8 Φεβ 2017

Θεσπίζονται «Αγορές Καταναλωτών»

Κανόνες στο αυθόρμητο στήσιμο αγορών επιδιώκει να θέσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, θεσπίζοντας τις «Αγορές Καταναλωτών». Ποιοι μπορούν να λαμβάνουν μέρος και.......
πόσες φορές επιτρέπεται να διενεργούνται. Ο ρόλος των δήμων και της Περιφέρειας.
Στη θεσμοθέτηση των αγορών τύπου «κινήματος της πατάτας» προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με το σχέδιο νόμου «Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων» που τέθηκε σε διαβούλευση. Πλην όμως, οι αγορές αυτές θα είναι οργανωμένες και όχι αυθόρμητες, όπως ήταν λίγα χρόνια πριν.
Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, στο εξής θα επιτρέπεται η λειτουργία «Αγορών των Καταναλωτών», σκοπός των οποίων είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Συνεπώς, οι αγορές αυτές θα διοργανώνονται υποχρεωτικά με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών και η λειτουργία τους εγκρίνεται τελικώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς.
Για τη διενέργεια των αγορών αυτών, οι Δήμοι θα εγκρίνουν τη διοργάνωση αγορών σε Ενώσεις Καταναλωτών του άρθρου 10 του ν.2251/1994, σε Συνεταιρισμούς Καταναλωτών, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ), καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών-καταναλωτών με νομική υπόσταση, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα:
α) ότι είναι μη κερδοσκοπικοί,
β) ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και
γ) ότι αναφέρονται σαφώς στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και σε αλληλέγγυες δράσεις που ως στόχο έχουν να ωφελήσουν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.
Για τον λόγο αυτόν οι παραπάνω φορείς, εφόσον έχει εγκριθεί η πρότασή τους, θα πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές. Η μη υποβολή απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς.
Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στη δωρεά προϊόντων που διαθέτουν για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα.
Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:
α) οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων.
β) οι Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και γυναικείοι Συνεταιρισμοί.
γ) οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές, απαγορεύεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι αγορές αυτές διοργανώνονται από τον συλλογικό φορέα καταναλωτών-πολιτών που έχει την έδρα του στον συγκεκριμένο δήμο και σε συχνότητα όχι μεγαλύτερη από μία φορά στους δύο μήνες. Σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου υφίστανται, μπορεί να διενεργείται μία αγορά. Ο συλλογικός φορέας πολιτών-καταναλωτών θα πρέπει να έχει την έδρα του εντός Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος, εντός των ορίων του οποίου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά.
Ο Δήμος από την πλευρά του αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς, την καθαριότητα και γενικότερα την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. Για τον σκοπό αυτόν ο Δήμος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του στον συλλογικό φορέα, προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς.
Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, Αγορές Καταναλωτών μπορούν να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές τον χρόνο σε χώρους ευθύνης της.


 Σταμάτης Ζησίμου
Πηγή: euro2day.gr    
Newsroom MykonosTicker   
Πηγή : 

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...