12 Φεβ 2017

«Προσλάβετε πενηντάρηδες»


Με προγράμματα επιχορηγούμενης απασχόλησης για ανθρώπους που βρίσκονται στην τελευταία εργασιακή 10ετία απαντά ο ΟΑΕΔ στο πρόβλημα της ανεργίας αυτής της ηλικιακής κατηγορίας.
Με βάση λοιπόν τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το αμέσως προσεχές διάστημα θα τρέξουν δύο προγράμματα, τα οποία θα επιδοτούν επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους άνω των 50 ετών…
Σύμφωνα με τις προτάσεις που εγκρίθηκαν, 5.000 άνεργοι θα μπορούν να προσληφθούν σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 εργαζομένων και άλλοι 10.000 σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20 ανθρώπους.
Η εργασία και στις δύο περιπτώσεις αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.
Αναλυτικότερα:
 Πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζομένους. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚοιΣΠΕ και γενικά εργοδότες που απασχολούν προσωπικό άνω των 20 ατόμων με πλήρη απασχόληση.
Προϋπόθεση πάντως για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα μέσω της επιχορηγούμενης θέσης απασχόλησης είναι να αυξήσει τον αριθμό των εργαζόμενων σ’ αυτήν.
Οπως αναγράφεται σχετικά: «Για να υπαχθεί η επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της σε σχέση με τον μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής αίτησης».
Παράλληλα η επιχορηγούμενη επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι άνω των 50 ετών, που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.
Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών.
Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.
Το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Διάρκεια επιχορήγησης

◼ Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση (μακροχρόνια άνεργοι) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για 9 μήνες.
Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 μήνες.
◼ Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (ανεργία 6-12 μήνες) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9 μήνες χωρίς δυνατότητα επέκτασης.
Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους για 3 μήνες ακόμα.
 Πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζομένους.
Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών.
Για να ενταχθεί μία επιχείρηση θα πρέπει να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Από την άλλη, θα πρέπει ο άνεργος να βρίσκεται στα μητρώα του ΟΑΕΔ (κάρτα ανεργίας) για τουλάχιστον 3 μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης είναι ίδιο με το προηγούμενο πρόγραμμα και η διάρκεια είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για 9 μήνες για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι στο μητρώο πάνω από 12 μήνες).
Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 μήνες ακόμα.
Αντίθετα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα για χρονικό διάστημα 3-12 μηνών, η επιχορήγηση διαρκεί 9 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες.
Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 6 μήνες ακόμα.
Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για άλλους 3 μήνες.
Πηγή : http://www.efsyn.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...