27 Ιουν 2017

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως εξής:
α) δέκα οκτώ (18) ατόµων έως 34 ηµεροµίσθια και
β) δέκα εννέα (19) ατόµων έως 60 ηµεροµίσθια
Η απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι 15-11-2017. Τα άτοµα αυτά κατανέµονται στις ελαιοκοµικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύµνου και Καρπάθου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017.
Πηγή : http://www.naxostimes.gr/ergasia

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...