7 Φεβ 2017

Υποβολή αντιρρήσεων σε δασικούς χάρτες σε Σύρο, Μύκονο, Σίφνο, Κίμωλο και Μήλο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κίμωλος ,07/02/2017
Από την Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 6406/03.02.2017 απόφαση τους, σναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόττο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ A Ε. (https://www ktimanet gr/CitizenWebApp/Entrance_Page aspx), ο δασικός χάρτης της ν. Σύρου, της ν. Σίφνου, της ν. Κιμώλου, και των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου και Μήλου της ν. Μήλου Κυκλάδων.
Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας και μόνο. μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περ»εχομένου αυτού.
Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 17 Φεβρουάριου 2017 και λήγει την Τρίτη 18 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 8 ΜαΤου 2017.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.
Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.
Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη για τη ν. Κίμωλο και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο παρακάτω Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης:
2ο ΣΥΑΔΧ με έδρα τη νήσο Μήλο. στα γραφεία του Δασονομείου Μήλου Ταχ. δ/νση Τριοβάσαλος. Τ. Κ 84800. Μήλος Τηλ 22870 21548/22452. Fax 22870 21548. Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου m qountouva @qmail com & peri80@otenet gr To εν λόγω ΣΥΑΔΧ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα την ενημέρωση των πολιτών, για τους Δ Χάρτες των νήσων Σίφνου. Μήλου και Κιμώλου.
Υπεύθυνος λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ: Πασχάλης Μαρίνος ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων, με αρμοδιότητα ενημέρωσης των πολιτών για τον Δ. Χάρτη των νήσων Σίφνου και Κιμώλου και ανσπληρώτρια την Γραμματή Γκουντουβά ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων
Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΣΥΑΔΧ Γραμματή Γκουντουβά. με αρμοδιότητα ενημέρωσης των πολιτών για τον Δ. Χάρτη της νήσου Μήλου και αναπληρωτή τον Πασχάλη Μαρίνο. Στο λοιπό προσωπικό του ΣΥΑΔΧ, περιλαμβάνεται ο Ιωάννης Σκόνδρας, ειδικότητας ΔΕ Δασοφυλάκων
Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08:00 έως 15:00.
Επίσης, για λόγους ενημέρωσης, για άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών μπορείτε να συνδεθείτε στο link http //qis ktimanet qr/wms/forestsuspenson/dcfauit aspx επίσης δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (‘.vww.apdaigaiou.gov gr).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜ.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
Πηγή : http://info-cyclades.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...