27 Απρ 2017

“Αρνούμαστε να γίνουμε μουσειακό είδος”

Υπόμνημα κατέθεσαν προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, κατόπιν αιτήματός του, σωματεία περιφερειακού Τύπου, συμπεριλαμβάνοντας τις θέσεις τους, σχετικά με την κατανομή της κρατικής δαπάνης και την ορθή λειτουργία του μητρώου online επιχειρήσεων.
Το υπόμνημα στάλθηκε από τον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), την Ένωση Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερησίων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αττικής (ΕΙΤΗΕΕΑ) και την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Παππα, ενώ κοινοποιήθηκε επίσης και στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Κρέτσο.
Διαφάνεια και διασφάλιση ποιότητας
Κατόπιν μίας ενδελεχούς αναφοράς, στην ιστορία και την τεράστια συνεισφορά του περιφερειακού τοπικού και κλαδικού έντυπου Τύπου, στην ενημέρωση των πολιτών, τα σωματεία, στην επιστολή τους, που συνόδευσε το σχετικό υπόμνημα, τονίζει, πως ακόμη και σήμερα, “διατηρεί πιστούς αναγνώστες και συνδρομητές, έχοντας ως κύρια προμετωπίδα την εγκυρότητα και την αξιοπιστία, απέναντι στον καταιγισμό ειδήσεων από δεκάδες εφήμερες ιστοσελίδες, αμφιβόλου κύρους”.
Προχωρώντας στο θέμα του υπομνήματος, τα σωματεία σημειώνουν, πως “δική μας θέση παραμένει αταλάντευτα υπέρ της διαφάνειας και της τήρησης εχεγγύων που να διασφαλίζουν την ποιότητα, ώστε και η δική μας βιωσιμότητα και ανάπτυξη να επιτυγχάνεται, με όρους αντικειμενικούς και ισότιμους. Είμαστε ο κλάδος, που εκ της φύσεώς του, συνδέεται απαράμιλλα με την ύπαρξη εργαζομένων, την παράλληλη λειτουργία ποικίλων ειδικοτήτων και την διασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο χώρο εργασίας”.
Κατόπιν αυτών, οι Ενώσεις Τύπου ανταποκρινόμενες στο αίτημα του υπουργού, για σύνταξη υπομνήματος σχετικά με τον έλεγχο της κατανομής της κρατικής δαπάνης 70% στα πανελλαδικά μέσα και 30% στα περιφερειακά μέσα και την ορθή λειτουργία του μητρώου των online επιχειρήσεων, κατέθεσαν το σχετικό υπόμνημα και πλέον τηρούν στάση αναμονής, για τη θέση του Υπουργείου επί των προτάσεών τους.
Ποσόστωση - Ισοκατανομή - Κρατική διαφήμιση
Πάγια θέση των ενώσεων Περιφερειακού Τύπου εδώ και χρόνια ήταν ότι για να κατανεμηθεί δίκαια και με απόλυτη διαφάνεια η κρατική διαφήμιση θα πρέπει, εκτός της εφαρμογής του 70%-30%, που όπως σημειώνουν, δεν τηρήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα, να παραμείνει η ποσόστωση αλλά και η εφαρμογή της ισοκατανομής, υπενθυμίζοντας, ότι ενδεχόμενη κατάργηση της ποσόστωσης θα προκαλέσει άναρχο τοπίο και παράλληλα θα εξυπηρετήσει τη διαπλοκή καθώς δεν θα υπάρχει καμία δέσμευση στο πως θα κατανέμεται η διαφήμιση.
Παράλληλα, αιτούνται τη θέσπιση και ισοκατανομής, που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς όπως υποστηρίζουν, επίσης θα αποκλείει τη διαπλοκή από την κατανομή της διαφήμισης.
“Τυχόν κατάργηση της ποσόστωσης και μη θέσπιση της ισοκατανομής, ουσιαστικά βγάζει εκτός διαφανούς και δίκαιου πλαισίου το 70%-30% αφού δεν θα υπάρχουν πλέον κανόνες ποσόστωσης ανά κατηγορία μέσου και ισοκατανομής”, επισημαίνουν.
