26 Ιαν 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 30/1

Την ερχόμενη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη από Σύρο και Ρόδο η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Τα θέματα στην ατζέντα είναι τα ακόλουθα:
1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κύθνου (2017)».
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Ανάφης».
3. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Σικίνου».
4. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αντιπάρου».
5. Έγκριση Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κιμώλου».
6. Έγκριση Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Φολεγάνδρου».
7. Έγκριση Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κύθνου».
8. Έγκριση Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σίφνου».
9. Έγκριση Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου».
10. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για το έτος 2017.
11. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για το έτος 2017 προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και την προμήθεια καυσίμων των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας ν. Δωδ/σου.
12. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο Δημοτικό σχολείο Παστίδας στη Δ.Ε. Πεταλουδών».
13. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση από Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου έως είσοδο Αρχαγγέλου».
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τριών πετρόκτιστων θερμοκηπίων στο φυτώριο Κοσκινού».
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Περιφερειακής οδού Ολύμπου Καρπάθου προς σχολεία».
16. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης Α.Μ.Ε.Α. που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση, στην Κάλυμνο».
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινών Σηματοδοτών Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ρόδου έτους 2015».
18. Συμπλήρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκρισης όρων διαπραγμάτευσης ανοιχτού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
19. Έγκριση α) ανεξόφλητων δαπανών του οικονομικού έτους 2016 στο οικονομικό έτος 2017 και β) των εγκριθέντων δαπανών του οικονομικού έτους 2016 στο οικονομικό έτος 2017, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
20. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων δαπανών και ανάληψη πολυετούς υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 σε βάρος της χρήσης οικονομικού έτους 2017, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
21. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
22. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
23. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
24. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
25. Έγκριση δαπανών – δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
26. Έγκριση Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
27. Έγκριση Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
28. Έγκριση Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
29. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
30. Ορθή Επανάληψη αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις Δράσεων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
31. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
32. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
33. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
34. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: Δημιουργία ενιαίας Πλωτής Μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Ιχθύων, προερχόμενη από μικρή μετατόπιση της μονάδας και την επέκταση με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας στην περιοχή Ακρωτήριο “ΚΕΦΑΛΑ”Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π. Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του φορέα “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ”.
35. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: «Τροποποίηση – Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 1553 /01-07-2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με Κωδική Ονομασία “1002914 – ΛΕΙΨΟΙ” ο οποίος είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους στη θέση ΥΨΩΜΑ-ΠΛΑΚΑ του Δήμου Λειψών, Νήσου Λειψών Π.Ε Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ”, με σκοπό: α) την τροποποίηση του κεραιοσυστήματος και β) την ανανέωση της χρονικής ισχύος.
36. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία “0110086-ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ Α/Τ” σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί ανώνυμου οδού, Δήμου Αστυπάλαιας, Νήσου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “ΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ INTERNET A.E.”.
37. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (πετρελαιοειδή κατάλοιπα) και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου “Νεώριο Σύρου” στον Δήμο Ερμούπολης Σύρου της εταιρείας “NORTH AEGEAN SLOPS – Ηλίας Ορφανίδης”.
38. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Μαρίνα στη θέση “Πηδάλι” Ερμούπολης Σύρου.”
Πηγή : http://atlantea.news

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...