14 Δεκ 2016

Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τα προβλήματα στους νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους

Ενίσχυση της χρηματοδότησης μέσω των ΚΑΠ, ειδικό φορολογικό καθεστώς και μειωμένος ΦΠΑ θα ανακόψουν την πορεία παρακμής στα νησιά και στους ορεινούς Δήμους της χώρας” επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης στην επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη με φόντο την δυσμενή κατάσταση πολλών Δήμων και κυρίως των νησιωτικών και ορεινών.
Ο ίδιος στην παρέμβασή του, ζήτησε εκ νέου την άμεση λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών προκειμένου να ανατραπεί η πορεία παρακμής” της προαναφερθείσας ομάδας Δήμων, υπογραμμίζοντας μάλιστα στο περιεχόμενο της επιστολής πως, με δεδομένη τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα των περιοχών αυτών είναι απαραίτητο “να υπάρξει ειδική μέριμνα προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των νησιωτικών και ορεινών Δήμων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)”. Παράλληλα, ο κ. Πατούλης επαναδιατύπωσε την πάγια θέση της ΚΕΔΕ να ισχύει ειδικό φορολογικό καθεστώς στις περιοχές αυτές, καθώς και οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, ενώ έθεσε και το θέμα της κινητικότητας.
Παρακάτω ακολουθεί το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής προς τον κ. Σκουρλέτη, που περιλαμβάνει τα κύρια σημεία παρέμβασής του, καθώς επίσης και τον σημαντικό πρόλογό του.
Να σχεδιαστεί ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο”
Στη σημερινή κρίσιμη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διανύει η χώρα μας, κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη να σχεδιαστεί ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τους νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες. Αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας η εξασφάλιση συνθηκών ισοπολιτείας και συνοχής των νησιωτικών και ορεινών Δήμων με τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την εκπόνηση ενός εξειδικευμένου αναπτυξιακού προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό και εξαιτίας της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των περιοχών αυτών, θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει ειδική μέριμνα προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των νησιωτικών και ορεινών Δήμων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). Παράλληλα επιμένουμε στην πάγια θέση μας να ισχύει ειδικό φορολογικό καθεστώς στις περιοχές αυτές καθώς και μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνουμε απαραίτητο να γίνει αποδεκτή και η πρόταση μας να ισχύσει το μέτρο της κινητικότητας, ειδικά για αυτές τις περιοχές, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου προέλευσης καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι ήδη αποψιλωμένοι Δήμοι των περιοχών αυτών, θα επιβαρυνθούν περαιτέρω. Η ΚΕΔΕ πολύ έγκαιρα έχει διατυπώσει τεκμηριωμένα τις θέσεις της στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των αναπτυξιακών προοπτικών στις περιοχές αυτές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο ψήφισμα του πρόσφατου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
Τα τρία κεφάλαια του κανονιστικού πλαισίου, της χρηματοδότησης και της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Ειδικότερα προτείνουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Ειδικού Προγράμματος για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία κεφάλαια: 1. Κανονιστικό πλαίσιο: Θεωρούμε απαραίτητη την εκπόνηση ενός «οριζόντιου» κανονιστικού πλαισίου που θα εισάγει στην ισχύουσα νομοθεσία, που αφορά το σύνολο των ασκούμενων σε τοπικό επίπεδο δημοσίων πολιτικών, ειδικές ρυθμίσεις υπέρ των μικρών ορεινών και νησιωτικών περιοχών και τις σχετικές αρμοδιότητες και πόρους στους αντίστοιχους Δήμους. 2. Χρηματοδότηση: Προτείνουμε, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπως το «ΘΗΣΕΑΣ»), να περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, που θα αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού, την πραγματοποίηση των επενδύσεων και την επιδότηση των λειτουργιών που θα συμβάλλουν στην άρση της απομόνωσής τους (μεταφορικό ισοδύναμο, επιδότηση ανταποδοτικών υπηρεσιών αραιοκατοικημένων περιοχών, δράσεις πολιτικής προστασίας κ.λπ.), καθώς και για τη στήριξη των νησιών που έχουν επιβαρυνθεί από το προσφυγικό και των ορεινών περιοχών που έχουν προαναχωρησιακά κέντρα. 3. Διοικητική και τεχνική υποστήριξη: Προτείνουμε την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για τη διασφάλιση της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων, με αξιοποίηση και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Παράλληλα εκτός του εγκεκριμένου ειδικού προγράμματος τηλε– υποστήριξης των 85 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων, προτείνουμε να χρηματοδοτηθούν και άλλα ανάλογα προγράμματα (τηλε–ιατρικής, ωρίμανσης έργων για το ΕΣΠΑ, επίλυσης του προβλήματος των ευρυζωνικών υποδομών στις «λευκές περιοχές» κ.λπ.).
Επιπρόσθετα, κατά το Τακτικό μας Συνέδριο παρουσιάστηκε ολοκληρωμένη μελέτη για τη Νησιωτική πολιτική, η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον ερευνητικό και μελετητικό βραχίονα της ΚΕΔΕ, με κύριο στόχο τον προσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άμβλυνση των αρνητικών χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και την ενίσχυση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στα νησιά.
Με δεδομένη την κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι στη χώρα μας προσβλέπουμε στην άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση, με βάση και τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει, προκειμένου να ανατραπεί η εικόνα παρακμής που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες περιοχές.
Σε αυτή την κατεύθυνση εκτιμούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να προγραμματιστεί άμεσα μία συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις θέσεις μας και να αναζητήσουμε από κοινού δόκιμες λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...