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται επιβεβλημένη η τήρηση ποσόστωσης εντός του 30% των Περιφερειακών Μέσων, ανά κλάδο. “Η Πολιτεία οφείλει να διαφυλάξει την ισόρροπη κατανομή των κονδυλίων για την επικοινωνία, προκειμένου θεσμοθετημένα να υπηρετείται η διαφάνεια, αλλά και η αξιολόγηση των συνθηκών και όρων λειτουργίας του κάθε κλάδου. Η διαμόρφωση και τήρηση ενός ποσοστού προς τον κλάδο μας, παράλληλα με την διαμόρφωση ποσοστού για τους υπόλοιπους κλάδους της περιφερειακής ενημέρωσης (όπως ήταν θεσμοθετημένο έως σήμερα, αλλά δεν έτυχε εφαρμογής), ευθυγραμμισμένο πλήρως με τη φιλοσοφία και το αιτιολογικό που επιτάσσει την εφαρμογή του 70-30 στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, υπαγορεύεται από τη λογική αφενός της ισόρροπης στήριξης και αφετέρου της αναγνώρισης και αξιολόγησης των παραμέτρων που συνθέτουν τη λειτουργία και υπόσταση εκάστου κλάδου ενημέρωσης”.
Προκειμένου να λειτουργήσει η ποσόστωση στην κρατική δαπάνη, απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση είναι, σύμφωνα με τα σωματεία, η λειτουργία ενός μηχανισμού εποπτείας, ελέγχου και κυρώσεων, “διαφορετικά η συζήτηση θα αποτελέσει ευχολόγιο, παρά τις καλές προθέσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας”.
Ως εκ τούτου, προτείνεται η συγκρότηση θεσμικού φορέα ελέγχου στον οποίο θα υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων Ενώσεων, καθώς “η έλλειψη εποπτικού μηχανισμού μαθηματικά οδηγεί στη μη τήρηση της ποσόστωσης. Διαδικαστικά, ο μηχανισμός μπορεί να υποστηριχτεί μέσω της σύνδεσης του media planning των κρατικών φορέων με το θεσμικό όργανο που προτείνουμε να συσταθεί”.
Κατανομή στον έντυπο Τύπο
Ειδικά για την κατανομή στα έντυπα οι Ενώσεις προτείνουν τα εξής:
1) Κρατική χρηματοδότηση μιας έρευνας αναγνωσιμότητας, σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας. “Όπως γνωρίζετε, ειδικά για την επιλογή των έντυπων μέσων γίνεται χρήση του ΠΔ 261/97, το οποίο θέτει κριτήρια κυκλοφορίας, τιμοκαταλόγου και αναγνωσιμότητας. Η διεξαγωγή έρευνας αναγνωσιμότητας αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου μας, προκειμένου να αποτυπωθεί η αναγνωσιμότητα και η κυκλοφορία των εντύπων μας. Τα δεδομένα αυτά είναι κρίσιμα τόσο για τη συνεργασία στον τομέα της επικοινωνίας με τους κρατικούς φορείς, όσο και με την αγορά”, υπογραμμίζεται.
2) Τη θεσμοθέτηση καμπάνιας προβολής μέσω του περιφερειακού, τοπικού και κλαδικού Τύπου. “Κάνοντας πλήρως αποδεκτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει και να ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά και παράλληλα να αξιολογεί και να επιβάλει πολλές φορές την ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων για την προστασία αγαθών που υπηρετούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προτείνουμε, στο πλαίσιο των όσων διατυπώσαμε παραπάνω για την ανάγκη εξέλιξης του κλάδου, τη θεσμοθέτηση καμπάνιας προβολής από το διαφημιστικό κονδύλι των τραπεζών προς τον περιφερειακό-τοπικό-κλαδικό Τύπο.
Στη βάση της αναγνώρισης του ρόλου, της προσφοράς και της σπουδαιότητας που ο κλάδος υπηρετεί, αλλά και με κριτήριο την υποβοήθησή του, προτείνεται ένταξη των τραπεζών, ως ελεγχόμενων από το κράτος φορέων, στον κατάλογο των νομικών προσώπων που διαθέτουν δημόσιους πόρους για διαφήμιση, με παράλληλη θεσμοθέτηση συγκεκριμένου κονδυλίου αποκλειστικά για τον κλάδο.
