7 Μαρ 2017

Ο κος Ρώτας Δημήτριος θα είναι ο αντιδήμαρχος τουρισμού για την καλοκαιρινή περίοδο

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Σερίφου για το χρονικό διάστημα από 15/3/2017 και έως 15/09/2017 τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Ρώτα Δημήτριο του Νικολάου , στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες.
 Την ευθύνη θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και καταστημάτων τουριστικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος της νήσου Σερίφου
 Την ευθύνη του Τομέα Καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων , αποκομιδή & διαχείριση ταφής απορριμμάτων & αποβλήτων , η λήψη μέτρων στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων για αποφυγή πυρκαγιών
 Την ευθύνη θεμάτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – συγκοινωνίας
 Την ευθύνη θεμάτων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από επιχειρήσεις.
 Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού θα υπογράφει με την ένδειξη (και α.α.)

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο αντιδήμαρχο , στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου , στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο προσωπικό του Δήμου .
Πηγή : Διαυγεια

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...