20 Δεκ 2016

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων

Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ Β3974/τ.Β/12-12-2016 δημοσιεύτηκε η απόφαση αριθ. 74919/4049/16 με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (B΄441//11-4-2006) Υ.Α. “Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση”».

 Επί των διατάξεων της εν λόγω Υ.Α επισημαίνονται και διευκρινίζονται τα κάτωθι:
1. Αφορά σε οχήματα κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4 που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 1-1-1999 σε οποιαδήποτε χώρα και δε φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ).
2. Μετατίθεται η ημερομηνία απαγόρευσης της κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων, εφόσον δεν εγκατασταθεί σε αυτά σύστημα ΣΑΠ, ανάλογα με τον αριθμό κυκλοφορίας που φέρουν την ημέρα δημοσίευσης της ΥΑ (12/12/2016), ως εξής:
i. στην 1-4-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 0 ή 1
ii. στην 1-6-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 2 ή 3
iii. στην 1-8-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 4 ή 5
iv. στην 1-10-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 6 ή 7
v. στην 1-12-2017 για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 8 ή 9
3. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της Υ.Α τίθεται η 1-11-2016. Η αρ. πρωτ. 74919/4049/16 απόφαση μπορεί να προσπελαστεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, ακολουθώντας τα βήματα: http://www.yme.gr Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Προδιαγραφές Οχημάτων
Παρακαλούνται οι κάτοχοι που τα οχήματά τους εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις να μεριμνήσουν για την έγκαιρη τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ)Πηγή : http://cyclades24.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...