Μητρώο online media
Η νέα βάση δεδομένων του μητρώου δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, αποτελεί το θεμέλιο για την ορθή διαχείριση των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης, ωστόσο, όπως αναφέρεται, “η άνευ προϋποθέσεων επιλεξιμότητα θέτει εν αμφιβόλω τη διαφάνεια και δημιουργεί πρόσφορες συνθήκες ευκαιριακών σκοπιμοτήτων. Θα πρέπει δηλαδή το ίδιο το πλαίσιο εφαρμογής της χορήγησης της κρατικής δαπάνης μέσω του μητρώου να αποκλείει τη δημιουργία ιστοσελίδων εν μία νυκτί, προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση μιας συγκυρίας ή ευκαιρίας”.
Οι προϋποθέσεις που προτείνονται είναι:
1) Να γίνονται δεκτές αυτοδικαίως όσες εφημερίδες - κλαδικά έντυπα βρίσκονται στην κατάσταση της ΓΓΕΕ και διατηρούν ιστοσελίδες με το όνομά τους. “Οι εφημερίδες είναι ο μόνος κλάδος ΜΜΕ που, βάσει το Ν. 3548/2007, διαθέτουν πλαίσιο εποπτείας, ώστε να πληρείται το μίνιμουμ λειτουργίας της εκδοτικής επιχείρησης”.
2) Να διασφαλίζεται ότι κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση έχει τουλάχιστον δυο εργαζομένους. “Η διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτά αξιοποιούνται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, που μπορεί να είναι βιώσιμη και να δημιουργεί θέσεις εργασίας”.
3) Να τηρείται ένας ελάχιστος χρόνος λειτουργίας των αμιγώς ηλεκτρονικών ενημερωτικών ιστοσελίδων. “Η προϋπόθεση αυτή σε συνδυασμό με τις θέσεις εργασίας εγγυάται την ουσιαστική και όχι ευκαιριακή λειτουργία των ιστοσελίδων και ευνοεί τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαφανούς και αξιόπιστου στο χώρο της ενημέρωσης, αφού αποκλείει την προώθηση πόρων προς την ενημέρωση σε ιστοσελίδες - φαντάσματα και αποθαρρύνει τις αντίστοιχες προθέσεις. Θεωρούμε αυτονόητο ότι μια αμιγώς ηλεκτρονική ιστοσελίδα για να εγγραφεί στο Μητρώο θα πρέπει να λειτουργεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα και παράλληλα να έχει κάποιες προϋποθέσεις που θα την καθιστούν έγκριτο μέσο ενημέρωσης”.
Είμαστε ζωντανοί”
Στην επιστολή τους, οι Ενώσεις Περιφερειακού Τύπου, καλούν τον Υπουργό να προωθήσει το μεταξύ τους διάλογο, προκειμένου ο νέο τοπίο στο χώρο της ενημέρωσης να διαμορφωθεί με όρους διαφάνειας, που θα επιτρέψουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας αφενός την υγιή επιχειρηματικότητα και προστατεύοντας αφετέρου την ενίσχυση της δημοκρατίας, του ελεύθερου διαλόγου και της ελευθερίας του Τύπου, δηλώνοντας πρόθυμες να συνδράμουν αποφασιστικά στην ορθή λειτουργία του νέου θεσμικού πλαισίου.
“Αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα του διαδικτύου και προετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση του Τύπου σε ένα νέο περιβάλλον, κάτω όμως από πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε αυτό τον αγώνα χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας για να μετεξελιχθούμε, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη διαδικτυακή μας έκφραση και να διευρύνουμε την επικοινωνία με τους πολίτες. Αρνούμαστε να γίνουμε μουσειακό είδος ή προαιρετικό συμπλήρωμα στον ψηφιακό κόσμο της ενημέρωσης. Η ελάχιστη απαίτηση από την Πολιτεία είναι η ειδική μέριμνα για τον Περιφερειακό, Τοπικό και Κλαδικό Τύπο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή και το ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες”, τονίζεται εκ μέρους των εκπροσώπων του περιφερειακού Τύπου.
Κλείνοντας, δηλώνουν, πως “είμαστε ζωντανοί, με ιδέες, προτάσεις και όραμα για το λειτούργημα που επιτελούμε, γι’ αυτό και διεκδικούμε σθεναρά τη δέουσα προσοχή της Κυβέρνησης, την οποία αξίζουμε, σε κάθε περίπτωση”.
Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...