28 Μαΐ 2017

«Μαύρη τρύπα» στα έσοδα από την Λιμενική ζώνη του Λιβαδιού Σερίφου

Σέριφος 26/4/2017

ΠΡΟς     Δήμαρχο Σερίφου Αντωνάκη Αντώνη
                Αντιδήμαρχο Σερίφου Γεροντάρη Μανώλη
                Πρόεδρο Δ.Σ Σερίφου Γκιολέ Δημήτρη
                Αντιδήμαρχο Τουρισμού Ρώτα Δημήτρη 
                Αντιπρόεδρο  Δ.Σ Σερίφου Μαγουλά Δημήτρη
                Δημοτικό Σύμβουλο Σερίφου Προκοπίου Φλώρα
                Δημοτικό Σύμβουλο Σερίφου Λιβάνιο Θεόδωρο
                Δημοτικό Σύμβουλο Σερίφου  Σκιαδά Αννα 
                Δημοτικό Σύμβουλο Σερίφου Τριαντάφυλλο Μανώλη

ΘΕΜΑ Διαφυγή Εσόδων απο Λιμενική Ζώνη Λιβαδιού Σερίφου

Κύριε Δήμαρχε . Συνάδελφοι -Συναδέλφισσες Δημοτικοί σύμβουλοι

Με την παρούσα επιστολή σας θέτουμε προ των ευθυνών σας σχετικά με το θέμα της διαφυγής εσόδων για τον Δήμο Σερίφου και το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου από την Λιμενική ζώνη του Λιβαδιού .Από την συμμετοχή εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης στο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου από το 2015 μεταξύ  άλλων διαπιστώσαμε ότι

1 Οι προγραμματικές συμβάσεις που υπογράφονται  μεταξύ Δήμου και Λιμενικού ταμείου Σύρου δεν υλοποιούνται με αποτέλεσμα ο Δήμος να χάνει έσοδα ....τουλάχιστον 28.000 ετησίως .
2 Τα έσοδα από την λιμενική ζώνη του Λιβαδιού είναι συγκριτικά ελάχιστα .
3 Στο ταμείο του Δήμου παραδίδονται ελάχιστα χρήματα και μόνο από την πώληση  νερού και ρεύματος .
4 Από τέλη πρυμνοδέτησης παραβολής ελλιμενισμού και λοιπών παροχών δεν έχει εισπραχθεί  ούτε ένα Ευρώ παρά το γεγονός ότι διέρχονται από το λιμάνι του νησιού περί τα 400 τουριστικά σκάφη ετησίως οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν ανήκουν στα φτωχά λαϊκά στρώματα .
Κατά συνέπεια δεν έχει εισπραχθεί ο αντίστοιχος Φ.Π.Α

Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις ζητήσαμε με επιστολή μας στις 31/5/2017 την σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου με αυτό το θέμα Την επιστολή μας αυτή κοινοποιήσαμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου και στο Λιμενικό ταμείο Σύρου για να λάβουν γνώση  .

Στις 19 /6/2016 το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό συμβούλιο και πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για συγκρότηση επιτροπής από τους δύο συνδυασμούς για να διερευνηθεί το θέμα και να συνταχθεί σχετική έκθεση .

Η επιτροπή ξεκίνησε έστω και καθυστερημένα τη λειτουργία της αλλά στη συνέχεια με διάφορες προφάσεις ατόνησε και σταμάτησε διότι σύμφωνα με την εκτιμησή μας και την μέχρι σήμερα πρακτική σας η παράταξή σας δεν θέλει να διερευνηθεί το θέμα και να σταματήσει αυτή η οικονομική αιμορραγία

Οι προσπάθειες της πρώην αντιδημάρχου κας Προκοπίου τις οποίες αναγνωρίζουμε ,δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα ,ούτε μπορούν να απαλλάξουν κανένα από την συλλογική ευθύνη που υπάρχει .Ως Λαϊκή Συσπείρωση αν και στην αντιπολίτευση αισθανόμαστε ευθύνη απέναντι στον λαό του νησιού μας και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να διερευνηθεί και να ξεκαθαριστεί και αυτό το θέμα .

