3 Αυγ 2017

Ένα ακόμη διεθνές συνέδριο στην Τήνο

Στην κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης και του συνεδριακού τουρισμού, κινείται ο Δήμος Τήνου, με την απόφασή του να συνδιοργανώσει, μαζί με το Διεθνές Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και να φιλοξενήσει το 11ο Διεθνές Συμπόσιο SDEMPED.
Συνδιοργανώνοντας το 11ο Διεθνές Συμπόσιο για την αναγνώριση σφαλμάτων σε ηλεκτρονικές μηχανές και ηλεκτρονικά ισχύος (SDEMPED), του Διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 30-31 Αυγούστου 2017, ο Δήμος Τήνου ενισχύει την εικόνα του νησιού, ως κατάλληλου προορισμού για τη διοργάνωση συνεδρίων.
Συνδιοργάνωση και κάλυψη εξόδων μετακίνησης
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Σιώτος, εισηγήθηκε το θέμα, θέτοντας υπόψιν του Σώματος την αίτηση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του SDEMPED 2017 (ΙΕΕΕ), κ. Ηλία Στράνγκα, με την οποία γίνεται γνωστό στο Δήμο, ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας συνδιοργανώνεται το «11ο Διεθνές συμπόσιο για την αναγνώριση σφαλμάτων σε ηλεκτρονικές μηχανές και Ηλεκτρονικά ισχύος – SDEMPED 2017». Το ανωτέρω συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Τήνο στον συνεδριακό χώρο του ΙΤΗΠ την 30η & 31η Αυγούστου 2017 με την συμμετοχή περίπου εκατόν πενήντα συνέδρων. Στο αίτημά του ο κ. Στράγκας προτείνει την συνδιοργάνωση αυτού με τον Δήμο Τήνο, ο οποίος καλείται να καλύψει τις δαπάνες μεταφοράς των συνέδρων την 31η Αυγούστου από το κατάλυμα (Ακτή Αιγαίου) στους χώρους του συνεδρίου και αντίστροφα και την 30η Αυγούστου από το συνεδριακό χώρο του ΙΤΗΠ στον Πάνορμο και αντίστροφα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την συνδιοργάνωση με το Διεθνές Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και το Πανεπιστήμιο Πάτρας του «11ου Διεθνούς συμποσίου για την αναγνώριση σφαλμάτων σε ηλεκτρονικές μηχανές και Ηλεκτρονικά ισχύος – SDEMPED 2017» και την ψήφιση πίστωσης 1.488,00 € ευρώ, σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017 για την κάλυψη την ανωτέρω δαπάνης και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι «παρών» δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης, κ.κ. Παναγιώτης Κροντηράς, Ιωάννης Ζαλώνης, Αντώνιος Ξενόπουλος, Νικόλαος Γκίζης, Φραγκίσκος Αμοιραλής και Εμμανουήλ Λούβαρης.
Σαφής στοχοθεσία και επικέντρωση στον άνθρωπο
Το Διεθνές Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕΕ) είναι η μεγαλύτερη οργάνωση στον κόσμο, σε ό,τι αφορά στα τεχνικά επαγγέλματα και όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, αφοσιώνεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας προς όφελος της ανθρωπότητας, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να υπηρετεί τους επαγγελματίες σε όλες τις εκφάνσεις, του ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και υπολογιστικού τομέα, καθώς και άλλες, συγγενείς περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας, που ουσιαστικά διέπουν τον σύγχρονο πολιτισμό.
Το IEEE στοχεύει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα και για τους επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ενώ αναγνωρίζεται διεθνώς για την προσφορά του στον τομέα της τεχνολογίας και των τεχνολόγων.
Συγκεκριμένα, οι στόχοι του για την περίοδο από το 2015 έως και το 2020 αφορούν σε:
·         Διεύρυνση και ενίσχυση των δυναμικών, επιδέξιων, ευέλικτων και ποικιλόμορφων κοινοτήτων, προκειμένου να βοηθήσουν επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, να μοιραστούν, να συνεργαστούν, να διαμορφώσουν δίκτυα, να μιλήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους.
·         Παροχή τεχνικά άρτιων φόρουμ για συζήτηση, ανάπτυξη και διάδοση αξιόπιστων γνώσεων, σχετικών με τις παραδοσιακές τεχνολογίες και ταυτόχρονη εστίαση περισσότερο στις πηγές, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των επαγγελματιών που δουλεύουν στις αναπτυσσόμενες και καινοτόμες τεχνολογίες.
·         Πρωτοπορία στις ανθρωπιστικές προσπάθειες παγκοσμίως, για τη χρήση της τεχνολογίας ως λύσης στα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα του κόσμου.
·         Εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας του ΙΕΕΕ, προκειμένου να παρασχεθεί σε κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, άλλους φορείς, αλλά και στο κοινό, καινοτόμες και πρακτικές προτάσεις, για την αντιμετώπιση ζητημάτων της δημόσιας διοίκησης.
Πρωτοβουλίες-κλειδιά για την υποστήριξη των παραπάνω στόχων, σύμφωνα με το ΙΕΕΕ, είναι οι εξής:
-          Παροχή περισσότερων ευκαιριών, προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την αύξηση της αξίας του Ινστιτούτου στους επαγγελματίες του κλάδου και ειδικότερα στους νεότερους επαγγελματίες και τους νέους επιχειρηματίες.
-          Διασφάλιση της βιωσιμότητας και της σχετικότητας των βασικών δραστηριοτήτων, σε προδιαγραφές, συνέδρια, εκπαίδευση και δημοσιεύσεις, με την παράλληλη παροχή αυξημένων αξιών στα μέλη.
-          Ανάπτυξη προγραμμάτων στις δημόσιες υπηρεσίες, επικεντρωμένες στη γνώση και την τεχνολογία και σε συνάρτηση με τη δημόσια διοίκηση και τις ανθρωπιστικές προσπάθειες
-          Εκτίμηση και προσαρμογή οργανωτικών δομών και διαδικασιών, προκειμένου να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη διατήρηση της οικονομικής και βιώσιμης υγείας του Ινστιτούτου.
Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...