4 Μαρ 2017

Χρηματοδοτικό εργαλείο για την απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα

Άρθρο που προβλέπει δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου , για τη σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα των μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου (παλαιές μονάδες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) προστέθηκε στο Κείμενο Συμφωνίας του Συμβουλίου των υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε σχετικά με την πρόταση Οδηγίας για την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου.
Ο στόχος θα επιτευχθεί με συγχρηματοδότηση, σε ποσοστό 60%, από τα έσοδα εκπλειστηριασμού έως 20 εκατομμυρίων αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών μέχρι το 2020, τα οποία θα κατευθυνθούν για υποδομές στα νησιά του Αιγαίου μέσω, κυρίως, της διασύνδεσης τους με το ηπειρωτικό δίκτυο (έργα ΑΔΜΗΕ). Κατά τις εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προς την αναμενόμενη τιμή των ρύπων, τα άμεσα έσοδα υπολογίζονται σε 400 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2030.
Ως γνωστόν, προηγήθηκε τροπολογία του Ευρωκοινοβουλίου με την οποία προτάθηκε η ένταξη της Ελλάδας στο νέο Ταμείο Εκσυγχρονισμού του Ηλεκτροπαραγωγικού Τομέα που δημιουργείται για την περίοδο 2021 – 2030. Προϋπόθεση για να συμμετάσχει μια χώρα στο ταμείο είναι το ΑΕΠ της να βρίσκεται κάτω από το 60% του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου το 2013. Η Ελλάδα, τη χρονιά εκείνη ήταν λίγο πάνω από το 60%, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επωφεληθεί. Το ειδικό άρθρο αποδέχεται ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών, δεδομένου ότι είχε το 2014 κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο του 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μειώθηκε στο 59%).
Αναφέρεται σαφώς ότι τα δικαιώματα μπορούν να ζητηθούν σε περίπτωση που μια επένδυση για υποδομές απεξάρτησης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών της επικράτειάς της από τον άνθρακα «δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί λόγω περιορισμένης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και με τη θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της επένδυσης».
Οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου θα συνεχιστούν έως ότου συμφωνηθεί το τελικό κείμενο του σχεδίου Οδηγίας (αυτό αναμένεται να γίνει στο τέλος του έτους). Η εν λόγω Οδηγία αποτελεί ένα από τα εργαλεία εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 σε σχέση με τις εκπομπές του 1990.
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε σχετικά: «διεκδικήσαμε συστηματικά τους τελευταίους μήνες ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χώρα μας με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος, το οποίο ταυτόχρονα ενισχύει τη νησιωτική πολιτική. Καταφέραμε να αναιρεθεί το αρχικό κριτήριο της πρότασης Οδηγίας με έτος αναφοράς το ΑΕΠ του 2013. Οι πόροι που θα προκύψουν είναι μονοσήμαντα δεσμευμένοι στην κατεύθυνση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ βελτιώνουν την πρόσβαση των πολιτών της περιφέρειας της χώρας μας στο αγαθό της ενέργειας».

Πηγή: aftodioikisi.gr
Πηγή : 

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...