ενώ ακόμη προβλέπεται “η δημιουργία ενός επιστημονικού δικτύου και στα 3 νησιά της μελέτης”. Από το γενικό πλάνο της δράσης, δεν παραβλέπεται η ανάπτυξη μίας σειράς συναντήσεων και λοιπών προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. 

Περιβαλλοντικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον για δύο διαδρομές στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων

 Με αφορμή τα ανωτέρω, πρέπει να υπενθυμιστεί πως ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης είχε πάρει απόφαση να συμμετάσχει στην πρόταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξηγώντας με σαφήνεια την πρόταση και την επιθυμία του “να δημιουργηθούν δύο διαδρομές περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κατάλληλες να απευθυνθούν κυρίως σε μαθητές, γυμνασίου – λυκείου κατά τη διάρκεια των σχολικών επισκέψεων στο νησί μας”.

 Σύμφωνα με όσα είχαν τονισθεί σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου από την αρμόδια εισηγήτρια – υπάλληλο του Δήμου, Γεωργία Βαρελά, “Ο σχολικός τουρισμός παρουσιάζει αύξηση στη Σύρο και θα θέλαμε ως Δήμος να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σχολικές ξεναγήσεις στους μαθητές που επιλέγουν το νησί μας ως προορισμό της σχολικής τους εκδρομής.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος πρότεινε την αναβάθμιση δύο διαδρομών (καθαρισμός, ενημερωτικές πινακίδες, σήμανση), να δημιουργηθούν ενημερωτικά εργαλεία για τους μαθητές (φυλλάδιο, ιστοσελίδα, εφαρμογή σε κινητό με τις πληροφορίες των περιοχών αυτών) και να εκπαιδευτεί κατάλληλο προσωπικό του Δήμου καθώς και εθελοντές όπου θα αναλαμβάνουν χωρίς χρέωση την ξενάγηση σχολείων μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους των σχολικών εκδρομών ή και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων”.

 Επίσης, είχε διευκρινίσει πως, “οι ξεναγήσεις θα προταθούν και στο σύνολο των σχολείων του νησιού της Σύρου” ενώ τέλος, σημείωσε πως, “κατόπιν συνεννόησης και εάν υπάρχει διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό θα μπορούν να γίνονται ξεναγήσεις και σε επισκέπτες του νησιού χωρίς χρέωση π.χ. μία φορά την εβδομάδα αφού συμπληρωθεί ικανός αριθμός αιτημάτων”. Από την πλευρά της τονίσθηκε μάλιστα πως, οι δύο διαδρομές που ακολουθούν, προτάθηκαν κι επιλέχθηκαν ώστε να μην είναι επικίνδυνες, να είναι μεσαίας απόστασης και να παρουσιάζουν περιβαλλοντικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον: Διαδρομή 1: Μύτακας – Παπούρι – Βαρβαρούσα (περίπου 5,5 χλπ) και Διαδρομή 2: Κάμπος – Γριά Σπηλιά – Γράμματα (περίπου 5,5 χλμ).

 Βιώσιμη ανάπτυξη

 Αξίζει να υπενθυμιστεί πως στο πλαίσιο της πρόσκλησης στην οποία και ανταποκρίθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υποβάλλοντας σχετική πρόταση προς όφελος των τριών νησιών, διευκρινίζονταν τα ακόλουθα αναφορικά με τον σκοπό των δράσεων: Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων πλάνων διαχείρισης των οικοσυστημάτων συνεπάγεται τόσο την προστασία αυτών, όσο και την ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, η ενθάρρυνση της χρήσης πράσινης υποδομής για τη διασφάλιση της ενίσχυσης των φυσικών διαδικασιών, αποτελεί νέα στρατηγική της ΕΕ και είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο που χρησιμοποιεί τη φύση για την εξασφάλιση οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών. Στόχοι των επιμέρους δράσεων αποτελούν η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των υπολοίπων φυσικών αξιών των οικοσυστημάτων, η προστασία των φυσικών διαθεσίμων από συγκρουόμενες χρήσεις γης, η παροχή πρόσβασης του κοινού σε αυτές τις περιοχές, η αειφορική χρήση των οικοσυστημάτων, η ανάδειξη των οικοσυστημάτων ως αξιόλογα στοιχεία και πόροι της Περιφέρειας, η συνεισφορά στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη κλπ.”. 
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...