10 Μαΐ 2017

Δυσβάστακτο το κόστος απο τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Νησί μας στις 23 και 24 Ιανουαρίου

Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 9/4/2017 Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σερίφου  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου λόγω έκτακτης ανάγκης » είπε ότι πρέπει να εγκριθούν οι αποφάσεις Δημάρχου οι οποίες αφορούν εργασίες που ήταν απαραίτητες να υλοποιηθούν μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Νησί μας στις 23 και 24 Ιανουαρίου . Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δημοτικό κατάστημα μετά από κεραυνό ήταν κυρίως στα ηλεκτρονικά – ηλεκτρολογικά – τηλεφωνικά συστήματα και δίκτυα , καθώς επίσης και βλάβη στους υπολογιστές και τον κεντρικό server(αριθμός απόφασης 11/20017).

Τώρα όσο αφορά την απόφαση 13/2017 ανατέθηκε στους χωματουργούς ο καθαρισμός των δρόμων και των καναλιών από τα χώματα και τα φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και ανέμων.

αΕγκρίνει την υπ’ αριθμό 11/2017 απόφαση δημάρχου με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία INFOSUPPORT με ΑΦΜ 094429098 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ αντί ποσού 15.283,08€ από τον ΚΑΕ 10.6614 KAI 10.6266 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η προμήθεια υλικών και επισκευή δικτύων ,Η/Υ και SERVER για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

β. Στην εταιρεία ELECTROCHEM με ΑΦΜ 998456349 αντί ποσού 15.748,00€ από τον ΚΑΕ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια και αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών ζημιών .

γ. Στον Κυρίτση Αντώνιο , ξυλουργό , την επισκευή και προσθήκη ξύλινης πόρτας αντί ποσού 2000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον ΚΑΕ .

2. α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμό 13/2017 απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε στον Γεροντάρη Γ. Φραγκίσκο με ΑΦΜ 074159797 και Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά , χωματουργό , ο καθαρισμός από κατολισθήσεις βροχοπτώσεων από τον Κένταρχο έως Χώρα και Μ. Λειβάδι έως Κουταλά αντί ποσού 8300,00 με ΦΠΑ από τον ΚΑΕ 30.7323.001. Επίσης ανατέθηκε ο καθαρισμός ρεμάτων Κουταλά – Γανέματος – Συκαμιάς αντί ποσού 7000,00€ με ΦΠΑ από τον ΚΑΕ 30.7333.09.

 β. Εγκρίνει την υπ’ αριθμό 13/2017 απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε στον Κόντε Περσέα με ΑΦΜ 053714434 και Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά , χωματουργό , ο καθαρισμός δρόμου λιμένα Σερίφου από χώματα βροχοπτώσεων αντί ποσού 1800,00 με ΦΠΑ από τον ΚΑΕ 15.6737.01. Επίσης του ανατέθηκε η αποκατάσταση – συντήρηση των αγροτικών δρόμων ΙΚΑ – ΔΕΗ – ΑΒΥΣΣΑΛΟΣ – ΑΓ ΓΙΩΡΓΗΣ – ΠΛΑΚΑΛΩΝΑ –ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ ΜΙΧΕΛΗΣ αντί ποσού 10200,00€ με ΦΠΑ από τον ΚΑΕ 30.7323.05

 γ. Εγκρίνει την υπ’ αριθμό 13/2017 απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε στον Κουζούπη Ν. Γεώργιο με ΑΦΜ 053778614 και Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά , χωματουργό , ο Καθαρισμός από χιόνια και φερτά υλικά δρόμων Χώρας Λιβαδίου – Λιβαδίου Ράμμου και Τσιλιπάκι – Αγ. Μάμας – Αγ. Μηλιανή – Αγ. Στέφανος αντί ποσού 1240,00€ με ΦΠΑ από τον ΚΑΕ 30.7323.001 και 3350,00€ από τον ΚΑΕ 30.7323.01

 Πηγή : 

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...