Κύριε Δήμαρχε Συνάδελφοι -Συναδέλφισσες Δημοτικοί σύμβουλοι

Οι καιροί είναι δύσκολοι .Ο λαός αλλά και οι Δήμοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία από τις πολιτικές που ασκούνται από τις ελληνικές κυβερνήσεις την Ε.Ε την Ε.Κ.Τ το Δ.Ν.Τ κλπ
Σε μια τέτοια αρνητική οικονομική συγκυρία για το λαό το να χαρίζεται χρήματα και μάλιστα σε ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών ,οι οποίοι δεν ανήκουν στα λαϊκά στρώματα αλλά στους έχοντες είναι πολιτικά εγκληματικό αλλά γεννάει και υποψίες .

Επειδή δεν σας θεωρούμαι αφελείς ,η πολιτική που ακολουθείτε στο θέμα των εσόδων από την Λιμενική ζώνη είναι μια συνειδητή -συλλογική πολιτική εδώ και χρόνια  Μόνο εσείς γνωρίζετε για ποιόν λόγο εξακολουθείτε να την ακολουθείτε παρά τις οχλήσεις της της Λαϊκής Συσπείρωσης και της αποκεντρωμένης διοίκησης αιγαίου η οποία σας έχει ζητήσει εξηγήσεις δύο φορές μέσα στο 2016.

 Είναι βέβαιο ,από αυτήν  σας την συλλογική πολιτική ο Δήμος το Λιμενικό Ταμείο ο λαός της Σερίφου και το ελληνικό δημόσιο βγαίνουν ζημιωμένοι κατά δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο .Το ποιος η ποιοι κερδίζουν οφείλετε να το απαντήσετε εσείς που έχετε επιλέξει να ακολουθείτε την συγκεκριμένη πολιτική .

Κατά την γνώμη μας η πολιτική που ακολουθείτε συμφέρει μόνο όσους ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν το νέο καταφύγιο τουριστικών σκαφών του νησιού
.
Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία στηρίχθηκαν

1Στα όσα είπε στην επιτροπή ο εισπράκτορας της Λιμενικής ζώνης
2Στα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου Σύρου
3Σε πληροφόρηση από παλαιότερους δημοτικούς συμβούλους
4Απο οικονομικά στοιχεία του Δήμου
5Απο όσα προβλέπει η προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Λιμενικό ταμείο
6Απο την κοινή λογική

Υπάρχουν όμως ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει εσείς να απαντήσετε αφού ο  λαός του νησιού μας σας έχει αναθέσει την διοίκηση του Δήμου εδώ και μια πενταετία

Τα προβλήματα που προκύπτουν και ζητούν απάντηση από εσάς είναι τα εξής
1Με ποιου οργάνου απόφαση έχει τοποθετηθεί ο εισπράκτορας στην λιμενική ζώνη του Λιβαδιού
2Ποιός από την διοίκηση του Δήμου έχει την ευθύνη έλεγχου και εποπτείας του εισπράκτορα στην άσκηση των καθηκόντων του
3Απο που προμηθεύεται τα παραστατικά ...αποδείξεις -τιμολόγια ...με τα οποία πραγματοποιεί τις εισπράξεις ποιος τα αριθμεί ποιος τα εκδίδει η τα θεωρεί
4Γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι αποδείξεις και τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που έχει αποστείλει στο Δήμο από τον Δεκέμβριο του 2014 το Λιμενικό Ταμείο Σύρου μαζί με οδηγίες είσπραξης
5Κάθε πότε αποδίδονται και τι είδους και τι ύψους εισπράξεις στο ταμείο του Δήμου από την Λιμενική ζώνη
6Πως αμείβεται ο εισπράκτορας Ποιος από την διοίκηση του Δήμου κάνει την εκκαθάριση Εισπράττεται Φ.Π.Α αποδίδεται Φ.Π.Α
7Ποιός εντεταλμένος από την διοίκηση του Δήμου ελέγχει αν η ποσότητα του νερού σε Μ3 που παραδίδεται στα σκάφη συμβαδίζει με τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται
8Οι λιγοστές εισπράξεις από την Λιμενική ζώνη Λιβαδιού αποδίδονται στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου όπως προβλέπει η προγραμματική σύμβαση  και αν όχι με ποιου εντολή
9Γιατί ο Δήμος Σερίφου δεν μπορεί να απορροφήσει τα ποσά που προβλέπονται από την προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου με αποτέλεσμα να υπάρχει κάθε χρόνο απώλεια εσόδων 28.000 Ευρώ για τον Δήμο
10Γιατί δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις σχετικές με την τοποθέτηση νέου εισπράκτορα στην Λιμενική ζώνη Λιβαδιού παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει 2 σχετικές μελέτες από την τεχνική υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας Μήλου με χρηματοδότηση από το Λιμενικό Ταμείο Σύρου


