22 Μαΐ 2017

Έγκριση 2 προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Σερίφου

Ο πρόεδρος του ΔΣ Γκιολές Δημήτριος , εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 14773/05-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης και Τ.Α. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. με θέμα
Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο εγκρίθηκαν στον δήμο μας 2 προσλήψεις τακτικού προσωπικού βάσει του υποβληθέντος από το 2016 αιτήματός μας. Ζητώ την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9/27-02-2016 απόφασής μας η σειρά προτίμησης η οποία ήταν ως κάτωθι :

1. Έναν (1) ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ για τη στελέχωση της οικονομικής Υπηρεσίας

2. Έναν (1) ΤΕ 22 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την στελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου.

3. Έναν (1) ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ για την στελέχωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

4. Έναν (1) ΠΕ 7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Συγκεκριμένα αντί του ΠΕ 1 Διοικητικών Οικονομικών να προταθεί μια θέση ΤΕ 17 Διοικητικών Λογιστών για την στελέχωση της Ταμειακής Υπηρεσίας.

Επίσης διατηρούμε τη θέση ΤΕ 22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις διοικητικές – οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου.

Ως ιδιαίτερα προσόντα θα προτείνουμε τα εξής:

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ Αγγλικών: Για την επιτελική στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών ενός νησιωτικού Δήμου, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας δύναται να συμβάλλει δυναμικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και να λειτουργήσει προς το γενικότερο όφελος του οργανισμού σε θέματα ανάπτυξης, προγραμματισμού κι επικοινωνίας .

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: Το κριτήριο της εντοπιότητας αναδεικνύει τη δυνατότητα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής κοινωνίας για τη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα δημιουργείται εγγύτητα με τον πληθυσμό 2 κι εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η συνέχεια κατά

κι εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η συνέχεια κατά τον χειρισμό διοικητικών υποθέσεων.
Ο ΔΣ Χρυσολωρά Θ. Πρότεινε ΠΕ Διοικητικών Οικονομολόγων και ΠΕ Χημικών Μηχανικών. τοποθετήθηκε λέγοντας ότι προτείνει χωρίς καμία ιδιοτέλεια αυτές τις δυο θέσεις γιατί τις θεωρεί σημαντικότερες για τις ανάγκες του δήμου και την στελέχωσή του .

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφασή του ΔΣ και καθορίζει την σειρά προτίμησης ως εξής:

1. Μια θέση ΤΕ 22 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την στελέχωση των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

2. Μια θέση ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ για την στελέχωση των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Πηγή : ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Πηγή : 

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...