7 Μαρ 2017

Αντιδρά το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου και ζητά την αναστολή των διαδικασιών ανάρτησης των χαρτών των νησιών, με σχετική απόφαση των μελών του

Την κάθετη αντίθεσή του στη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση σχετικά με την “άρον άρον σύνταξη και ανάρτηση των δασικών χαρτών” εν προκειμένω των νησιών του Ν. Αιγαίου εξέφρασε το περιφερειακό συμβούλιο, μέσω απόφασής του, στο περιεχόμενο της οποίας ζητά άμεσα την αναστολή των διαδικασιών ανάρτησής τους, με φόντο τις “τεράστιες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις” που διαφαίνεται πως θα προκύψουν.
Το μείζονος σημασίας θέμα απασχόλησε έντονα την πρόσφατη συνεδρίαση του αιρετού περιφερειακού οργάνου, με την πλειοψηφία των παρατάξεων να τάσσεται υπέρ της κύριας επιχειρηματολογίας των αποφάσεων της ΕΝΠΕ, αλλά και της ΚΕΔΕ, που επισημαίνουν την τεράστια ανησυχία τους για την “απώλεια της κυριότητας χιλιάδων ιδιοκτησιών” καθώς και την “καταστροφή του αγροτικού χαρακτήρα πολλών εκτάσεων”.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίσθηκε μεταξύ άλλων, πως, οι πολίτες από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και μετά, έρχονται αντιμέτωποι με μία διαδικασία που απαιτεί κόστος, το οποίο επιβαρύνει τους ίδιους, στην περίπτωση που θέλουν να προβούν σε προσφυγή, ενώ επισημάνθηκε κατηγορηματικά η απαίτησή τους, το τελικό δασικό υπόβαθρο, να υπάρξει η δυνατότητα να καθοριστεί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
Υπογραμμίζεται πως, στη σχετική ενημέρωση του σώματος προχώρησε ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίο, Παναγιώτης Βενέρης

