9 Φεβ 2017

Συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου για τον εντοπισμό και την καταγραφή θρησκευτικών μνημείων

Αποδεκτή από το σώμα του περιφερειακού συμβουλίου έγινε η πρόταση της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου προς την Περιφερειακή Αρχή για την ανάπτυξη συνεργασίας με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή Ορθόδοξων ναών και θρησκευτικών μνημείων στις Κυκλάδες, με τους αιρετούς να ψηφίζουν θετικά για τη σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης.
Ειδικότερα, η πρόταση κατατέθηκε μέσω επίσημου εγγράφου – επιστολής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου, κ. Δωροθέου Β΄ προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο τέλος Νοεμβρίου του περασμένου έτους, με σκοπό την ανάδειξη του “κρυμμένου” θρησκευτικού πλούτου των Κυκλάδων, με αφορμή ανάλογη απόφαση συνεργασίας που αποφάσισε να προωθήσει η Περιφέρεια με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
Σύμφωνα με την εισήγηση, η οποία περιελάμβανε και τη σχετική επιστολή του κκ. Δωροθέου Β΄, η συνεργασία θα “τρέξει” μέσω του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου που είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με κοινωφελείς επιμορφωτικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Διευκρινίζεται πως, η χρηματοδότηση για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης θα ανέλθει σε 25 χιλ. ευρώ, ενώ εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΝΑι έχει εκδοθεί θετική εισήγηση σχετικά με τη νομιμότητα του σχεδίου της σύμβασης.

Θετική εισήγηση για τη σύμβαση
Ειδικότερα, στο περιεχόμενο του αιτήματός της, η Ιερά Μητρόπολη Σύρου αιτείται “να εξετασθεί η δυνατότητα υπογραφής, αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, δια του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου ώστε να εκπονηθεί ανάλογη έρευνα για τον εντοπισμό και την καταγραφή των ιερών ναών και των μνημείων σε νησιά των Κυκλάδων”, όπως αποφασίσθηκε σχετικά και για την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου. Μάλιστα, διευκρινίζεται πως, “Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Μη κυβερνητική οργάνωση ΜΚΟ), ιδρύθηκε από τον Ιούλιο του 2003 από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, έχει κοινωφελείς σκοπούς και έχει πιστοποιηθεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας” κι ως εκ τούτου, η δυνατότητα συνεργασίας εκτιμάται εφικτή.
Αναφορικά με το συγκεκριμένο αίτημα, από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής κατά τη διάρκεια της εισήγησης σχετικά με την πρόταση σύναψης της εν λόγω σύμβασης, διευκρινίσθηκε πως, “Το ότι υπάρχει ένας τεράστιος θρησκευτικός πλούτος στα νησιά μας, δεν το αμφισβητεί κανείς. Ένας πλούτος, ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα μπορούσε. Με αυτήν την προγραμματική σύμβαση και το έργο που θα ακολουθήσει, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε όλον αυτόν τον πλούτο για το καλό της πατρίδος, της θρησκείας, του πολιτισμού μας. Ευελπιστούμε να υλοποιηθεί σύντομα διότι πραγματικά είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό”. Στο περιεχόμενο της σύμβασης δε, διασαφηνίζεται πως, η Ιερά Μητρόπολη Σύρου θα αναλάβει την υλοποίηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Προγραμματική Σύμβαση και κάθε σχετική με την εκτέλεση ενέργεια” ενώ επιπλέον, “η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα αναλάβει την χρηματοδότηση”.

Ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού 
Ως προς το αντικείμενο της σύμβασης, αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο περιεχόμενό της, όπως σημειώνεται και ο βασικός σκοπός, που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού κι ως εκ τούτου, την αύξηση της επισκεψιμότητας των ναών και άρα, των νησιών. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, “Η έρευνα περιλαμβάνει τον εντοπισμό και τη συστηματική καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ευρίσκονται στην χωρική της αρμοδιότητα σε νησιά των Κυκλάδων. Η συστηματική καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων περιλαμβάνει την καταχώρηση τους σε βάση δεδομένων και κατάρτιση κριτηρίων ώστε να κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ανάλογα με την θέση, τον τύπο τους, την χρονολόγηση, την προσβασιμότητα τους, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λ.π.
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι μέσω του εντοπισμού, της καταγραφής και της κατηγοριοποίησης να δίδεται σαφής εικόνα για την ύπαρξη, την ποσότητα, το είδος και την πυκνότητα των Ιερών Ναών και των Μνημείων ανά νησί. Η έρευνα αυτή αναμένεται να συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της επισκεψιμότητας των Ιερών Ναών και Μνημείων, τόσο από πλευράς θεματικού τουρισμού όσο και από πλευράς προσέγγισης τους, ως τόπων προσκυνήματος. Παράλληλα τα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν στη διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και στήριξη των μνημείων και ορθή διαχείριση τους από δραστηριότητες που άπτονται του τουριστικού προϊόντος των νησιών, ώστε να αποφεύγεται κάθε ανάμειξη μη συνάδουσα με τον θρησκευτικό τους χαρακτήρα.
Η Ιερά Μητρόπολη Σύρου δύναται για την επίτευξη του στόχου να χρησιμοποιήσει και να συνεργαστεί με φορείς και νομικά πρόσωπα συνάπτοντας ανάλογες συμβάσεις με αυτά, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας και κατόπιν γνώμης του Οργάνου Παρακολούθησης του άρθρου 7 του παρόντος”.
Πέραν των ανωτέρω, αξίζει να αναφερθεί πως, η σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της έως και δεκαοκτώ μήνες μετά κι έχει πέντε φάσεις υλοποίησης.

Παρέμβαση για το σύνολο των Ορθόδοξων και Καθολικών Ναών
Πέραν της Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου, εκπρόσωπος της οποίας ανέπτυξε το σκεπτικό της παράταξης για την αρνητική ψήφο στη σχετική σύμβαση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, “Στο ίδιο θέμα που αφορούσε και την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, εμείς είχαμε ψηφίσει “κατά” γιατί αυτά τα έργα, καθώς θεωρούμε ότι είναι αρμόδια η ίδια η Μητρόπολη, πρέπει να τα καλύπτει και να κατοχυρώνει η ίδια τα του οίκου της”, υπήρξε παρέμβαση στην κατεύθυνση ανάδειξης κι άλλων θρησκευτικών μνημείων στα Κυκλαδονήσια. Πιο αναλυτικά, περιφερειακός σύμβουλος έθιξε το ενδεχόμενο σύναψης κι άλλων παρόμοιων συμβάσεων με αρμόδιες Μητροπόλεις κι Επισκοπές των νησιών, προκειμένου να καταγραφούν στο σύνολό τους οι ναοί, τόσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όσο και της Καθολικής. Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής, εξηγήθηκε πως, η σχετική εισήγηση αφορά στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, που προέβη σε γραπτό αίτημα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της εξέτασης ανάλογων αιτημάτων μελλοντικά και στην περίπτωση που αυτά, κατατεθούν. “Δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε για τις άλλες Μητροπόλεις. Θα το δούμε στο μέλλον αν υπάρξει παρόμοιο αίτημα” σχολιάστηκε εκ μέρους του εισηγητή, με το θέμα να υπερψηφίζεται κατά πλειοψηφία.
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...