17 Μαρ 2017

Προκήρυξη Προγράμματος "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"


Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Επιμελητήριο Κυκλάδων σας ενημερώνει για την προκήρυξη της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης,
Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.
Η δράση με συνολικό προϋπολογισμό 280.000.000 ΕΥΡΏ, καλύπτει το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων και οι ενισχυόμενες  επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).  Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες
επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών  από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 * κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
* δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
* υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες)
Η Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis(link is external)ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαίου 2017 και ώρα 16:00.
Ο Οδηγός της προκήρυξης με τα συνημμένααρχεία δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...