2 Δεκ 2016

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και παραλαβής προμηθειών όρισε ο Δήμος Σερίφου

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων , τα μέλη της  οποίας είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).Ορισε το Δημοτικό συμβούλιο Σερίφου 

Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείθηκε τριμελής επιτροπή
 Συγκροτεί λοιπόν τριμελή επιτροπή ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016 , αποτελούμενη από τους:
 ΡΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ , Δημοτικός Σύμβουλος , αναπληρούμενο από ΜΑΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ , Δημοτικός Σύμβουλος .
ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος , αναπληρούμενο από ΓΚΙΟΛΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δημοτικός Σύμβουλος.
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , Δημοτικός Σύμβουλος , αναπληρούμενο από ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΦΛΩΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος .
 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ρώτας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος .
 Πηγή : 

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...