30 Δεκ 2016

Ο Δήμος Σερίφου θα αναλάβει τα έξοδα της φετινής Καπετανίας

Οικονομική Αδυναμία δήλωσαν οι σύλλογοι που διοργάνωναν την εκδήλωση της αποκριάτικης Καπετανίας ένα παραδοσιακό έθιμο που γίνεται κάθε τελευταία αποκριά στο νησί της Σερίφου  και έχει τις ρίζες του στην επανάσταση του 21 το θέμα ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο όπου ....
 Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής: Όπως γνωρίζετε στην τελευταία Κυριακή των Αποκριών έχει καθιερωθεί να αναβιώνει το έθιμο της Καπετανίας Στο πλαίσιο αυτό και για τον λόγο που φέτος θα πρέπει ο Δήμος να αναλάβει την διοργάνωση καθώς κανένας από τους συλλόγους δεν θέλει να την αναλάβει και , για την κάλυψη των εξόδων των εκδηλώσεων, πρέπει να προβούμε στην έγκριση και στη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των δαπανών των εκδηλώσεων στους δικαιούχους προμηθευτές. Εισηγούμαι λοιπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3 του 3463/2006 ΔΚΚ την διάθεση πίστωσης ποσού προϋπολογισμού 2000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 , του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης για την dvd - αφίσες- μπουφές στο Δημαρχείο – μεταφορές , κλπ.
 Πηγή : διαυγεια

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...