Απρόσωπη διαδικασία”, αξιώσεις δημοσίου, βάρος σε ιδιώτες
Προτού υπερψηφιστεί η πρόταση κατάθεσης αιτήματος αναστολής της ανάρτησης των δασικών χαρτών, υπήρξε αναλυτικότατη αναφορά και για τη διαδικασία που επιβάλλεται προς κάθε πολίτη να ακολουθήσει, στην περίπτωση που διατηρεί ένσταση και αντίρρηση. “Καλείται ο πολίτης εντός δύο μηνών από την ανάρτηση του δασικού χάρτη να αντεπεξέλθει σε μία σύνθετη και εν πολλοίς απρόσωπη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αντιρρήσεων (εννοείται ότι δίχως τεχνικό συμβούλιο είναι σχεδόν αδύνατο να ανταποκριθεί) προκειμένου να εξαιρεθούν ενδεχομένως ορισμένα τμήματα από τους δασικούς χάρτες, ενώ οι αντιρρήσεις αυτές μαζί με τις ενδεχόμενες άλλων Υπηρεσιών (πολεοδομίες) κλπ που αφορούν στα όρια των οικισμών, τις οικιστικές πυκνώσεις κλπ ή Υπηρεσίες αναδασμού, Περιφέρειες κλπ), θα εξετασθούν σε δεύτερο χρόνο και αφού έχουν θεσμοθετηθεί οι δασικοί χάρτες” ανέφερε ο εισηγητής, σημειώνοντας παράλληλα πως, “Στο μεσοδιάστημα θα έχει ισχύ ο δασικός χάρτης για κάθε δικαιοπραξία (συμβόλαια, οικοδομικές άδειες κλπ)”.
Εστιάζοντας παρακάτω στα δεδομένα του Νοτίου Αιγαίου, γνωστοποίησε πως, “μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες για τα νησιά Σύμη, Πάτμος, Αρκιοί, Σύρος, Μύκονος, Σίφνος, Μήλος, Κίμωλος” εξηγώντας πως, “Από την ανάγνωση των αντίστοιχων χαρτών διαπιστώνεται αρκετά μεγάλη απόκλιση όσον αφορά στην απεικόνιση των δασικών εκτάσεων μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, δίχως σε πρώτη ανάγνωση αυτό να αιτιολογείται από τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες”. Μάλιστα όπως σημείωσε, “στις Κυκλάδες οι δασικές εκτάσεις που απεικονίζονται στους χάρτες σε σχέση με την έκταση του νησιού είναι σαφώς μικρότερες σε αναλογία με αυτές των Δωδεκανήσων. (...)” ενώ σύμφωνα με όσα συμπλήρωσε, “με μία λεπτομερή ανάγνωση φαίνεται ότι ενώ τα κριτήρια και οι προδιαγραφές είναι ίδιες, ωστόσο, η ερμηνεία και η απεικόνισή τους στους χάρτες ποικίλει από νομό σε νομό με αποτέλεσμα σε ορισμένες των περιπτώσεων εκτάσεις με ίδια χαρακτηριστικά να έχουν διαφορετική κατηγοριοποίηση”. Προτού προβεί στα συμπεράσματα και την πρόταση της Περιφερειακής Αρχής, κατέστησε σαφές πως, “Με την ένταξη μίας περιοχής σε δασικό καθεστώς, αυτομάτως αυτή τεκμαίρεται ως δημόσια έκταση και το δημόσιο εγείρει τις κατά νόμο αξιώσεις ενώ το βάρος της απόδειξης περί του αντιθέτου πέφτει στον ιδιώτη”.
Να καταρτιστεί ένα υπόβαθρο αδιαμφισβήτητο”
Αν και όπως επεσήμανε κατηγορηματικά, “Η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας και επομένως η σύνταξη και θεσμοθέτηση των αντίστοιχων δασικών χαρτών, αποτελεί υποχρέωση του κράτους συνταγματικά κατοχυρωμένη” και “Για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια απαιτείται ανάληψη ευθύνης τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο και μέσα από διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την κατά το δυνατόν ορθότερη εφαρμογή του όλου εγχειρήματος”, υπογράμμισε πως, “Η διαδικασία αυτή επειδή ακριβώς αφορά τόσο σε περιβαλλοντικές παραμέτρους και κοινή ωφέλεια όσο και σε εμπράγματα δικαιώματα των πολιτών αλλά και στην εν γένει αναπτυξιακή διαδικασία και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν είναι τοπικού περιεχομένου αλλά αφορά σε όλη την χώρα, πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο δίχως σπουδή και αμφισβητήσεις”. Βάσει των ανωτέρω, ο κ. Βενέρης στην εισήγησή του, τόνισε πως, “Θεωρούμε ότι η άρον άρον σύνταξη, ανάρτηση θεσμοθέτηση των δασικών χαρτών δίχως τη διασφάλιση ότι έχουν ληφθεί υπ΄ όψιν όλες οι παράμετροι και η απαραίτητη συνεργασία όλων των συνεμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα υπόβαθρο αδιαμφισβήτητο, ενδέχεται να επιφέρει αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με διαρκείς αμφισβητήσεις και προσφυγές ενώπιον του ΣτΕ που στην ουσία θα ακυρώνουν και τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος”.
Αναστολή για εύλογο χρονικό διάστημα”
Κατόπιν των ανωτέρω, προχώρησε στην εισήγηση, καλώντας το περιφερειακό συμβούλιο να στηρίξει “τη λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος αναστολής της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών για εύλογο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ, έτσι ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσδιορισμού όλων των παραμέτρων που συνυπεισέρχονται στη διαμόρφωση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, αλλά και τη διαμόρφωση διαδικασιών υποβολής αντιρρήσεων που θα διασφαλίζουν την καλύτερη συνεργασία διοίκησης – διοικούμενου ενδεχομένως κατά τα πρότυπα σύνταξης του εθνικού κτηματολογίου, την κατά το δυνατόν άρση των αντίστοιχων οικονομικών επιβαρύνσεων αλλά και την άπαξ και εφ΄ όλης της ύλης θεσμοθέτηση του τελικού προϊόντος μετά την πλήρη επεξεργασία των υποβαλλόμενων αντιρρήσεων και των λοιπών παραμέτρων”.
Αξίζει να σημειωθεί πως, οι παρατάξεις ομόφωνα στήριξαν το αίτημα της αναστολής, ωστόσο η Λαϊκή Συσπείρωση διαφοροποιήθηκε στο κομμάτι της πολιτικής κριτικής, αναδεικνύοντας τη “βαθύτερη στόχευση” του όλου εγχειρήματος, που όπως υποστήριξε η επικεφαλής τους, Μαρία Χατζηγιάννη, αποτελεί “την συγκέντρωση γης, για να την δώσουν τσάμπα εκεί που θέλουν”. Υποστήριξε μάλιστα πως, χρήσιμο θα ήταν το περιφερειακό συμβούλιο στο ψήφισμά του, να μεριμνούσε για τη μη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων αδυνατούν να στηρίξουν μία ένσταση, τονίζοντας τέλος, πως, η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών πρέπει να γίνει με ορθό τρόπο και σαφώς με άξονα – μεταξύ άλλων – “την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων”
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...