1 Αυγ 2017

Εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"

Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-30 προτίθεται να υλοποιήσουν η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ" σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ACADEMY SKILLS ΕΠΕ.
Τα σεμινάρια αναφέρονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
2. Διοίκηση τουριστικών καταλυμάτων, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
3. Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
4. Η/Υ διαδικτυακό μάρκετινγκ, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
5. Bartender - Servis( Ποιοτική Εστίαση – Εξυπηρέτηση) , 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
6. Αγγλική Ορολογία στην Εξυπηρέτηση Πελατών, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
7. Πρώτες Βοήθειες – Πρόληψη ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο , 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
8. Στέλεχος Υποστήριξης Δημοσίων Σχέσεων , 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες δομές όπως ορίζει η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ .
Περιοχές υλοποίησης Σεμιναρίων:
Σύρο
Τήνο
Μύκονο
Πάρο
Νάξο
Σαντορίνη
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ", οι οποίες έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,24%) για το έτος 2016 και απασχολούν από 1-30 εργαζόμενους.
Στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι) προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα :
ð των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
ð των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
ð το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη
υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).
Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα παραπάνω κόστος καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλλαν και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Φ/Α Ταυτότητας
2. Φ/Α Τραπεζικού Βιβλιαρίου
3. Φ/Α Νόμιμου Παραστατικού που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ.
*για τους εποχιακούς εργαζόμενους θα χρειαστεί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών να προσκομίσουν την «λύση σύμβασης εργασίας» της προηγούμενης εργασιακής περιόδου , ή η σύμβαση εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης .
Σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, μπορούν να προσκομίσουν:
• Βεβαίωση από το Εργατικό Κέντρο όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα καθώς και η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται.
Υποβολή αιτήσεων: έως και 04 Σεπτεμβρίου 2017.
Πληροφορίες:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"
Μουράτη Ειρήνη 2105561671 εσωτ. 111 – κιν. 6981214579 .
Πηγή : http://www.naxostimes.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...