Κύριε Δήμαρχε Συνάδελφοι -ΣυναδέλφισσεςΔημοτικοί σύμβουλοι 

Είχατε στην διάθεσή σας τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα για το σταμάτημα της διαφυγής εσόδων από την Λιμενική ζώνη του Λιβαδιού αλλά δεν το πράξατε Αντίθετα κάνετε ότι περνάει από το χέρι σας να διαιωνίζεται αυτό το καθεστώς

Εμείς παρα  το γεγονός ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι θα αναμένουμε άμεσα απαντήσεις στα ερωτήματα που σας έχουμε θέσει με αυτήν μας την επιστολή Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα τις αναμένει ο λαός τους νησιού και οφείλετε να τις δώσετε

Ανεξάρτητα από το αν απαντήσετε η όχι εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση έχουμε χρέος να επιδιώξουμε με κάθε τρόπο το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης και συγκεκριμένα

1 Την διερεύνηση της συνολικής απώλειας εσόδων για την τελευταία πενταετία τουλάχιστον
2Την διερεύνηση της συνολικής απώλειας Φ.Π.Α που υπήρξε την τελευταία πενταετία
3 Την αναζήτηση ευθυνών και την απόδοση τους στον υπεύθυνο η τους υπευθύνους
4 Να τοποθετηθεί άμεσα νέος εισπράκτορας ο οποίος θα ενεργεί όλες τις εισπράξεις με νόμιμα παραστατικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και υπό τον έλεγχο εντεταλμένου από την δημοτική αρχή Δημοτικού Συμβούλου

Κύριε Δήμαρχε Συναδέλφοι -Συναδέλφισσες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Ο λαός της Σερίφου σας επέλεξε για να διοικήσετε το νησί για μια πενταετία και έχετε καθήκον και υποχρέωση να υπερασπίζεσθαι τα συμφέροντά του
Ξεχωριστή και ιερή υποχρέωση σας είναι η υπεράσπιση και διαφύλαξη των οικονομικών του Δήμου και του Δημοσίου
Δυστυχώς η μέχρι σήμερα πρακτική σας δείχνει το αντίθετο
Σας υπενθυμίζουμε 
1 Την περίπτωση των εισπράξεων από τα εισιτήρια του Δημοτικού λεωφορείου το 2012
2 Την διαγραφή 850.000 ευρώ το 2013 χωρίς αιτιολογημένη εισήγηση και στοιχεία
3 Τα πρόστιμα που από δική σας υπαιτιότητα και ευθύνη πληρώθηκαν από τον λαό του νησιού πρόσφατα
4 Τις εκκρεμότητες με τους οικονομικούς απολογισμούς κλπ
5 Την μη έκδοση λογαριασμών ύδρευσης για 3η συνεχή χρονιά

Όλα τα  παραπάνω και για όλους εσάς θεωρούνται φυσιολογικά

Οι ευθύνες προκύπτουν για τον τρόπο που ασκείτε την διοίκηση του Δήμου και ιδιαίτερα των οικονομικών δεν είναι ατομικές αλλά συλλογικές και θα πρέπει σαν τέτοιες να τις αναλάβετε

Η Λαϊκή Συσπείρωση θα αναλάβει και  πάλι τις ευθύνες που τις αναλογούν ως αντιπολίτευση όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα

Πρώτη μας ενέργεια θα είναι η άμεση ενημέρωση του λαού των φορέων του νησιού και κάθε αρμόδιας αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην Λιμενική ζώνη του Λιβαδιού προκειμένου να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση η οποία θα επιδεινωθεί με την λειτουργία του νέου καταφυγίου τουριστικών σκαφών

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Αντωνάκης Κώστας
Βαραγιάννης Βασίλης 
Γαλανός  Γιάννης 
Μουστάκας Γιάννης 
Χρυσολωράς Θοδωρής 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Πηγή : 

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...